Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Lemminkäinen Oyj:ssä

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         9.10.2017 KLO 18.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 9.10.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Peab AB:n (publ) omistus Lemminkäisestä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 9.10.2017. 

Ilmoituksen mukaan Peab AB:n (publ) omistus Lemminkäisestä on 9.10.2017 laskenut nollaan osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Lemminkäisen osake- ja äänimäärästä. 

Lemminkäisellä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Lemminkäisen rekisteröityä kokonaisosakemäärää 23 219 900.

Lemminkäisen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.2017 Peab AB (publ) oli ainoa osakkeen omistaja, joka vastusti Lemminkäisen ja YIT:n sulautumissuunnitelman hyväksymistä ja vaati omistamiensa Lemminkäisen osakkeiden lunastamista.

Peab AB:n (publ) omistus ilmoituksen mukaan:

Pvm  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistärahoitusvälineiden kautta % yhteensä 
Osuus liputusrajan rikkoutumisen jälkeen 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 10,59 % 0,00 % 10,59 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl  Osakkeiden ja äänten%-osuus 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009900336 0 0 0,00 % 0,00 %
A YHTEENSÄ  0 0,00 %

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi