YIT jälleen rakennusalan ihannetyönantaja

YIT OYJ Lehdistötiedote 25.10.2017 klo 08:45

Universum YIT
Universum YIT

YIT valittiin Universumin Ammattilaiset -tutkimuksessa rakennusalan ihannetyönantajaksi kolmatta kertaa peräkkäin.

Korkeakoulutetut työntekijät ovat valinneet YIT:n jälleen rakennusalan ihannetyönantajaksi Universumin Ammattilaiset 2017 -tutkimuksessa.

YIT on ollut rakennusalan ihannetyönantaja koko 2010-luvun, vuoden 2014 kakkossijaa lukuun ottamatta.

”YIT:n yrityskulttuuri on aina ollut hyvin kehitys- ja ihmismyönteistä. Viime vuosina olemme satsanneet erityisesti avoimuuteen ja tapoihin osallistaa porukkaamme. Yhteen hiileen puhallettaessa nauretaan, innostutaan, jaetaan osaamista ja uskalletaan kokeilla. Ilman luottamusta, erilaisuuden arvostusta ja myönteistä fiilistä on vaikea saavuttaa hyviä tuloksia kuin satunnaisesti. Myös harjoittelijamme ovat noteeranneet positiivisen kulttuurimme. Viime kesän kyselyssä heistä 99% haluaisi jatkaa meillä tulevaisuudessa,” YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo kertoo.

Kasvussa tukena hyvä perehdytys ja mentorointi

Kuluva vuosi on ollut kiivas rakentamisen vuosi. Tästä huolimatta työnhakijoiden määrä kasvoi YIT:llä alkuvuonna yli 30 %. Harjoittelijoitakin on palkattu jo lähes 700 vuoden aikana.

Kasvuvauhti edellyttää paitsi hyvää perehdyttämistä, myös systemaattista henkilöstön kehittämistä ja kokemuksen siirtämistä uusille tulokkaille. Vuoden aikana on esimerkiksi pilotoitu sähköistä, yhteisiin toimintatapoihin ohjaavaa ennakkoperehdytysohjelmaa. Lisäksi YIT:llä on kattava tarjonta valmennusohjelmia liittyen asiakkaisiin, projektinjohtamiseen ja esimiestyöhön.

Konkareiden niin sanottua hiljaista tietoa, kokemuksia ja fiksuja toimintatapoja jaetaan yli liiketoiminta- ja toimenkuvarajojen mentorointi-ohjelmalla. Parityöskentelyssä myös kokeneempi saa usein hyviä näkemyksiä ja vinkkejä esimerkiksi digitaalisuuteen liittyen. Viimeisten parin vuoden aikana mentoroinnissa on ollut mukana jo lähes 100 YIT:läistä. 

Ennakoiva työkykyjohtaminen on vähentänyt sairaspoissaoloja

Työntekijöiden työssä viihtymistä ja jaksamista YIT:llä tuetaan avoimen viestinnän ja yhdessä tekemisen lisäksi muun muassa työkierron, erilaisten valmennus- ja työhyvinvointiohjelmien, työaikajoustojen, etätyömahdollisuuksien sekä joukkuepäivien avulla.

Rakennusalaa vaivaaviin tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn YIT:llä on pureuduttu useamman vuoden ajan lisäämällä muun muassa henkilöstön tietoisuutta ennaltaehkäisevistä ja ergonomisista työtavoista sekä järjestämällä riskiryhmille toiminnallisuutta tukevia liikuntahetkiä. Tuki- ja liikuntasairauspoissaolot ovatkin pudonneet yli kaksi päivää / henkilö vuositasolla. 

Monipuolisia ammattilaisia rakennusalalle myös tradenomeista

Tulevaisuudessa rakennusalalla tarvitaan yhä uusia, erilaisista koulutustaustoista lähtöisin olevia osaajia. Tähän tarpeeseen YIT vastaa muun muassa uudella YIT Opinnot Tradenomi -oppilaitosyhteistyöllä, jossa Haaga-Helian ja Metropolian ammattikorkeakoulujen toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille tarjotaan viiden opintopisteen syventävää opintokokonaisuutta ja mahdollisuutta kasvattaa osaamistaan työmaalla.

”Tradenomiopiskelijoilla on monenlaisia vahvuuksia, joita projekteissamme voidaan hyödyntää: IT-, kieli- ja viestintätaidot sekä talous-, myynti-, ja markkinointiosaaminen. Haemmekin nyt aidosti mallia, jonka avulla voimme tuoda uusien alojen osaajia ja tulevaisuuden tekijöitä niin työmaillemme kuin koko rakennusalalle”, Raulo kertoo.

Kuusi vuotta sitten kehitetty rakennusalan YIT Opinnot -ohjelma ulottuu nyt jo seitsemään ammattikorkeakouluun ja yhteen yliopistoon. YIT opintolaisia on valmistunut jo yli 150.

Lisätietoja:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 572 3568, pii.raulo@yit.fi

Timo Piili, rekrytointi- ja resurssointipäällikkö, YIT, puh. 040 573 3254, timo.piili@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi