YIT:llä on rakennusalan uskollisimmat asiakkaat

YIT OYJ Lehdistötiedote 6.4.2020 klo 6:15

Asiakaspalvelu YIT
Asiakaspalvelu YIT

YIT:llä on rakennusalan yrityksistä uskollisimmat asiakkaat, jotka mielellään myös suosittelevat YIT:tä muille.

Tulos selviää EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemästä Uudisasuntorakentaminen 2020 -tutkimuksesta*. Tutkimus selvittää asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tulokset on kirjattu indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

YIT:n asiakasuskollisuus on tutkimuksessa 83,2. Arvosana on laskettu painotettuna keskiarvona kolmesta kysymyksestä: a) jos sinun pitäisi tänään valita rakennusliike, kuinka todennäköistä on, että valitsisit ´rakennusliikkeen´ (YIT: 81,4 / toimiala: 77,6), b) minkälaiseen sävyyn keskustelet tavallisesti ´rakennusliikkeestä´ (YIT: 82,8 / toimiala: 79,2) ja c) kuinka todennäköistä on, että suosittelisit ´rakennusliikettä´ muille? (YIT: 85,3 / toimiala: 81,3).

YIT:n asiakastyytyväisyys oli tutkimuksessa 80,2 kun se viime mittauksessa oli 79,4 ja sitä edellisessä 77,8. Toimialan asiakastyytyväisyys oli tutkimuksessa 77,7.

YIT:llä on kaikkein vahvin imago asiakkaiden keskuudessa. Samoin YIT kerää eniten kiitosta tuotelaadusta. YIT:n asiakastyytyväisyyden tulokset ovat toimialan keskiarvon yläpuolella myös palvelulaatu- ja vastine rahalle -osa-alueilla. Ainoastaan odotukset-osa-alueella YIT (84,1) jää hieman toimialan keskiarvon (84,4) alapuolelle.

Eniten toimialaa korkeammalla yksittäisissä kysymyksissä YIT on a) ´rakennusliike´ pysyi aikataulussa 92,0 (toimiala: 86,0), b) kuinka todennäköistä on, että suosittelisit ´rakennusliikettä´ muille? 85,3 (81,3) ja c) jos sinun pitäisi tänään valita rakennusliike, kuinka todennäköistä on, että valitsisit ´rakennusliikkeen´? 81,4 (77,6) -kysymyksissä.

”Aikataulujen pitävyys sekä yhteydenpito korostuvat tuloksissa. Asiakastyytyväisyys laskee, jos asiakas ei saa valmista asuntoa sovittuna ajankohtana. Ja vaikka aikataulussa ei pysyisi täysin, pystyy asian korjaamaan vielä riittävällä informoinnilla”, sanoo EPSI Rating Finland Oy:n maajohtaja Heidi Laitinen.

”Olemme määrätietoisesti jatkaneet työtämme asiakaskokemuksen parantamiseksi koko toiminnassamme, myös rakennustyömailla ja asumisen palveluissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että tämä työ näkyy asiakkaillemme. Jatkamme tätä pitkäjänteistä työtä ja uskon, että tulevaisuudessa asiakkaat hyötyvät monipuolisesta osaamisestamme, jatkuvasti kehittyvistä tuotteistamme sekä palveluistamme nykyistäkin enemmän”, toteaa Asiakkuuksia ja asumisen palveluita luotsaava Pekka Helin YIT:ltä.

* Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2019 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä ja Muut-ryhmän osalta kohteiden myynti-ilmoitusten avulla. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 15.1-12.2.2020, ja siihen osallistui 891 Suomessa asuvaa asunnonostajaa. Tämän lisäksi yleisväestön luottamus- ja tunnettuustutkimukseen haastateltiin kansallisella satunnaisotannalla 612 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.

Lue lisää:
Rakennusteollisuus RT:n sivuilta

Lisätietoja:
Pekka Helin, johtaja, Asiakkuudet ja asumisen palvelut, YIT Suomi Oy, puh. 040 588 8135, pekka.helin@yit.fi
Johanna Savolainen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi

 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi