YIT:n ehdotus jatkoon Pasilan tornialueen kilpailussa

YIT OYJ Lehdistötiedote 5.10.2017 klo 12:30

Trigoni3 piirustukset28
Trigoni3 piirustukset28

YIT:n kilpailuehdotus TRIGONI valittiin jatkoon kansainvälisessä Helsinki High Rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailussa. Kilpailuehdotuksen tunnistettavin piirre ovat tasasivuiset kolmionmuotoiset tornit, trigonit. Niiden rinnalla ehdotuksessa halutaan varmistaa ihmisen kokoisen mittakaavan säilyminen sekä polveilevat, kävelyn ja oleskelun mahdollistavat elävät katualueet.

Tornitalo on rakennustyyppinä uusi Suomessa. Kilpailuehdotuksessa rakennusten ryhmittely sitoo esitetyn silhuetin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen yhdistelemällä luovasti korkeaa ja matalaa rakentamisen tapaa. Puistot ja aukeat vuorottelevat muodostaen vaihtelevaa kaupunkitilaa.

Korkea rakentaminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia lähialueiden kehittämiseen. Kun rakennukset sovitetaan olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, ne parhaimmillaan täydentävät ja rikastuttavat aluetta. Korkeista rakennuksista huolimatta aluetta on kehitetty jalankulkijan ehdoilla. Kilpailuehdotuksessa eri toiminnot – asuminen, työskentely ja kaupalliset tilat - on jaettu tasapainoisesti. Yleisratkaisu luokin hyvän lähtökohdan alueen elinvoimaiselle toiminnalle.

”Suomeen voidaan nyt ensimmäistä kertaa kehittää olosuhteisiimme soveltuva, kansainvälistä tasoa oleva tornitalojen ryhmä. Tilaisuus on ainutlaatuinen - asetamme tavoitteeksi vaikuttavan, mutta teknisesti yksinkertaisen tornitalon konseptin”, suunnitteluryhmän vastuuhenkilö, professori Rainer Mahlamäki toteaa.

Helsinki High-Rise kilpailu ja Pasilan tornialueen kehittäminen ja tulevaisuuden toteutus ovat hyvin merkittävä tilaisuus YIT:lle ja sen kokoamalle kilpailuryhmälle.

”Panostamme kaikilta osin kilpailuehdotuksemme jatkokehittämiseen kilpailun toisessa vaiheessa, yhteistyössä järjestäjien kanssa. Uskomme, että kilpailuehdotuksemme tekee Pasilasta ympärivuotisesti vetovoimaisen ja elävän urbaanin alueen, joka entisestään lisää Helsingin vetovoimaa ja kiinnostusta maailmanlaajuisestikin”, Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtaja Antti Inkilä sanoo.

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailuun jätettiin kymmenen ehdotusta, joista neljä valittiin jatkoon. Kilpailuun jätetyt kymmenen ehdotusta arvioitiin anonyymeina ilman tekijätietoja. Jatkoon päässeet ehdotukset valittiin laatuarvioinnin perusteella.

Nyt käynnistyvässä kilpailun toisessa vaiheessa kilpailijat laativat tarkennetun suunnitelman toista arviointia varten ja Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt neuvottelevat kunkin kilpailijan kanssa toteutussopimuksen aloitusalueesta.

Koko suunnittelualue kattaa Pasilansillan eteläpuolisen alueen Pasilankadulta Ratapihantielle ja käsittää 150 000–200 000 kerrosneliömetriä asuin-, toimisto- ja liiketiloja. Alueesta enintään puolet voi olla asumista.

Helsingin kaupunginvaltuusto ja Senaatti-kiinteistöt päättävät kilpailun voittajasta ja toteutussopimuksen hyväksymisestä syksyllä 2018. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2020–2021.

Lisätiedot:

Antti Inkilä, Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 8644 358, antti.inkila@yit.fi 
Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki Oy, puh. +358 10 315 4311, rainer.mahlamaki@arklm.fi
Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Kuvat:

TRIGONI_3_PIIRUSTUKSET_28:

Tasasivuisen kolmionmuotoisen pohjaratkaisun torni, TRIGONI luo arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista identiteettiä. Puistot ja aukeat vuorottelevat muodostaen vaihtelevaa kaupunkitilaa.

TRIGONI_3_PIIRUSTUKSET_34:

Kolmionmuotoisten tornien rinnalla alueella halutaan varmistaa ihmisen kokoisen mittakaavan säilyminen sekä kävelyn ja oleskelun mahdollistavat elävät katualueet.