Lemminkäinen muuttaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017 - liikevoitto (IFRS) laskee selvästi arvioitujen kertaluonteisten transaktiokulujen johdosta

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE         12.9.2017 KLO 16.35

LEMMINKÄINEN MUUTTAA TULOSOHJEISTUSTAAN VUODELLE 2017 - LIIKEVOITTO (IFRS) LASKEE SELVÄSTI ARVIOITUJEN KERTALUONTEISTEN TRANSAKTIOKULUJEN JOHDOSTA

Lemminkäisen ja YIT Oyj:n (”YIT”) ylimääräiset yhtiökokoukset ovat 12.9.2017 hyväksyneet yhtiöiden hallitusten esitykset Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti (”Yhtiökokoushyväksynnät”). Kuten Lemminkäinen kertoi 27.7.2017 julkaistussa puolivuotiskatsauksessaan, se arvioi, että yhdistymisestä aiheutuu merkittäviä kertaluonteisia transaktiokuluja vuodelle 2017. Pääosa kertaluonteisista kuluista on ehdollisia yhdistymisen toteutumiselle, joka edellyttää muun muassa yllämainittuja Yhtiökokoushyväksyntöjen jälkeen vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kuten aiemmin on ilmoitettu, yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko 1.11.2017 tai 1.1.2018. Yhtiökokoushyväksyntöjen seurauksena Lemminkäinen arvioi, että yhtiö kirjaa yhdistymisestä johtuvat kertaluonteiset transaktiokulut vuoden 2017 tulokseen.

Arvioitujen kertaluonteisten transaktiokulujen sekä muiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien johdosta Lemminkäisen liikevoiton (IFRS) arvioidaan laskevan selvästi alle 45,1 miljoonan euron, joka vastaa vuoden 2016 operatiivista toimintaa. Yhtiön arvion mukaan sen operatiivista toimintaa vastaava tulos vuonna 2017 nousee kuitenkin vertailukauden operatiivista toimintaa vastaavasta tuloksesta.

Kertaluonteisten transaktiokulujen kirjaamisen johdosta sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailtavuutta ja auttaakseen sidosryhmiä seuraamaan yhtiön operatiivisen tuloksen kehittymistä, Lemminkäinen päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2017 ja ottaa käyttöön ”oikaistu liikevoitto” ‑tunnusluvun. Yhtiö on määritellyt oikaistun liikevoiton seuraavasti (kuten määritelty pro forma ‑taloudellisissa tiedoissa, jotka sisältyvät yhdistymisestä laadittuun sulautumisesitteeseen): liikevoitosta oikaistaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten suunniteltuun yhdistymiseen liittyvät transaktiokulut, oikeudenkäynteihin liittyvät kulut, korvaukset ja palautukset sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomat arvonalentumiset.

Lemminkäisen päivitetty tulosohjeistus on seuraava: ”Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton yhtiö odottaa vuonna 2017 paranevan vuoden 2016 oikaistusta liikevoitosta (45,1 miljoonaa euroa).”

Aiempi 27.7.2017 puolivuosikatsauksessa annettu ohjeistus oli: "Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) yhtiö odottaa vuonna 2017 paranevan 45,1 miljoonasta eurosta, joka vastaa vuoden 2016 operatiivista toimintaa.”

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi