YIT on allekirjoittanut sopimuksen Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin rakentamisesta Helsinkiin

YIT Oyj Sijoittajauutinen 29.5.2023 klo 13.30

YIT Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli
YIT Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli

YIT on sopinut Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin toteuttamisesta Helsinkiin KVR-urakkana. Kiinteistöön toteutetaan esteettömiä asumisoikeusasuntoja, seniorivuokra-asuntoja sekä liiketiloja. Hankkeen arvioitu kokonaisarvo on noin 31 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu nyt alkavan suunnittelun aikana, kuten myös korttelin toteutettava neliömäärä. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuoden vaihteessa ja Kiertotalouskorttelin arvioidaan valmistuvan vuonna 2026.

Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin suunnittelu, rakentaminen ja asuminen perustuvat kiertotalouden periaatteisiin sekä vähähiilisyyteen. Rakennukselle suunnitellaan pitkä elinkaari ja tiloista tehdään muuntojoustavat, jotta ne palvelevat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita myös tulevaisuudessa. Kiertotalouskorttelin rakenteet toteutetaan niin, että ne ovat myöhemmin helposti eroteltavissa ja uudelleenkäytettävissä. Rakentamisessa pyritään erityisesti käyttämään materiaaleja, jotka ovat uusiutuvia, kierrätettyjä- tai kierrätettäviä, tai ympäristöä vähemmän kuormittavia, kuten esimerkiksi vähähiilistä betonia. Hankkeen suunnitteluvaiheen aikana kartoitetaan purettavia kohteita ja tutkitaan rakennusosien, kuten esimerkiksi tiilien, ovien, kaiteiden, lasiseinien hyödyntämismahdollisuuksia. Rakennuksessa käytetyt kiertotalouselementit pyritään jättämään näkyville. Kiinteistöön tulee myös älykästä talotekniikkaa.

Kiertotalous huomioidaan käytön ja ylläpidon aikana esimerkiksi energian tuotannossa, -käytössä ja -talteenotossa, veden kulutuksessa, asumisessa ja elämisessä, sekä liikkumisessa. Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisyyden kautta mahdollistaa tavaroiden yhteinen omistaminen, jakaminen ja lainaaminen.

Lisätietoja:
Samu Heikkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT, puh. 044 581 7979, samu.heikkila@yit.fi
Tom Ekman, Toimitilat-segmentin johtaja, YIT, mediatiedustelut konserniviestinnän kautta, puh. 044 743 7536, press@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi