Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Lemminkäinen Oyj:ssä

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         9.10.2017 klo 18.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 9.10.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Onvest Sijoitus Oy:n omistus Lemminkäisestä on ylittänyt 10 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 9.10.2017. 

Ilmoituksen mukaan Onvest Sijoitus Oy:n omistus Lemminkäisestä on 9.10.2017 noussut 2 458 447 osakkeeseen, mikä vastaa 10,59 prosenttia Lemminkäisen osake- ja äänimäärästä. 

Lemminkäisellä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Lemminkäisen rekisteröityä kokonaisosakemäärää 23 219 900.

Onvest Sijoitus Oy:n omistus ilmoituksen mukaan:

Pvm  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta % yhteensä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen 10,59 % 0,00 % 10,59 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 0,00 0,00 0,00

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl  Osakkeiden ja äänten%-osuus 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900336 2 458 447 0 10,59 % 0,00 %
A YHTEENSÄ  2 458 447 10,58 %

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi