YIT on allekirjoittanut sopimuksen Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjauksen 1. vaiheen toteutuksesta

YIT Oyj Sijoittajauutinen 25.06.2019 klo 10.00

Main building HY
Main building HY

YIT, osana allianssia, on allekirjoittanut sopimuksen Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjauksen 1. vaiheen toteutuksesta. Korjausrakentaminen aloitetaan heinäkuussa 2019. Tilojen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain ja urakan on määrä valmistua heinäkuussa 2021. Hankkeen kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa, josta YIT:n osuus on noin 33 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan vuoden toisen neljänneksen tilauskantaan.

Peruskorjauksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu Senaatintorin puoleisen Engelin suunnitteleman osan lisäksi Yliopistonkadun ja Aleksanterinkadun suuntaiset Sirénin suunnittelemat kaksikerroksiset osat. Päärakennuksen peruskorjaus sisältää optiona myös vaiheen 2, joka käsittää J. S. Sirénin suunnitteleman osan päärakennuskokonaisuudesta. Vaiheen 2. toteuttamisesta Helsingin yliopisto päättää erikseen myöhemmin.

Allianssissa hankkeen tilaajana toimii Helsingin yliopiston rahastot, urakoitsijana YIT ja hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy. Peruskorjaushanke käsittää kolme päävaihetta: viime kesänä käynnistynyt kehitysvaihe, nyt käynnistyvä toteutusvaihe sekä jälkivastuuvaihe. Jälkivastuuvaihe jatkuu vuoteen 2026 saakka. 

Helsingin yliopiston päärakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisesti huomattavana rakennuksena.

”Yliopiston päärakennus on erityinen kohde niin arkkitehtuurinsa, historiansa kuin sijaintinsa puolesta. YIT on erikoistunut peruskorjaamaan historiallisia arvorakennuksia, jotka sijaitsevat usein kaupunkien keskustoissa. Olemme erittäin iloisia päästessämme jatkamaan allianssityötä ja käynnistämään hankkeen toteutusvaiheen”, sanoo YIT:n Korjausrakentamisen johtaja Kalevi Stenman.

”Helsingin yliopistolla on tärkeä tehtävä ylläpitää ja suojella suomalaista kulttuuriperintöä. Päärakennuksen peruskorjaus juuri nyt on välttämätöntä tästä tehtävästä huolehtimiseksi. Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme YIT:n ja Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:n osaajien ammattitaidon käyttöömme”, sanoo Helsingin yliopiston vararehtori Tom Böhling.

Lisätietoja antaa:
Tiina Kuusisaari
, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 528 8154, tiina.kuusisaari@yit.fi
Esa Neuvonen, Toimitilat ja Kiinteistöt -segmenttien johtaja, YIT Oyj, puh. 040 5001 003, esa.neuvonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi