YIT ja Haaga-Helia oppilaitosyhteistyöhön

YIT OYJ Lehdistötiedote 9.10.2017 klo 14:00

YIT Opinnot
YIT Opinnot

Tradenomiopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta soveltaa ja kartuttaa osaamistaan rakennusalalla.

YIT ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen YIT Opinnot Tradenomi -oppilaitosyhteistyöstä.

YIT tarjoaa Haaga-Helian ja Metropolian toisen ja kolmannen vuosikurssin liiketalouden ja tietotekniikan tradenomiopiskelijoille viiden opintopisteen syventävän kokonaisuuden, jonka aikana opiskelija pääsee soveltamaan opintojensa aikana kartuttamiaan tietoja käytännössä. Opintoihin valitaan noin 15 opiskelijaa. Metropolian kanssa YIT laajentaa näin jo olemassa ollutta yhteistyötä.

Nuoriin panostaminen sekä aktiivinen yhteistyö oppilaitosten kanssa on ollut YIT:llä jo vuosia strateginen valinta. YIT Opinnot Tradenomi on jatkoa YIT Opinnot -ohjelmalle, joka kehitettiin kuusi vuotta sitten yhteistyössä HAMKin ja TAMKin kanssa tiivistämään teoriaopintoja. Nyt mukana on jo seitsemän ammattikorkeakoulua ja yksi yliopisto. YIT Opintolaisia on valmistunut yhteensä yli 150.

Työkokemukset tuovat konkretiaa opintoihin ja voivat antaa suunnan koko työuralle. Tradenomiopiskelijoilla on monenlaisia vahvuuksia, joista on hyötyä työmaalla: esimerkiksi IT-osaaminen, kieli- ja viestintätaidot sekä talousmaailman tuntemus.

”Työmailla tarvitaan erilaisista koulutustaustoista lähtöisin olevia ihmisiä. Haemmekin nyt aidosti mallia, jonka avulla voimme kehittää projektiemme toteuttamista tuomalla uusien alojen osaajia ja tulevaisuuden tekijöitä niin työmaillemme kuin koko rakennusalalle”, sanoo YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

”YIT Opinnot tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää työ ja opiskelu. Tiivis yritysyhteistyö tukee opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja mahdollistaa teoriatiedon luonnollisen nivoutumisen käytännön työtehtäviin”, sanoo Haaga-Helian opintokoordinaattori Alisa Pettersson.

Suunnitelmallinen panostus oppilaitosyhteistyöhön sekä harjoitteluiden onnistuneeseen läpivientiin näkyy muun muassa siinä, että YIT on hallinnut ykköspaikkaa Universumin Opiskelijatutkimuksen rakennusalan ihannetyönantajana lähes koko 2010-luvun. Tänä vuonna YIT tarjosi harjoittelu- tai kesätyöpaikan noin 700 nuorelle. Hakijamäärä tehtäviin kasvoi edellisvuodesta yli 30 prosenttia.

Lisätietoja:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 572 3568, pii.raulo@yit.fi

Alisa Pettersson, opintokoordinaattori, Haaga-Helia, puh. 040 488 7287, alisa.pettersson@haaga-helia.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi