YIT:lle kaksi ykkössijaa Turvallinen infratyömaa 2017 -kilpailussa

YIT OYJ Lehdistötiedote 20.3.2018 klo 10:00

Työturvallisuus YIT
Työturvallisuus YIT

YIT on menestynyt mainiosti INFRA ry:n Turvallinen infratyömaa 2017 -työturvallisuuskilpailussa.

YIT palkittiin kilpailussa ykkösenä Maanalaisen rakentamisen sarjassa (Suomenlinnan tunnelihanke, Helsinki / YIT Rakennus Oy) sekä Maanpäällisen rakentamisen sarjassa Etelä-Suomen Hallintoviraston alueella (Koksikatu- ja Vilhonvuorenkadun jatkeen länsiosa, vaihe 1, Helsinki / YIT Rakennus OY).

Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ensimmäiseksi ylsi Lemminkäinen Infra Oy (Läjitysaltaat, maanrakennusurakka 1, Oulu). YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018.

”Ahdas merenalainen tunneli, jossa kunnallistekniikka on koko ajan käytössä, on haastava paikka työskennellä. Kaikki työmaalla ja koko allianssissa olivat alusta asti sitoutuneita hankkeeseen ja sen tavoitteisiin”, kertoo Suomenlinnan tunnelihankkeen turvallisuuspäällikkö Esa Koskinen.

”Työturvallisuuteen on YIT:llä panostettu suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Henkilöstö on sitoutunut työturvallisuuden kehittämiseen ja turvallisuutta edistävien havaintojen tekemiseen ja niiden jakamiseen, mikä on ollut hienoa huomata”, avaa YIT:n työturvallisuuspäällikkö Antti Jokela menestyksen taustatekijöitä.

YIT:n alkavilla työmailla otettiin vuoden 2017 keväästä alkaen käyttöön sähköinen työmaaperehdytys ja kulunhallinta sekä Tilaajavastuun Valttikortit. Perehdytyksessä paneudutaan turvallisuuden lisäksi laatuun, YIT:n arvoihin, ergonomiaan sekä strategiaan. Työturvallisuusstrategiaansa YIT uudisti vuoden 2016 lopussa. Tällöin valittiin kolme painopistealuetta: turvallisuuden johtaminen ja esimiestyö, ennakoivat toimenpiteet sekä sujuva arki ja toimivat työkalut, joihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Suomen turvallisimmat infratyömaat nimettiin nyt kolmatta kertaa. Työmaat palkitsee joka toinen vuosi Rakennusteollisuus RT:ssä infratoimialaa edustava INFRA ry.

Turvallisia infratyömaita esiin nostamalla halutaan paitsi palkita esimerkillisiä työmaita, myös kiinnittää huomio työturvallisuuden kehittämiseen sekä lisätä maa- ja vesirakennusalan turvallisuustason mittaamiseen kehitetyn MVR-mittarin käyttöä. Samalla tuetaan Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -tavoitetta.

Työmaiden turvallisuustason mittasivat aluehallintovirastojen tarkastajat MVR-mittarin avulla. Mittaukset olivat osa AVIen normaalia tarkastustoimintaa. Viranomaiset tarkastivat myös työmaiden työntekijäluettelon ajantasaisuuden sekä tunnistekortit.

Vakavien tapaturmien vaara oli kilpailuun osallistuneiden yritysten työmailla edelleen vähentynyt. Kaivantojen sekä kallioleikkausten ja -kattojen sortuma- ja romahdusvaarat oli järjestelmällisesti poistettu.

Lisätietoja:

Antti Jokela, työturvallisuuspäällikkö, YIT Rakennus Oy, puh. 050 390 0740, antti.jokela@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi