Asfalttipäällysteen materiaalien kierrätys on turvallista oikein suunniteltuna ja toteutettuna

YIT OYJ Lehdistötiedote 28.2.2019 klo 7.00

YIT Remixeri
YIT Remixeri

Asfalttipäällysteen materiaaleista voidaan korvata useita kymmeniä prosentteja vanhoilta teiltä kierrätetyllä asfaltilla ilman että se vaarantaa tien laadun, turvallisuuden tai kestävyyden. Suomessa jo aiemmin käytännössä havaittu fakta on juuri todistettu tieteellisesti Tanskassa toteutetussa kolmevuotisessa tutkimushankkeessa.

Tutkimuksen toteuttivat YIT, Tanskan teknologinen instituutti ja Tanskan tielaitos (The Danish Road Directorate), ja se oli osa Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriön rahoittamaa Enviromental Technology Development and Demonstration Progman (MUDP) -ohjelmaa.

Tutkimus selvitti laajasti asfalttipäällysteen kulutuskerroksen ominaisuuksia, kun 30 prosenttia materiaaleista korvatiin vanhoilta teiltä kierrätetyllä asfaltilla. Nykyisellään Tanskassa vain noin 10 prosenttia asfaltin kulutuskerroksen raaka-aineesta on kierrätettyä.

YIT tarjosi tutkimusprojektin käyttöön kattavan laboratoriotestausohjelmansa sekä toimi projektissa asfaltintuotannon asiantuntijana, kierrätettävän asfaltin jyrsinnän ja käsittelyn toteuttajana ja uusioasfalttireseptien kehittäjänä. YIT toteutti myös 2 km pitkän asfaltintutkimusalueen moottoritielle välille Herning–Holstebro.

Hankkeen yhteydessä toteutettiin laaja elinkaarianalyysi kierrätysasfaltista sen ympäristöhyötyjen arvioimiseksi. Tutkimuksen mukaan kierrätystä lisäämällä voidaan saavuttaa merkittävä (n. 14–22 %) vähennys asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöihin. Tanskassa on laskettu, että asfalttiala pystyisi vähentämään CO2-päästöjä jopa 24 000 tn vuodessa lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä tien kulutuskerroksessa.

”Suomessa on kulutuskerroksissakin käytetty kierrätysasfalttia aina 50 %:iin saakka hyvällä menestyksellä. Oikein suunniteltuina ja hyvin toteutettuina tällaiset päällysteet toimivat hyvin”, toteaa YIT:n Suomen asfalttilaboratorion johtaja Vesa Laitinen.

Laitinen pitää Tanskan tutkimustulosten hyödyntämispotentiaalia hyvänä myös Suomessa.

”Aina tarvitaan lisää tutkimustietoa. Tanskan tutkimuksesta tekee arvokkaan etenkin sen pitkä, kolmen vuoden kesto sekä monipuoliset laboratorio- ja kenttäkokeet”, Laitinen sanoo.
YIT:llä uskotaan kestävän kehityksen yleistyvän päällystämisessä lähivuosien aikana matalalämpöasfaltin laskiessa energiankulutusta ja päästöjä. Tulevaisuudessa asfalttia voidaan myös kierrättää sataprosenttisesti ja teistä rakentaa nykyistä kestävämpiä. Bitumin korvaaminen asfaltissa on pitkän tähtäimen tavoite. (Lue lisää YIT:n Future of Roads -visiosta.)

Tanskassa tutkimuksen tulokset ovat saaneet ympäristö- ja ruokaministeri Jacob Ellemann-Jensenin kannustamaan asfalttialaa sekä kuntia ja kaupunkeja ottamaan tutkimustulokset huomioon käytännössä.

”Tutkimuksen ansiosta meillä on vihdoin käytössämme tutkimustietoa kierrätysasfaltin laadusta ja ympäristöhyödyistä. Olemme odottaneet tuloksia pitkään ja nyt on vaikeaa enää kieltäytyä uusioasfaltin käytöstä”, toteaa YIT:n Tanskan asfalttilaboratorion johtaja Lotte Josephsen.

Fakta:

  • Asfaltti koostuu pääasiassa kalliomurskeesta ja sideaineesta, bitumista.
  • Käyttäessämme uudelleen vanhaa asfalttia säästämme sekä kallioperää että öljyä, josta bitumi valmistetaan.
  • Kierrätysasfaltin käyttö pienentää päällysteen hiilijalanjälkeä.

Lisätietoja antavat:
Vesa Laitinen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, YIT Päällystys, puh. 040 519 0059, vesa.laitinen@yit.fi
Pauliina Pykälä, viestinnän business partner, YIT Päällystys, puh. 040 354 3360, pauliina.pykala@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi