Lemminkäinen korjaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen teitä

LEHDISTÖTIEDOTE                 22.3.2017                KLO 12.30

LEMMINKÄINEN KORJAA ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN ALUEEN TEITÄ

Lemminkäinen ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat sopineet maanteiden korjausurakasta kaudelle 2017. Urakka sisältää maanteiden päällysteiden uusimisia sekä niihin liittyviä tierakenteiden korjauksia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Korjattavia tieosuuksia on yhteensä noin 190 kilometriä. Työt alkavat aikaisintaan huhtikuussa ja päättyvät lokakuussa 2017. Urakan arvo on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Urakassa käytetään erilaisia päällystys- ja korjausratkaisuja kohteiden käyttötarpeet ja vaatimukset huomioiden. Merkittävin kohde on valtatie 8:n Kalmossa-Pirttikylä-osuus, jossa tietä parannetaan ekologisella Remixer-menetelmällä yhteensä 28 kilometriä. Remixer on tienpäällä tehtävä, nopea uusiopäällystysmenetelmä, jossa vanha päällyste hyödynnetään sataprosenttisesti. Toinen merkittävä kohde on kantatie 67, jota uusitaan noin 22 kilometrin matkalta. Lisäksi kokonaisurakka sisältää useita pienempiä kohteita, jotka kattavat kantatieverkoston uusimista noin 43 kilometriä, pienempiä seututeitä yhteensä noin 76 kilometriä sekä erityisesti asukasliikenteen kannalta turvallisuutta parantavia yhdysteitä noin 37 kilometriä.

Tienkäyttäjien ja työmaiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota alentamalla nopeusrajoituksia työkohteissa ja toteuttamalla liikenteenohjaus liikennemääriin perustuen. Korjaustyöt aiheuttavat kohteesta riippuen liikenteen hetkellisiä pysäytyksiä. Työt pyritään toteuttamaan siten, että tienkäyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Markku Lilja
Johtaja, Suomen päällystysliiketoiminta
Puh. 02071 59054
markku.lilja@lemminkainen.com

JAKELU:
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueen tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.