Lemminkäisen vuoden 2015 vertailutiedot päivitetyn segmenttirakenteen mukaisesti

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          18.3.2016 KLO 9.00

LEMMINKÄISEN VUODEN 2015 VERTAILUTIEDOT PÄIVITETYN SEGMENTTIRAKENTEEN MUKAISESTI

Lemminkäinen muutti raportointirakennettaan 1.1.2016. Strategian tarkennuksen myötä päällystys-segmentin projektimuotoinen liiketoiminta Suomessa, kuten maarakentaminen, siirrettiin infraprojektit-segmenttiin.

Raportoitavat liiketoimintasegmentit pysyvät samoina ja ovat: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Vertailutiedot ovat muuttuneet ainoastaan päällystys- ja infraprojektit-liiketoimintasegmenttien osalta. Konsernin muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiö sekä muita segmenteille kohdistamattomia toimintoja ja omaisuuseriä.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset oikaistut vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2015. Osavuosikatsaus tammi‒maaliskuulta 2016 julkistetaan 28.4.2016 uuden rakenteen mukaisesti.

1-12/
2015
1-9/
2015
1-6/
2015
1-3/
2015
Liikevaihto, konserni, milj. euroa 1 879,0 1 350,5 781,8 289,6
Päällystys 796,2 615,4 295,9 56,2
Infraprojektit 341,4 242,2 151,9 67,1
Suomen talonrakentaminen 537,8 361,7 258,3 131,3
Venäjän toiminnot 136,7 66,8 36,0 18,6
Muut toiminnot 106,1 99,3 65,8 22,3
Konsernieliminointi -39,2 -34,8 -26,1 -5,9
Poistot ja arvonalentumiset, konserni, milj. euroa 38,4 28,8 15,8 5,2
Päällystys 24,6 18,8 9,2 2,1
Infraprojektit 6,2 4,7 3,1 1,6
Suomen talonrakentaminen 0,2 0,2 0,1 0,1
Venäjän toiminnot 1,5 1,1 0,7 0,3
Muut toiminnot 6,0 4,0 2,7 1,1
Liikevoitto, konserni, milj. euroa 37,3 18,4 -2,4 -18,1
Päällystys 19,8 22,6 -9,7 -24,7
Infraprojektit 8,9 5,8 3,1 -1,5
Suomen talonrakentaminen 12,9 1,5 3,8 7,3
Venäjän toiminnot 2,9 -8,1 2,5 1,1
Muut toiminnot -7,2 -3,5 -2,1 -0,3
Liikevoittoprosentti, konserni, % 2,0 1,4 -0,3 -6,2
Päällystys 2,5 3,7 -3,3 -43,9
Infraprojektit 2,6 2,4 2,0 -2,2
Suomen talonrakentaminen 2,4 0,4 1,5 5,5
Venäjän toiminnot 2,1 -12,1 7,0 6,0
10-12/
2015
7-9/
2015
4-6/
2015
1-3/
2015
Liikevaihto, konserni, milj. euroa 528,5 568,8 492,1 289,6
Päällystys 180,8 319,5 239,7 56,2
Infraprojektit 99,2 90,4 84,8 67,1
Suomen talonrakentaminen 176,1 103,4 127,0 131,3
Venäjän toiminnot 70,0 30,7 17,4 18,6
Muut toiminnot 6,8 33,5 43,5 22,3
Konsernieliminointi -4,4 -8,7 -20,2 -5,9
Poistot ja arvonalentumiset, konserni, milj. euroa 9,6 13,0 10,6 5,2
Päällystys 5,8 9,6 7,1 2,1
Infraprojektit 1,5 1,6 1,5 1,6
Suomen talonrakentaminen 0,1 0,0 0,1 0,1
Venäjän toiminnot 0,3 0,4 0,4 0,3
Muut toiminnot 2,0 1,4 1,5 1,1
Liikevoitto, konserni, milj. euroa 18,9 20,9 15,6 -18,1
Päällystys -2,8 32,4 15,0 -24,7
Infraprojektit 3,1 2,8 4,6 -1,5
Suomen talonrakentaminen 11,4 -2,3 -3,4 7,3
Venäjän toiminnot 10,9 -10,6 1,4 1,1
Muut toiminnot -3,7 -1,3 -1,9 -0,3
Liikevoittoprosentti, konserni, % 3,6 3,7 3,2 -6,2
Päällystys -1,6 10,1 6,2 -43,9
Infraprojektit 3,1 3,0 5,4 -2,2
Suomen talonrakentaminen 6,5 -2,2 -2,7 5,5
Venäjän toiminnot 15,6 -34,5 8,1 6,0
Sidottu pääoma, milj. euroa 12/2015 9/2015 6/2015 3/2015
Päällystys 227,6 252,2 250,2 251,2
Infraprojektit 4,8 -9,2 -6,5 -3,8
Suomen talonrakentaminen 274,8 272,0 289,6 276,9
Venäjän toiminnot 35,0 32,2 59,4 62,2
Muut toiminnot 8,6 9,4 30,7 36,7
Yhteensä 550,8 556,7 623,3 623,2
Segmenteille kohdistamattomat erät -76,0 -70,6 -76,4 -68,8
Konserni yhteensä 474,8 486,1 547,0 554,4
Tilauskanta, milj. euroa 12/2015 9/2015 6/2015 3/2015
Päällystys 180,3 252,5 422,7 461,8
Infraprojektit 232,5 308,1 296,9 298,2
Suomen talonrakentaminen 760,6 633,0 689,4 669,0
Venäjän toiminnot 7,0 74,9 90,4 79,6
Muut toiminnot 167,7 108,8
Konserni yhteensä 1 180,3 1 268,5 1 667,1 1 617,3
- josta myymätön osuus 156,1 148,0 131,9 148,9
Henkilöstö kauden lopussa, henkilöä 12/2015 9/2015 6/2015 3/2015
Päällystys 2 010 3 037 3 193 1 944
Infraprojektit 577 611 622 503
Suomen talonrakentaminen 947 958 1 054 987
Venäjän toiminnot 405 464 498 580
Emoyhtiö ja muut 120 127 380 364
Konserni yhteensä 4 059 5 197 5 747 4 378

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi