YIT valittu Tampereen Aleksanterin koulun perusparannuksen kumppaniksi

YIT Oyj Lehdistötiedote 18.6.2024 klo 14.00

Havainnekuva peruskorjatuista Aleksanterin koulun rakennuksista ja piha-alueesta.
Havainnekuva peruskorjatuista Aleksanterin koulun rakennuksista ja piha-alueesta.

YIT on valittu Tampereen Aleksanterin koulun peruskorjaushankkeeseen projektinjohtourakoitsijaksi, minkä lisäksi YIT toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen tilaajana toimii Tampereen kaupunki. Hanke toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Tilaajan määrittämä kustannusarvio projektinjohtourakalle on noin 20 miljoonaa euroa.

Aleksanterin koulu koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta ja on poikkeuksellisen vaativa perusparannuskohde. Rakennukset ja piha-alue ovat suojeltuja kohteita, ja rakennuksiin tehdään mittavia rakenteellisia korjaustoimenpiteitä.  Rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa 2025, jolloin perusparannetut tilat olisivat valmiit elokuussa 2027.

Peruskorjaushankkeessa koulun rakennusten tekniikkaa nykyaikaistetaan ja sisätilat päivitetään vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.   Aleksanterin koulutaloissa toimivat perusopetuksen luokat 1–6 sekä varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät, yhteensä noin 550 oppilasta.

”On hienoa, että pääsemme käyttämään laajaa osaamistamme historiallisesti arvokkaan Aleksanterin koulun peruskorjauksessa. Meillä on kokemusta vastaavista vaativista peruskorjaushankkeista, kuten esimerkiksi Tampereen kaupungintalon peruskorjauksesta sekä kouluhankkeista ympäri maata. Lisäksi olemme tottuneet toimimaan tiiviissä kaupunkirakenteessa, joka vaatii erityisosaamista. Hanke käynnistyy kehitysvaiheella, jonka aikana selvitetään tarkemmin korjaustyön laajuus ja sovitaan soveltuvimmista korjaustavoista. Tällainen hanketoteutus mahdollistaa hankkeelle parhaan lopputuloksen”, totesi Sami Viitanen, Asumisen ja Toimitilojen Pirkanmaan aluejohtaja.

”On todella hienoa päästä toteuttamaan tämä merkittävä perusparannushanke yhdessä YIT kanssa. YIT:llä on vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavista projekteista sekä sitoutuminen yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Aleksanterin koulu on vaativa ja historiallisesti arvokas kohde. Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto antaa meille vahvan perustan onnistua tässä projektissa ja varmistaa, että kaikki osapuolet työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoi Heini Koiranen, hankkeen projektipäällikkö Tampereen Tilapalveluilta.

Hankkeessa käynnistyy nyt kehitysvaihe, jonka aikana tilaaja, pääsuunnittelija, valittu projektinjohtourakoitsija, suunnitteluryhmä ja käyttäjä suunnittelevat perusparannuksen yhteistyössä sekä määrittelevät projektinjohtourakan tavoite- ja kattohinnan. Toteutussuunnitelmat ja tavoite- sekä kattohinta hyväksytetään kaupungin päätöksentekoelimissä ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

Lisätietoja:

YIT:n konserniviestintä, puh. 044 743 7536, press@yit.fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook