YIT:n vuoden 2018 kestävän kehityksen katsaus on julkaistu

YIT Oyj Lehdistötiedote 23.05.2019 klo 09.10

YIT kestävän kehityksen katsaus 2018
YIT kestävän kehityksen katsaus 2018

YIT:n vuoden 2018 kestävän kehityksen katsaus on julkaistu. Katsaus kuvaa YIT:n kestävän kehityksen mukaista toimintaa sekä siihen liittyviä saavutuksia, tavoitteita ja toimintaperiaatteita.

Kestävän kehityksen katsaus ja sen liitteet on julkaistu YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi/kestavakehitys/kestavan-kehityksen-raportit ja tämän lehdistötiedotteen liitteinä suomeksi ja englanniksi.

Katsaukseen on kerätty tärkeimpiä askeleita ja kohokohtia, joita YIT on kestävän kehityksen saralla ottanut vuonna 2018. Esimerkiksi tapaturmataajuus tippui alle 10:een kasvaneesta henkilömäärästä huolimatta ja kierrätysasfaltin määrää kasvatettiin miltei 16 prosenttiin.

”Olen erittäin iloinen, että käsillämme on uuden YIT:n ensimmäinen erillinen kestävän kehityksen katsaus. Haluamme tuoda avoimesti esille toimintamme vaikutuksia, haasteita ja kehitysaskeleita”, iloitsee Mia Ranta-aho, YIT:n Head of Corporate Responsibility

Strategian kautta kestävän kehityksen olennaisiin teemoihin

YIT julkaisi syyskuussa 2018 uuden strategian vuosille 2019–2021, jonka kulmakivinä toimivat yrityksen toiminnan kannalta merkittävimmiksi megatrendeiksi tunnistetut kaupungistuminen, digitalisaatio ja kestävä kehitys.

”Kestävä kehitys on meille tärkeää, sillä yhdistyneen yhtiön liiketoiminnalla on entistä suurempia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys merkitsee meille luonnonvarojen tehokasta käyttöä, olemassa olevien kaupunkialueiden elvyttämistä sekä kierto- ja jakamistalouden hyödyntämistä. Jotta meillä olisi vakaa toimintaympäristö, riittävästi luonnonvaroja, tyytyväiset työntekijät ja onnelliset asiakkaat myös jatkossa, meidän on huomioitava kestävä kehitys niin omassa toiminnassamme kuin tuotteissa ja palveluissamme”, kertoo YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

Strategiatyön jälkeen YIT toteutti riippumattoman kolmannen osapuolen kanssa olennaisuusmäärittelyprosessin, jonka tuloksena valittiin kuusi YIT:lle merkittävintä kestävän kehityksen teemaa. Olennaisuusanalyysin tulokset toimivat ohjenuorana YIT:n kestävän kehityksen toiminnalle tulevalla strategiakaudella vuosina 2019–2021.

Vuotta 2019 koskevat kestävän kehityksen tavoitteet on määritetty olennaisiksi tunnistettujen teemojen pohjalta ja ne on julkaistu osana kestävän kehityksen katsausta.

Lisätietoja:
Mia Ranta-aho, Head of Corporate Responsibility, YIT Oyj, mia.ranta-aho@yit.fi, puh. 050 3839490

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, hanna.malmivaara@yit.fi, puh. 040 5616568

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi