Tutkimus: kaupunkilaiset haluavat panostaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen

YIT Oyj Lehdistötiedote 21.11.2022 klo 09.00

Tampereen Ratikka. Kuva: Pasi Tiitola, Tampereen Raitiotie Oy.
Tampereen Ratikka. Kuva: Pasi Tiitola, Tampereen Raitiotie Oy.

YIT:n teettämän barometrin mukaan kaupunkien asukkaat haluavat panostaa kaupungeissa ennen kaikkea joukkoliikenteen (50 % vastaajista), pyöräilyn (47 %) ja kävelyn (45 %) kehittämiseen, kun kysyttiin kolmea tärkeintä liikkumismuotoa, joihin panostaa. 

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja pyöräilyteiden merkitys oman asuinalueen arvostuksessa on kasvanut edelleen vuoden 2021 47 %:sta vuoden 2022 58 %:iin. Merkitys korostuu Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. 

Raideliikenteeseen halutaan panostaa etenkin Tampereella (45 %) ja Helsingissä (39 %), vaikka uusien raideyhteyksien rakentaminen aiheuttaa lisäkustannuksia kaupungille. Turussa lähes joka kolmas (29 %) kannattaa raideliikenteeseen panostamista. Reilu puolet (57 %) kannattaa raideliikenteen lisäämistä matkustusmukavuuden ja 40 prosenttia vähäpäästöisyyden takia. Vähäpäästöisyyttä korostavat eniten ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat. 

Autoilun suosio laskenut

Omalla autolla kulkemisen suosio on laskenut 6 % vuodesta 2021. Joka kolmas kaupunkilaisista liikkuukin polkupyörällä tai sähköpyörällä viikoittain. 

Kävelyä ja pyöräilyä työmatkoilla suosivia on suhteellisesti vähiten Espoossa ja Vantaalla riippumatta siitä, kuinka pitkä matka työpaikalle on. Kävelyn ja pyöräilyn suosio on ollut heikko Espoossa ja Vantaalla jo usean vuoden ajan, kun taas Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa työmatkapyöräily on selvästi lisännyt suosiotaan, joissa joka toinen asukas liikkuu viikoittain pyöräillen.

Täyssähköauton tai ladattavan hybridin omistavien osuus on kasvanut yhdeksään prosenttiin ja neljännes aikoo hankkia ladattavan hybridin tai täyssähköauton lähimpien 1-2 vuoden aikana. Sähköautot ja ladattavat hybridit ovat yleistyneet nopeasti varsinkin niiden keskuudessa, joilla on yli 10 kilometrin työmatka.

Sähköautojen latauspisteet ovat yleistyneet: Joka kuudennella vastaajalla (16 %) on taloyhtiössään sähköauton latausmahdollisuus, kasvu on neljä prosenttiyksikköä viime vuodesta Samalla sähköautojen latauspisteiden kannatus on hieman parantunut (5 %) niiden keskuudessa, joilla ei ole autoa. 

Lue Lisää: 
Lataa Kestävät kaupunkiympäristöt -barometri
Kaupungit nousevat raiteille

Lisätietoja:
Juha Kostiainen, johtaja, Kaupunkikehitys ja vastuullisuus, YIT. Mediatiedustelut konserniviestinnän kautta, puh. 044 743 7536, press@yit.fi 
Maija Taimi, viestintäjohtaja, YIT, puh. 050 487 1561, maija.taimi@yit.fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5 500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

*Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrin kysely on suunnattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion asukkaille. Nettipaneelissa oli vastaajia tänä vuonna 1074 + 348 henkeä (toimistotyötä tekevien erillisotos). Aineisto edustaa kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä sukupuolen ja iän mukaan. Kysely toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa 2022. Prior Konsultointi toteutti tutkimuksen YIT:n toimeksiannosta.