Lemminkäinen Oyj:n vuosien 2013-2015 osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti omilla osakkeilla

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE     13.3.2017 KLO 9.00

LEMMINKÄINEN OYJ:N VUOSIEN 2013-2015 OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI OMILLA OSAKKEILLA

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti vuonna 2012 johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 22.11.2012.

Vuoden 2014 ansaintajaksolta osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului 44 henkilöä, jotka olivat oikeutettuja yhteensä 16 883 Lemminkäinen Oyj:n osakkeeseen. Näistä neljälle henkilölle, jotka ovat oikeutettuja yhteensä 1 687 osakkeeseen, osakepalkkio maksetaan vuonna 2017.

Ansaintajakson 2014 palkkioiden maksamiseksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Osakeannissa luovutetaan 1 687 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeet luovutetaan arviolta 22.3.2017.

Uusien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen Lemminkäisen hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä on 15 000. Osakeannilla ei ole vaikutusta Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden lukumäärään.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi