Lemminkäinen kirjaa alas Norjaan ja Ruotsiin liittyviä laskennallisia verosaamisia

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         5.1.2018 KLO 9.15

LEMMINKÄINEN KIRJAA ALAS NORJAAN JA RUOTSIIN LIITTYVIÄ LASKENNALLISIA VEROSAAMISIA

Lemminkäinen tekee vuoden 2017 tilinpäätöksessään IFRS-standardien mukaisen alaskirjauksen Norjaan ja Ruotsiin liittyvistä laskennallisista verosaamisista.

Lemminkäinen tiedotti 30.11.2017 aloittavansa ohjelman parantaakseen päällystys-liiketoimintansa kilpailukykyä ja kannattavuutta Ruotsissa ja Norjassa muun muassa toimintamalliaan keventämällä. Norjassa ja Ruotsissa lähimenneisyydessä kertyneistä verotuksellisista tappioista aiheutuu kuitenkin merkittävää epävarmuutta arvioitaessa niiden käytettävyyttä IFRS-standardien mukaisesti. Arvion perusteella ei voida tällä hetkellä pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa kertyisi riittävästi verotettavaa tuloa laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseksi. Alaskirjaus tehdään siihen määrään asti kuin yhtiöllä on käytettävissään veronalaisia väliaikaisia eroja, jota vastaan se pystyy hyödyntämään käyttämättömät verotukselliset tappionsa.

Alaskirjaus kasvattaa vuoden 2017 tuloslaskelman verokulua ja pienentää tilikauden tulosta. Sillä ei ole vaikutusta vuoden 2017 tulosohjeistukseen tai rahavirtaan. Syyskuussa 2017 laskennallisia verosaamisia oli kirjattuna Norjassa noin 10 miljoonaa euroa ja Ruotsissa noin 3 miljoonaa euroa.

Pääosa alaskirjattavista Norjan ja Ruotsin laskennallisista verosaamisista on hyödynnettävissä rajoittamattoman ajan, eikä niiden käytettävyys tulevaisuudessa ole riippuvainen kirjanpitokäsittelystä. Yhtiö arvioi säännöllisesti uudelleen taseen ulkopuolisten laskennallisten verosaamisten taseeseen kirjaamisedellytykset.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen
Puh. 02071 53378
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi