YIT myy Murtomäen tuulivoimahankkeen Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle

YIT on myynyt kehittämänsä Murtomäen tuulivoimapuiston hankeoikeudet Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle. Osapuolet sopivat samalla Murtomäen tuulivoimapuiston infrastruktuurin urakoinnista sekä rakennuttamispalvelusta, jotka YIT toimittaa ostajalle. Murtomäen tuulivoimapuisto sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Hanke käsittää 15 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 90 MW:n tuotantokapasiteetin. Hanke myydään luvituksellisesti valmiina.

Kauppa kirjataan vuoden viimeisen neljänneksen tilauskantaan, josta osa tuloutuu vielä vuoden 2020 aikana. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

Kehityksen alla muita tuulivoimahankkeita YIT:llä on noin 100 tuulivoimalan verran. Tuulivoiman kehittäminen on tärkeä osa työssä kohti YIT:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Niitä ovat oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden CO2-päästöjen puolittaminen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, hiilineutraalien kiinteistöjen tavoittelu käytön aikana sekä omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisien CO2-tunnuslukujen laskeminen vuodesta 2020 alkaen.

”Hanke tukee vahvasti ilmastotavoitteitamme, sillä Murtomäen tuulipuisto tuottaa vuosittain noin 15 000 omakotitalon kulutuksen verran uusiutuvaa kotimaista sähköä. Hankkeella on myös merkittävä positiivinen taloudellinen vaikutus Pyhäjärven kaupungille rakentamis- ja tuotantoaikana. Hanke jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme Ålandsbankenin kanssa”, sanoo YIT:n Infraprojektit-segmentin vetäjä Harri Kailasalo.

Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto on joulukuussa 2020 toimintansa aloittava erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa strategiansa mukaisesti pääasiassa Pohjoismaisiin luvitettuihin ja rakennusvalmiisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin.

”Ålandsbankenin rahastoilla ja YIT:llä on pitkä ja menestyksekäs yhteinen historia. On hienoa, että voimme laajentaa olemassa olevaa syvää yhteistyötä myös tuulivoimaan. Murtomäen tuulipuisto on Tuulivoima-rahaston ensimmäinen investointi ja sopii strategiaamme erinomaisesti. Tästä on hyvä jatkaa rahaston kehittämistä eteenpäin”, kertovat tuulivoimarahastosta vastaava sijoitusjohtaja Juha Känkänen ja kiinteistörahastojohtaja Antti Valkama Ålandsbanken Rahastoyhtiöstä.

 

Lisätietoja antavat:  

Tommi Järvenpää, Sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpää@yit.fi 

Harri Kailasalo, Infraprojektit-segmentin johtaja, YIT Oyj, puh. 0400 401 538, harri.kailasalo@yit.fi 

 

YIT OYJ  

Tommi Järvenpää 

Sijoittajasuhdejohtaja 

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi      

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi