YIT aloittaa yhteistyön CEE-maiden asuntokehityshankkeissa suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa

YIT OYJ Sijoittajauutinen 23.12.2016 klo 10.30

YIT on mukana perustamassa rahastoa, joka sijoittaa asuntokehityshankkeisiin CEE-maissa eli Tšekissä, Slovakiassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.  Rahastossa sijoittajina ovat YIT (40 %), Etera (30 %) ja ryhmä suomalaisia yksityisiä sijoitusyhtiöitä (yhteensä 30 %). Rahaston oma pääoma on noin 37 miljoonaa euroa, ja sitä hallinnoi Vicus Capital Advisors Oy, jolla on pitkä kokemus kiinteistösijoittamisesta ja -kehittämisestä Itä-Euroopan maissa ja Venäjällä.

Rahaston odotetaan toteuttavan lähivuosina yli kymmenen hanketta ja noin tuhat asuntoa, jotka myydään ensisijaisesti yksityisille asunnonostajille. ”Sijoittajan näkökulmasta rahasto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti keskisen Itä-Euroopan houkutteleville asuntomarkkinoille yhdessä markkinoiden johtavan hankekehittäjän kanssa”, sanoo Vicus Capital Advisors Oy:n toimitusjohtaja Markus Jaakonsaari.

”Rahastoyhteistyö tarjoaa meille mahdollisuuden sijoittaa kasvavien eurooppalaisten talouksien asuntorakentamiseen. Asuntotarpeen arvioidaan kasvavan talouskasvun myötä, ja markkinoilla tuntuu olevan selkeästi tilaa laadukkaalle uudistuotannolle”, sanoo Eteran reaalisijoitusjohtaja Jukka Reijonen.

Rahasto tukee YIT:n kasvustrategiaa CEE-maissa tuomalla rahoitusta rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin ja vapauttamalla pääomaa uusiin varhaisemman vaiheen hankkeisiin. ”Kyse on merkittävästä avauksesta, johon olemme saaneet mukaan korkeatasoisen suomalaisen sijoittajaryhmän. Olemme luoneet uudenlaisen sijoitusinstrumentin, jonka avulla pystymme kasvattamaan asuntokehittämisen liiketoimintaa CEE-maissa pääomatehokkaasti”, kertoo YIT:n Keskinen Itä-Eurooppa -liiketoimintaryhmän johtaja Tom Sandvik.

Lisätietoja antavat:

Esa Neuvonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 500 1003, esa.neuvonen@yit.fi   
Tom Sandvik,
Keskinen Itä-Eurooppa -liiketoimintaryhmän johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 617 807, tom.sandvik@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi