Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2017

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          27.4.2017 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017  

Tammi‒maaliskuu 2017 (1‒3/2016)

  • Saadut tilaukset olivat 424,3 milj. euroa (400,5).
  • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 566,8 milj. euroa (1 449,0).
  • Liikevaihto oli 240,3 milj. euroa (216,8).
  • Liikevoitto oli -32,9 milj. euroa (-31,4), mikä on -13,7 % (-14,5) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää Lemminkäiselle määrätyn 3,4 miljoonan euron korvauksen liittyen Helsingin hovioikeuden päätökseen Suomen ympäristönsuojelulain rikkomisesta.
  • Katsauskauden tulos oli -30,4 milj. euroa (-27,9).
  • Osakekohtainen tulos oli -1,34 euroa (-1,31).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -48,9 milj. euroa (-18,4).
  • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37,3 % (36,0) ja nettovelkaantumisaste 47,7 % (61,8).
  • Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 137,6 milj. euroa (186,6).

Ohjeistus vuodelle 2017

Ohjeistus vuodelle 2017 säilyy muuttumattomana. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) yhtiö odottaa vuonna 2017 paranevan 45,1 miljoonasta eurosta, joka vastaa vuoden 2016 operatiivista toimintaa.

Avainluvut, IFRS 1-3/2017 1-3/2016 Muutos 1-12/2016
Liikevaihto M€ 240,3 216,8 23,5 1 682,7
  Päällystys M€ 42,9 31,9 11,0 648,5
  Infraprojektit M€ 79,6 65,0 14,6 426,2
  Suomen talonrakentaminen M€ 113,8 113,1 0,7 581,2
  Venäjän toiminnot M€ 9,8 5,8 4,0 54,5
  Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit M€ -5,9 0,9 -6,8 -27,7
Liikevoitto M€ -32,9 -31,4 -1,5 67,6
  Päällystys M€ -24,7 -25,4 0,7 20,8
  Infraprojektit M€ -3,6 -3,4 -0,2 12,5
  Suomen talonrakentaminen M€ 0,6 -0,8 1,4 17,2
  Venäjän toiminnot M€ -1,0 -0,6 -0,4 -3,8
  Muut toiminnot M€ -4,1 -1,2 -2,9 20,9
Liikevoitto-% % -13,7 -14,5 4,0
  Päällystys % -57,6 -79,4 3,2
  Infraprojektit % -4,5 -5,3 2,9
  Suomen talonrakentaminen % 0,5 -0,7 3,0
  Venäjän toiminnot % -10,5 -10,1 -7,0
Tulos ennen veroja M€ -37,1 -35,3 -1,8 49,2
Katsauskauden tulos M€ -30,4 -27,9 -2,5 38,0
Katsauskauden osakekohtainen tulos, laimentamaton -1,34 -1,31 -0,03 1,27
Katsauskauden osakekohtainen tulos, laimennettu -1,34 -1,31 -0,03 1,26
Liiketoiminnan rahavirta M€ -48,9 -18,4 -30,5 131,7


Avainluvut, IFRS 31.3.2017 31.3.2016 Muutos 3/17
vs 3/16
31.12.2016 Muutos 3/17
vs 12/16
Tilauskanta M€ 1 566,8 1 449,0 117,8 1 265,2 301,6
Sidottu pääoma M€ 392,9 450,4 -57,5 388,2 4,7
Taseen loppusumma M€ 931,0 949,6 -18,6 968,0 -37,0
Korollinen nettovelka M€ 137,6 186,6 -49,0 81,1 56,5
Omavaraisuusaste 1) % 37,3 36,0 39,5
Nettovelkaantumisaste 2) % 47,7 61,8 24,3
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, liukuva 12 kk % 11,6 3,6 11,3

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 3/2017: 32,8 %, 3/2016: 27,7 % ja 12/2016: 35,4 %.

2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 3/2017: 68,0 %, 3/2016: 110,1 % ja 12/2016: 38,8 %.


Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

”Liikevoittomme heikkeni hieman vertailukaudesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta operatiivisesti paransimme”, sanoo toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Päällystyksen tulos parani Suomessa ja Norjassa. Suomen talonrakentamisen liikevoittoa tuki toimitilarakentamisen vertailukautta suurempi volyymi pääkaupunkiseudulla. Infraprojektien liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Venäjän toimintojen tulos laski, sillä omaperusteisia asuntoja myytiin vertailukautta vähemmän. Konsernin liikevoittoa rasitti 3,4 miljoonan euron korvaus liittyen Helsingin hovioikeuden päätökseen Suomen ympäristönsuojelulain rikkomisesta.”

”Taloudellinen asemamme vahvistui vuoden takaisesta. Sidottu pääomamme pieneni 450 miljoonasta eurosta 393 miljoonaan euroon, ja korollinen nettovelkamme laski 187 miljoonasta eurosta 138 miljoonaan euroon. Vaikka taloudellinen asemamme on parantunut, jatkamme taseen ja kassavirran hallintaa myös tulevaisuudessa.”

”Tilauskantamme kehittyi myönteisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Päällystyksen tilauskanta on ennen kauden alkua viimevuotista korkeammalla tasolla. Lisäksi Suomen talonrakentamisella ja Venäjän toiminnoilla on vahva tilauskanta. Infraprojekteissa tarvitsemme vielä kasvua tilauskantaan.”

”Markkinanäkymät ovat liiketoimintojemme kannalta edelleen positiiviset. Suomessa asuntomyynti sujuu hyvin, ja valtio ja kunnat ovat tehneet päätöksiä koskien suuria liikenneinfrahankkeita. Ruotsin ja Norjan valtiot jatkavat investoimista infrarakentamiseen. Meillä on ollut haasteita Ruotsin toiminnoissamme, mutta olemme viime kuukausien aikana vaihtaneet johtoa sekä päällystys- että infraprojektit-segmenteissämme, ja jatkamme paikallisia kehitystoimenpiteitä. Tänä vuonna keskitymme parantamaan operatiivista tehokkuutta kaikissa toiminnoissamme.”

Markkinanäkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan hieman kasvavan vuonna 2017. Asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän yleisesti hyvällä tasolla, vaikka sijoittajakysynnän arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 korkeasta tasosta. Kysyntä painottuu yhä kasvukeskusten pieniin asuntoihin. Toimitilarakentamisen ennustetaan pysyvän vakaana yksittäisten suurhankkeiden sekä julkisen sektorin hankkeiden ansiosta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan maltillisesti kaupungistumiskehityksen ja julkisen sektorin hankkeiden myötä.

Infrarakentamisen odotetaan kasvavan noin 2 % vuonna 2017. Hallituksen kehysriihen infrahankkeita koskevat päätökset ja suurten kaupunkien liikenneinfrainvestoinnit parantavat sekä päällystyksen että infraprojektien näkymiä. Valtion suunnittelemien perusväylänpitopanostusten odotetaan pitävän päällystyksen kysynnän vakaana vuonna 2017. Infraprojektien kysyntää ylläpitävät vaativat hankkeet kasvukeskuksissa sekä teollisuuden investoinnit, mutta kilpailu on kiristynyt.

Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamista tukevat valtion monivuotiset liikenneinfran kehitysohjelmat. Molemmissa maissa infrarakentamisen ennustetaan kasvavan vuonna 2017. Kasvukeskusten ympärillä on Ruotsissa ja Norjassa käynnissä tai suunnitteilla mittavia väylä- ja ratahankkeita, mikä lisää sekä infraprojektien että päällystyksen kysyntää. Lisäksi erityisesti Norjassa panostetaan energiantuotannon kehittämiseen ja uusimiseen.

Tanskassa päällystyksen kysynnän ennustetaan laskevan julkisen sektorin vähentäessä investointejaan tieinfrastruktuuriin.

Venäjällä talouskasvu pysynee alhaisella tasolla. Öljyn hinnan vaihtelu heijastuu valuuttakurssiin. Talonrakentamisen neuvottelu-urakoinnissa hintakilpailu on kireää, mutta urakoitsijan luotettavuus on muodostunut kilpailueduksi. Isojen väylien rakentamis- ja korjaustöiden odotetaan ylläpitävän päällystyksen kysyntää.

Baltian maissa infrarakentamisen määrän arvioidaan kääntyvän maltilliseen kasvuun.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 27. huhtikuuta klo 12.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2017 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2017 julkistamisaikataulu on seuraava:

9.2.2017 Tilinpäätöstiedote 2016
Viikko 9 Vuosikertomus 2016
27.4.2017 Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017
27.7.2017 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017
26.10.2017   Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Liitteet