Onnea 100-vuotiaalle Suomelle – Enemmän elämää pihapiireihin

YIT OYJ Lehdistötiedote 4.12.2017 klo 08:30

Sähköttäjänpuisto YIT
Sähköttäjänpuisto YIT

Suomi 100 -juhlavuonna YIT on kehittänyt yhdessä suomalaisten kanssa tulevaisuuden pihapiiriä ja toteuttanut pieniä hyviä tekoja pihojen viihtyisyyden lisäämiseksi. Lisäksi korjaamme yhden tulevaisuuden pihan yhteiseen käyttöön.

Suomi 100 -juhlavuonna olemme halunneet tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin tekemällä pihoista ympäristöjä, joissa kaikki viihtyvät. Hyvällä suunnittelulla ja rakentamisella voimme edesauttaa viihtyisien ja turvallisten naapurustojen syntymistä ja kehittymistä. Toimiva ympäristö, sujuva arki, tutut naapurit ja yhteisöllisyys saavat ihmiset kiinnittymään alueeseen, jolla elävät. Sellaisia elinympäristöjä haluamme rakentaa.

Suomalaiset pihat vientituotteena
Pihoja on kehitetty juhlavuoden aikana yhdessä yli sadan vapaaehtoisen, pihojen kehittämisestä kiinnostuneen asiantuntijan kanssa. Kehitystyötä on tehty taustahaastattelujen ja -tutkimusten sekä osallistamisen ja joukkoistamisen menetelmin työpajoissa sekä päättäjäryhmien keskustelutilaisuuksissa.

Piha-hankkeen tavoitteena oli löytää ja tunnistaa uusia ideoita siitä, miten pihoja pitäisi suunnitella, hyödyntää ja toteuttaa yhteisöllisinä ja toiminnallisina tiloina, jotka mahdollistavat pihojen käytön oman kodin jatkeena ympäri vuoden. Visiona oli piha, jonne mahtuvat niin lapset kuin ikäihmisetkin, josta löytyy tekemistä tai paikka rauhoittua ja joka kannustaa harrastamaan tai liikkumaan.

Työn tuloksena syntyi Enemmän elämää pihapiireihin -konsepti, joka on myös työkalu pihojen suunnitteluun. Hyvä piha sisältää kolme aluetta:

1)   Hiljainen alue sijaitsee paikassa, jossa lupa rauhoittua, vetää henkeä ja nauttia rauhasta.

2)   Sosiaalinen alue sijaitsee pihan keskellä ja siellä on lupa tehdä yhdessä ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

3)   Aktiivinen alue on tarkoitettu liikunnalle, peleille, lasten leikeille ja muulle riehakkaalle toiminnalle. Alue kannustaa ulos.

Ideoita ja konseptia sovelletaan myös YIT:n omissa hankkeissa. Ensimmäiset konseptin mukaiset pihat tulevat toteutukseen Vantaan Kivistössä ja Aviapoliksessa. Suomalaisista pihoista tulee YIT:n ensimmäinen vientituote, sillä konseptin mukaisia pihoja tullaan näkemään myös Puolassa, Slovakiassa ja Tsekeissä.

Sähköttäjänpuisto – tulevaisuuden puisto
Osana Suomi 100 -lahjaa YIT kunnostaa yhden puiston Enemmän elämää pihapiireihin -konseptin mukaisesti. Kohteeksi valittiin keväällä 2017 Sähköttäjänpuisto, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Piha halutaan kunnostaa paikkaan, jossa mahdollisimman moni pääsee nauttimaan siitä. Puisto sijaitsee kävelymatkan päässä Pasilan asemalta ja toivomus on, että puistoon tulee vierailijoita muualtakin kuin lähialueelta. YIT:n kunnostama puisto tuo iloa myös alueen asukkaille, jotka ovat eläneet YIT:n rakennustyömaiden lähistöllä monta vuotta.

Tällä hetkellä puiston toteutusvaiheeseen valmistaudutaan tekemällä hankintoja ja varsinainen korjaaminen alkaa keväällä 2018. Puistoon liittyvää suunnittelua ja tiedottamista voi seurata www.yitgroup.com/Suomi100 sivuilla.  

YIT saa käyttää kunnostettua puistoa avoimen kaupunkitilan konseptikehityksen pilottina. Osana kehitystä puisto toimii Taide osallistavana menetelmänä -tutkimuksen* empiirisenä tutkimuslähteenä.

100+ hyvää tekoa
Osana lahjaamme Suomelle olemme tehneet myös hyviä tekoja ja tarjonneet koko juhlavuoden apuamme pihapiirien viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Olemme nikkaroineet, neuvoneet turvallisuusasioissa sekä tuoneet ihmisiä yhteen uusien kokemusten ja ystävien pariin. Hyvien tekojen vastaanottajiin on kuulunut muun muassa päiväkoteja, palvelutaloja, harrastusporukoita, nuoria urheilijoita sekä opiskelijoita.      

Hyviä tekoja on voinut ehdottaa kuka tahansa. Teon vastaanottajat ovat olleet voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, yhdistyksiä tai järjestöjä.

Teemme jatkossakin hyviä tekoja pihoille. Hae mukaan: www.yit.fi/100hyvaatekoa

Suomalaista suunnittelua
YIT on myös Suomi 100 -juhlavuoden hankkeen Echoes – 100 years of Finnish Architecture and Design -näyttelyn yksi pääsponsoreista. Näyttely esittelee valikoidusti niin suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin merkkiteoksia kuin vähemmän tunnettujakin helmiä itsenäisyyden alkuajoista nykypäivään asti. Echoes on suunnattu kansainväliselle yleisölle ja näyttely on kiertänyt juhlavuoden aikana myös YIT:n toimintakaupungeissa Varsovassa, Bratislavassa ja Prahassa.

*Pro Gradu -tutkielma: Sassa Hartikainen Taiteen Laitos, Kuvataidekasvatus, Muuntokoulutus, Aalto-Yliopisto

Kuvia Sähköttäjänpuistosta: http://bit.ly/2AnOXsr

Lisätietoja:
Kristina Broman
, Brand Manager, YIT Oyj, puh. 040 840 3166, kristina.broman@yit.fi
Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Suomi100 - Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Lue lisää: suomifinland100.fi