YIT vahvistaa vastuullisuuskäytäntöjään – EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta lähetetyiltä työntekijöiltä vaaditaan oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomesta

YIT Oyj Lehdistötiedote 9.9.2021 klo 09.00

YIT vahvistaa vastuullisuuskäytäntöjään
YIT vahvistaa vastuullisuuskäytäntöjään

YIT:n uusi Suomen lainsäädännön vaatimukset ylittävä linjaus lisää läpinäkyvyyttä työehtoihin ja minimoi riskiä harmaan talouden eri ilmiöille.

YIT pyrkii varmistamaan oikeudenmukaisen työnteon edellytykset kaikille työntekijöille täsmentämällä käytäntöjään koskien EU/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolisia, lähetettyjä työntekijöitä, joilta edellytetään 1.10.2021 alkaen solmituissa urakka- ja aliurakkasopimuksissa Suomen myöntämää oleskelulupaa ja siihen liittyvää työnteko-oikeutta. Aiempi, lainsäädäntöä noudattanut toimintatapa salli EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta lähetettyjen työntekijöiden työskennellä Suomessa EU-lähtömaan työluvalla.

Työnteko-oikeuksien täsmennys koskee EU- ja ETA-alueen ulkopuolisia henkilöitä lähetettyinä työntekijöinä. Lähetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka ulkomainen yritys lähettää työskentelemään Suomeen. Viranomaisten tilastot ja tutkimustieto osoittavat, että toisesta maasta lähetetyt EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset työntekijät ovat alttiimpia heikommille työehdoille, työperäiselle hyväksikäytölle ja muille harmaan talouden ilmiöille. Myös YIT:n havainnot tukevat tätä. 

Linjaus on vahva lisä YIT:n jo pitkään toteuttamaan vastuullisuustyöhön, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta heidän kotimaastaan tai muusta taustastaan. Muun muassa 10:llä eri kielellä toimiva Whistleblower-kanava on mahdollistanut työntekijöiden ilmoitukset havaitsemistaan poikkeamista täysin anonyymisti jo yli 10 vuoden ajan.

Sanoista tekoihin harmaan talouden kitkemisessä

Työperäisen hyväksikäytön uhriksi on usein vaarassa joutua nimenomaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta lähetetty ulkomaalainen työntekijä. Tapauksissa käytetään usein hyväksi henkilön puutteellista tietoa suomalaisen työelämän säännöistä tai tämän huolta omasta työ- ja oleskeluluvasta. Hyväksikäytön riskiä lisää myös kielimuuri.

”Yritysten tulee aiempaa vahvemmin sitoutua taisteluun harmaata taloutta ja ihmisoikeusrikkomuksia vastaan kehittämällä konkreettisia ratkaisuja. Meiltä on löydyttävä rohkeutta muuttaa pelisääntöjä”, kommentoi Juhana Häkkänen, YIT:llä hankintaketjusta vastaava johtaja.

YIT kutsuu kaikki rakennusalan toimijat mukaan talkoisiin, uudistamaan ja ottamaan käyttöön toimintatapoja, joilla jokaisen työntekijän oikeudenmukainen kohtelu voidaan taata.

”Suurimpana suomalaisena ja merkittävänä pohjoiseurooppalaisena rakennusyhtiönä koemme velvollisuudeksemme ohjata alamme käytäntöjä uuteen suuntaan. Lähetettyjä työntekijöitämme koskeva linjaus on vahva lisäys jo käynnissä olevan vastuullisuustyömme rinnalle. Tehtävää alallamme kuitenkin riittää edelleen, ja siihen tarvitsemme jokaisen toimijan sitoutumista”, kommentoi Häkkänen.

Jatkossa EU- ja ETA-alueen ulkopuoliset, lähetetyt työntekijät voivat työskennellä YIT:llä Suomessa ilman Suomen myöntämää työntekijän oleskelulupaa tai muuta työnteko- ja oleskeluoikeutta vain tarkoin määritellyissä poikkeustapauksissa, joihin lukeutuvat esimerkiksi erikoisosaamista vaativa tilapäinen asennustyö tai EU-maan myöntämä muukalaispassi.

Linjaus koskee nimenomaan lähetettyjä työntekijöitä. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat henkilöt ovat edelleen tervetulleita YIT:n työmaille Suomen myöntämällä työntekijän oleskeluluvalla tai muulla työnteon oikeuttavalla perusteella Suomesta (esim. turvapaikanhakijat tai pysyvä oleskelulupa Suomessa).

Lisätietoja: 
Juhana Häkkänen, hankintaketjusta vastaava johtaja, YIT Oyj, puh. 040 848 3498, juhana.hakkanen@yit.fi
Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 572 3568, pii.raulo@yit.fi
Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi