Suomenlinnan tunnelin korjaaminen alkaa

YIT OYJ Lehdistötiedote 1.3.2017 klo 12:30

Suomenlinna tunneli2 kuvaaja Arttu Kokkonen
Suomenlinna tunneli2 kuvaaja Arttu Kokkonen

Maailmanperintökohde Suomenlinnaan meren alitse kunnallistekniikan tuovan tunnelin korjaaminen alkaa maaliskuussa. Hankkeesta vastaa YIT:n, Pöyryn ja Suomenlinnan hoitokunnan muodostama allianssi, joka allekirjoitti tänään 1. maaliskuuta toteutusvaiheen sopimuksen.

Korjaamalla tunneli varmistetaan, että kunnallistekniikka toimii merilinnoitus Suomenlinnassa jatkossakin ongelmitta. Korjaushankkeella myös taataan huoltohenkilökunnan turvallisuus, alennetaan tunnelin ylläpitokustannuksia sekä pidennetään tunnelin elinkaarta.

”Voimme siirtyä toteutusvaiheeseen hyvillä mielin, sillä allianssissa vaikuttanut hyvä henki ja tiivis yhteistyö ovat siivittäneet onnistumisiin jo kehitysvaiheen aikana. Olemme pystyneet ratkaisemaan eteen tulleita haasteita ketterästi osaavan ja motivoituneen tiimityön turvin.” kertoo YIT:n kalliorakentamisesta vastaavan yksikön johtaja Petri Saarinen.

Hanketta on suunniteltu loppukesästä 2016 saakka, ja nyt satojen yksityiskohtien muodostama kokonaisuus on valmis toteutusta varten. Hankkeen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Tunnelissa kulkevat Suomenlinnan kaupunginosaan niin kaukolämpö, sähkö, vesi, viemäröinti sekä tietoliikenne- ja tv-yhteydet. Lisäksi tunnelia käytetään hälytysajoihin. Tunneli suljetaan hankkeen ajaksi läpiajoliikenteeltä, mutta kunnallistekniikkaan ei ole suunniteltu katkoja.

Tunneli otettiin käyttöön vuonna 1981, jonka jälkeen se on päässyt huonoon kuntoon: tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille, ja vuotovesien mukanaan tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista, ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Korjaushankkeessa kalliota tiivistetään ja lujitetaan vuotovesien vähentämiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi. Räjäytyksiä ei tehdä, mutta pieniä louhintoja tehdään mekaanisesti. Tunnelin omaa toimintaa ylläpitävä talotekniikka uusitaan kokonaan. Tunnelin salaojitukset uusitaan, jotta voidaan hallitusti ohjata jäljelle jäävät vuotovedet pois tunnelista. Lisäksi hankkeen yhteydessä keskitetään tunnelissa kulkevia kunnallistekniikan järjestelmiä, minkä myötä hälytysliikenteen turvallisuus tunnelissa paranee.

Tunnelista vastaa Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, joka kilpailutti hanketta toteuttavan allianssin kevään ja kesän 2016 aikana. Korjaushankkeen budjetti on 7 miljoonaa euroa. Suomenlinna on paitsi Unescon maailmanperintökohde ja kävijöiden suosima merilinnoitus myös yksi Helsingin kaupunginosista. Siellä asuu noin 800 ihmistä, työskentelee 400–500 ihmistä vuodenajasta riippuen sekä vierailee vuosittain noin miljoona ihmistä.

Taustatietoa ja video tunnelista:
www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/hankkeet/tunnelin-peruskorjaus/

Kuvia:
www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/virasto/media/kuvapankki/

Lisätietoja:

Petri Saarinen, yksikön johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 935 182, petri.j.saarinen@yit.fi

Ulla Räihä, johtaja, Suomenlinnan hoitokunta, puh. 0295 338 301, ulla.raiha@suomenlinna.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi