YIT paras kestävyydessä ja laadussa uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyydessä

YIT Oyj Lehdistötiedote 20.3.2023 klo 10.00

YIT Paras kestävyys EPSI 2023
YIT Paras kestävyys EPSI 2023

YIT koetaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden näkökulmasta alansa ykköseksi. Ero toimialan keskiarvoon on merkittävä. YIT on myös paras palvelulaadussa, rakentamisen laadussa ja pystyy tarjoamaan parhaiten vastinetta rahalle.  

Tulos selviää EPSI-Ratingin Uudisasuntorakentaminen 2023 -tutkimuksesta*, jonka Rakennusteollisuus RT ry ja sen suurimpiin kuuluvat jäsenyritykset teettävät vuosittain. Tutkimus selvittää asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tulokset on kirjattu indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. YIT on yltänyt vertailun kärkikolmikkoon kuutena vuonna peräkkäin.

YIT koetaan alan kestävimmäksi yritykseksi 72,2 (toimiala 69,9) ja YIT:n palvelulaatu 81,0 (79,2) on rakennusalan korkein. Lisäksi YIT oli alansa paras mitattaessa asiakasuskollisuutta 78,8 (76,4) ja vastinetta rahalle 80,1 (78,7). YIT sijoittui alan toiseksi parhaaksi myös tuotelaadun ja imagon osalta. Asiakastyytyväisyydessä YIT sijoittuu edelleen rakennusalan kolmen parhaan joukkoon. 

”On ilahduttavaa, että YIT:lle tärkeä vastuullisuuteen liittyvä kehittäminen näkyy myös asiakkaillemme. Olemme panostaneet vahvasti asiakaskokemukseen ja asiakaspalveluun. Saamme hyvää palautetta myös yhteydenpidosta rakentamisen aikana. Työn tuloksena asiakasuskollisuus ja palvelulaatu ovat alan korkeimmat. Jatkamme määrätietoista työtä hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseksi”, sanoo YIT:n asiakkuuksista ja asumisen palveluista vastaava johtaja Pekka Helin.

Kestävän kehityksen merkitys rakentamisessa on lisääntynyt ja edellyttää koko toimialalta vahvaa sitoutumista ja konkreettisia toimia. ”Tavoite on painava rakennusalallakin, jossa tehdään joka päivä töitä myös tulevaisuuden rakentamiseksi. Laajemman yhteiskunnallisen vastuun lisäksi ympäristönäkökulma voi konkretisoitua rakennusliikkeen toiminnassa, esimerkiksi energiatehokkuuden ja materiaalivalintojen kautta”, sanoo EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

YIT:ssä vastuullisuus on strategian ytimessä ja keskeinen osa kaikkea liiketoimintaa. YIT:n tavoitteena on olla omassa toiminnassa hiilineutraali ja sitoutua leikkaamaan arvoketjun päästöjä vähintään 30 % vuoteen 2030 mennessä. Oman toiminnan osalta YIT on onnistunut vähentämään päästöjä jo yli 55 % vuoteen 2019 verrattuna. YIT tutkii jatkuvasti vaihtoehtoisia materiaali-, energia- ja tuotantoratkaisuja toimiakseen yhä vastuullisemmin. 

Tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät uudisasuntoa ostettaessa ovat edelleen asunnon sijainti, pohjaratkaisun toimivuus ja asunnon hinta. Asumiskustannukset ovat nousseet valintakriteereissä neljänneksi.

Lue lisää:
YIT Kodit
Energiatehokas ja ekologisempi koti
Kestävä asuminen – tekoja läpi koko talon elinkaaren

*EPSI Ratingin vuosittain tekemä uudisasuntorakentamisen toimialatutkimus tutkii rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä eri osa-alueiden vaikutusta asiakaskokemukseen. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys ylsi 74,6:een indeksipisteeseen. Nyt julkaistut tulokset käsittelevät asiakkaita, jotka vastaanottivat uuden asunnon vuoden 2022 aikana. Tulokset perustuvat asunnon ostaneiden kuluttajien haastatteluihin. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.

Lisätietoja:
Pekka Helin, johtaja, Asiakkuudet ja asumisen palvelut, YIT, puh. 040 588 8135, pekka.helin@yit.fi 
Kristina Broman, viestintäpäällikkö, YIT, puh. 040 8403166, kristina.broman@yit.fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi