Lemminkäinen korjaa teitä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla

LEHDISTÖTIEDOTE      2.5.2017 KLO 10.00

LEMMINKÄINEN KORJAA TEITÄ POHJOIS-KARJALAN JA ETELÄ-SAVON ALUEILLA

Lemminkäinen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet maanteiden korjausurakasta 2017. Urakka sisältää maanteiden päällystystä ja rakenteen parantamistöitä Mikkelin, Joensuun ja Savonlinnan ympäristöissä. Urakka koostuu useista korjattavista kohteista, joilla päällystystyötä tehdään yhteensä noin 200 kilometriä. Työt alkavat aikaisintaan toukokuussa ja päättyvät syyskuussa 2017. Urakan arvo on noin 8 miljoonaa euroa.

Valtatie 5:n kohteet, yhteensä noin 43 kilometriä, toteutetaan REM-uusiopäällystysmenetelmällä, jossa tieltä rouhittava vanha päällyste hyödynnetään kokonaan uuden päällysteen raaka-aineena ja uusi päällyste sekoitetaan paikan päällä. Tällöin uutta päällystemassaa tarvitaan vain viidennes, mikä vähentää massan kuljetustarvetta. Korjaamme vilkkaasti liikennöidyt valtatie 5:n kohteet yöaikaan, mikä yhdessä REM-menetelmän käytön kanssa mahdollistaa teiden ripeän avaamisen tienkäyttäjille.

Valtatie 6:n ja valtatie 9:n kohteissa yhteensä noin 40 kilometriä vahvistetaan kantavaa rakennetta hyödyntämällä ajourien ja painumien paikkauksessa jyrsityn vanhan päällystekerroksen ennen varsinaisen kulutuskerroksen levittämistä. Lisäksi valituissa kohteissa parannetaan tien sivukaltevuutta. Vilkkaimmin liikennöidyt tiekohteet teemme yötyönä minimoidaksemme päällystystöistä aiheutuvaa haittaa tienkäyttäjille.

Urakkakokonaisuus sisältää lisäksi 64 kilometriä kantateiden ja 47 kilometriä pienempien maanteiden korjauksia kohteisiin parhaiten soveltuvilla työmenetelmillä. Merkittävimmät kantatiekohteet sijaitsevat kantatie 62:lla, kantatie 73:lla ja kantatie 74:lla. Huomioimme tienkäyttäjien ja tietyöntekijöiden turvallisuuden käyttämällä kantatiekohteissa saattoauto-opastusta. Näin varmistamme turvalliset ajolinjat ja -nopeudet työmaa-alueella.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Markku Lilja
Johtaja, Suomen päällystysliiketoiminta
Puh. 02071 59054
markku.lilja@lemminkainen.com 

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi