Lemminkäinen Oyj julkistaa myönteisen tuloksen joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksesta koskien sen 100 000 000 euron vakuudettomia joukkovelkakirjoja

LEMMINKÄINEN OYJ              PÖRSSITIEDOTE          18.8.2017 KLO 11.00

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

LEMMINKÄINEN OYJ JULKISTAA MYÖNTEISEN TULOKSEN JOUKKOVELKAKIRJANHALTIJOIDEN KOKOUKSESTA KOSKIEN SEN 100 000 000 EURON VAKUUDETTOMIA JOUKKOVELKAKIRJOJA

Lemminkäinen Oyj:n (”Lemminkäinen”) 100 000 000 euron vakuudettomia vuonna 2019 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000100508) (”Joukkovelkakirjat") koskeva joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous pidettiin 18. elokuuta 2017 (”Kokous”).

Joukkovelkakirjanhaltijat päättivät hyväksyä ehdotukset koskien suostumusten antamista ja vaateista luopumista (“Suostumukset ja Luopumiset”) ja päättivät muuttaa Joukkovelkakirjan ehtoja (”Muutokset”).

Suostumukset ja Luopumiset astuivat voimaan välittömästi tultuaan hyväksytyiksi Kokouksessa, ja Muutokset astuvat voimaan kun 19. kesäkuuta 2017 julkistettu Lemminkäisen absorptiosulautuminen YIT Oyj:öön toteutuu (”Voimaantulopäivä”).

Suostumusten hakumenettelyyn liittyvät palkkiot maksetaan viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa Voimaantulopäivästä.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot on kuvattu 3. elokuuta 2017 päivätyssä consent solicitation memorandum -muistiossa.

Solisitaatioagentit:

Danske Bank A/S: liabilitymanagement@danskebank.dk / +358 10 513 8865

Nordea Bank AB (publ): NordeaLiabilityManagement@Nordea.com / +45 61612996

Tabulaatioagentti:

Intertrust (Sweden) AB: trustee@intertrustgroup.com / +46 73 582 55 65

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi