Koronakoirapilotti valmis - tulokset rohkaisevia

YIT Koronakoirakaverit
YIT Koronakoirakaverit

YIT:llä on panostettu voimakkaasti ennaltaehkäisevään koronantorjuntaan koko pandemian ajan. Alkukeväästä myös koronakoirat otettiin kokeiluluonteisesti mukaan, jotta viruksen jäljille päästäisiin oireettomien kantajien osalta varsinkin monimuotoisilla työmailla mahdollisimman varhain. Koirat nuuhkivat hännät heiluen yli kymmeneltä työmaalta kerätyt lähes 1 000 näytettä. Innostava kokeilu esti muun muassa yhdellä erittäin isolla työmaalla tartuntojen leviämisen. Lisäksi se nosti esiin aihioita koirien hyödyntämiseksi myös tulevaisuudessa.
   
”Pilotti pystytettiin todella ripeästi tilanteessa, jossa virusmuunnokset levisivät Suomessa helmikuun alussa. Meillä oli epäilyjä oireettomista viruksen kantajista erityisesti henkilöstömäärältään suurilla ja/tai monimuotoisilla työmailla. Nämä viruksen leviämisen kannalta riskikohteiksi tunnistetut työmaat otettiin ensisijaisesti mukaan pilottiin”, kertaa henkilöstöpäällikkö Kaisa Kuvanto projektin alkuvaiheita.

Koirien maskien nuuhkiminen ja virukseen viittaavan hajun merkitseminen oli prosessissa tärkeä, mutta se oli vain osa kokonaisuutta. Koiria piti kouluttaa, pilottitiimi ja toimintamalli rakentaa ja vapaaehtoiset osallistujat ohjeistaa. Jokaisella pilottiin osallistuneella työmaalla kerättiin maskit, kuljetettiin ne koirien koulutuskeskukseen ja analysoitiin. Saman päivän aikana raportoitiin myös tulokset asianomaisille työmaille ja näytteen jättäneille. 

Henkilöstö suhtautui erittäin myönteisesti vapaaehtoiseen kokeiluun, josta viestittiin monimuotoisilla työmailla usealla eri kielellä ja varmistettiin, että mahdollisesti positiivisen näytteen saaneet osasivat hakeutua jatkotesteihin. Osallistumisprosentti oli yli 90%.
 
”Pilotti herätti kovasti kiinnostusta ja koronatietoisuus kasvoi entisestään kaikkialla. Pystyimme jäljittämään todella nopeasti yhdellä työmaalla useita oireettomia viruksenkantajia. Tässäkin kokeilussa yhteistyö oli tärkeää ja erityisesti työmaiden panos ja asenne oli vahvaa. Viestinnän selkeys korostui joka vaiheessa. Monimuotoisuus ja monikielisyys on meille arkea. Koulutimme tätä pilottia varten mm. tulkkeja tukemaan tiedon perillemenoa. Välittämisen tunne työmaaporukoissa oli yksi palkitsevimmista”, summaa Kaisa Kuvanto oppeja.

Pilotti toteutettiin YIT:n ja koronakoiria kouluttavan WiseNosen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Koirat tekivät työnsä omassa tutussa koulutuskeskuksessaan stressittömästi, eivätkä joutuneet altistumaan työmaan hälylle. Näytemerkkausten tasalaatuisuus pyrittiin varmistamaan siten, että jokaista näytettä nuuhki useampi koira.

”Tietosuoja tuo oman haasteensa tällaiseen kokeiluun. Kun koira reagoi näytteeseen, siihen on aina joku syy. Kun näyte on annettu anonyymisti, emme tiedä sen antajan taustoja, onko hän esimerkiksi jo sairastanut koronan tai asuuko hän oireettoman viruksen kantajan kanssa. Vahva tietosuoja oli yhteinen ja tietoinen päätös, mutta se myös vaikeutti syy-seuraus -suhteiden löytymistä, kertoo WiseNosen projektipäällikkö Heli Niuro.
 
YIT:n ja WiseNosen pilottitiimi dokumentoi päättyneen kokeilun tulokset. Erittäin positiivisesta yhteistyöstä ja kokeilusta seuraa jatkopohdinta, millaisiin altisteisiin tai muihin tilanteisiin koiria voisi viruksen tunnistamisen lisäksi jatkossa rakennusalalla hyödyntää. 

Lisätietoja: 
Kaisa Kuvanto, henkilöstöpäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 519 5934, kaisa.kuvanto@yit.fi
Heidi Kauppinen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 5743170, heidi.kauppinen@yit.fi
 
YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä