YIT ja Ålandsbanken perustavat yhdessä yrityksen asuntosijoittamista varten

YIT Oyj         Sijoittajauutinen                                        18.9.2019 klo 15.00

YIT ja Ålandsbanken ovat solmineet sopimuksen vuokra-asuntoihin sijoittavan yrityksen perustamisesta. YIT:n osuus yhteissijoituksesta on 40 % ja Ålandsbankenin 60 %. Samassa yhteydessä YIT on sopinut kymmenen vuokratarkoitukseen rakennettavan kerrostalon myynnistä kyseiselle yritykselle. Hankkeiden investointiarvo noin 112 miljoonaa euroa. Rakennettavissa taloissa on yhteensä 537 asuntoa, ja ne valmistuvat vuosina 2020 – 2021.

YIT tulee vastaamaan asuntojen vuokraamisesta, ja Ålandsbanken vastaa yrityksen hallinnosta. Vahvistamalla vuokra-asuntotarjontaansa YIT panostaa strategiansa mukaisesti suhdanteita kestäviin liiketoimintoihin, jotka perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin tai trendinomaisesti kasvavaan kysyntään. Vuokra-asuntoportfolion tavoitteena on tuottaa YIT:lle tasaista kassavirtaa ja luoda arvonnousupotentiaalia. Asuntokannan tehokas käyttö ja uudenlaiset omistusmallit kasvattavat myös yhtiön investointikapasiteettia ja lisäävät pääoman kiertonopeutta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Ålandsbankenin ja YIT:n yhteistyö saa jatkoa jo toisella yhteissijoitusrakenteella, ja Ålandsbanken Asuntorahaston rahasto-osuudenomistajat pääsevät hyötymään tämän investointihankkeen tuotosta”, kertoo Antti Valkama, Ålandsbanken Rahastoyhtiön kiinteistörahastojohtaja.

Perustetun yrityksen omistus sekä omistusosuutta vastaavat vuokratuotot ja mahdolliset portfolion arvonmuutokset raportoidaan YIT:n Kiinteistöt-segmentissä. Asuminen Suomi ja CEE -segmentti tulouttaa hankkeet niiden valmistusasteen mukaan.

Lisätietoja:

Pasi Huhtakangas, johtaja, Kiinteistöt-segmentti, YIT Oyj, puh. +040 565 3907, pasi.huhtakangas@yit.fi
Tiina Kuusisaari, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. +358 40 52 88 154, tiina.kuusisaari@yit.fi  

YIT OYJ 

Tiina Kuusisaari
Sijoittajasuhdepäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi