Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015

LEMMINKÄINEN OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2016 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016

Loka–joulukuu 2015 (10–12/2014)

 • Saadut tilaukset olivat 296,0 milj. euroa (128,6).
 • Liikevaihto oli 528,5 milj. euroa (608,3).
 • Liikevoitto oli 18,9 milj. euroa (0,1), mikä oli 3,6 prosenttia (0,0) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 9,9 milj. euroa (-6,3). Jatkuvien toimintojen tulos oli 9,9 milj. euroa (-6,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (-0,42). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (-0,41).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 30,5 milj. euroa (-1,1).
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 40,6 % (37,1) ja nettovelkaantumisaste 33,6 % (51,8).
 • Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 126,8 milj. euroa (213,6).

Tammi–joulukuu 2015 (1–12/2014)

 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 180,3 milj. euroa (1 456,1).
 • Liikevaihto oli 1 879,0 milj. euroa (2 044,5).
 • Liikevoitto oli 37,3 milj. euroa (36,3), mikä oli 2,0 prosenttia (1,8) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 7,2 milj. euroa (18,1). Vuoden 2014 tulosta paransi talotekniikkaliiketoiminnan myyntivoitto. Jatkuvien toimintojen tulos oli 7,2 milj. euroa (-5,0).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (0,40). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,68).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 106,6 milj. euroa (-48,4).
 • Lemminkäisen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa (0,00) osaketta kohti.

Ohjeistus vuodelle 2016

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa). 

Avainluvut, IFRS   10-12/
2015
10-12/
2014
Muutos 1-12/
2015
1-12/
2014
Muutos
Liikevaihto M€ 528,5 608,3 -79,8 1 879,0 2 044,5 -165,5
   Päällystys M€ 203,9 236,2 -32,3 874,5 907,5 -33,0
   Infraprojektit M€ 76,0 73,4 2,6 263,1 286,0 -22,9
   Suomen
   talonrakentaminen
M€ 176,1 165,9 10,2 537,8 539,0 -1,2
   Venäjän toiminnot M€ 70,0 82,0 -12,0 136,7 196,1 -59,4
   Muut toiminnot ja
   konsernieliminoinnit
M€ 2,4 50,7 -48,3 66,8 115,9 -49,1
Liikevoitto M€ 18,9 0,1 18,8 37,3 36,3 1,0
   Päällystys M€ -3,4 5,2 -8,6 16,9 32,2 -15,3
   Infraprojektit M€ 3,6 1,5 2,1 11,8 7,2 4,6
   Suomen
   talonrakentaminen
M€ 11,4 -2,9 14,3 12,9 9,3 3,6
   Venäjän toiminnot M€ 10,9 10,2 0,7 2,9 19,7 -16,8
   Muut toiminnot M€ -3,7 -13,9 10,2 -7,2 -32,2 25,0
Liikevoitto-% % 3,6 0,0   2,0 1,8  
   Päällystys % -1,7 2,2   1,9 3,5  
   Infraprojektit % 4,8 2,1   4,5 2,5  
   Suomen
   talonrakentaminen
% 6,5 -1,8   2,4 1,7  
   Venäjän toiminnot % 15,6 12,4   2,1 10,1  
Tulos ennen veroja M€ 13,7 -7,7 21,4 16,7 -1,7 18,4
Jatkuvien toimintojen tulos M€ 9,9 -6,2 16,1 7,2 -5,0 12,2
Katsauskauden tulos M€ 9,9 -6,3 16,2 7,2 18,1 -10,9
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,33 -0,41 0,74 -0,15 -0,68 0,53
Katsauskauden osakekohtainen tulos 0,33 -0,42 0,75 -0,15 0,40 -0,55
Liiketoiminnan rahavirta M€ 30,5 -1,1 31,6 106,6 -48,41) 155,0

1)      Liiketoiminnan rahavirta sisältää asfalttikartelliin liittyviä Q1/2014 maksettuja vahingonkorvauksia 59,7 milj. euroa.

Avainluvut, IFRS   31.12.
2015
31.12.
2014
Muutos
12/15
vs. 12/14
30.9.
2015
Muutos
12/15
vs. 9/15
Tilauskanta M€ 1 180,3 1 456,1 -275,8 1 268,5 -88,2
Sidottu pääoma M€ 474,8 590,4 -115,6 486,1 -11,3
Taseen loppusumma M€ 1 035,5 1 257,8 -222,3 1 235,6 -200,1
Korollinen nettovelka M€ 126,8 213,6 -86,8 154,4 -27,6
Omavaraisuusaste1) % 40,6 37,1   35,0  
Nettovelkaantumisaste2) % 33,6 51,8   41,7  
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, liukuva 12 kk3) % 10,2 13,5   9,2  
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, liukuva 12 kk4) % 5,3 4,5   2,5  

1)      Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 12/2015: 28,6 % ja 12/2014: 24,6 %.

2)      Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 12/2015: 89,6 % ja 12/2014: 128,4 %.

3)      Sisältää lopetettujen toimintojen tulosvaikutuksen.

4)      Laskentakaava: Liikevoitto, liukuva 12 kk / (Oma pääoma (kvartaalien keskiarvo) + korolliset velat (kvartaalien keskiarvo)) x 100
 

Toimitusjohtaja Casimir Lindholmin kommentti:

”Vuoden 2015 aikana keskityimme parantamaan taloudellista asemaamme ja selkeyttämään portfoliotamme. Tästä kertovat vuoden takaista selvästi kevyempi tase ja koko vuoden positiivisena pysynyt liiketoiminnan rahavirta”, toteaa toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Rahoitusasemamme on vahvistunut. Ostimme vuoden toisella neljänneksellä osittain takaisin ensimmäistä hybridilainaamme (27 milj. euroa), korollinen nettovelkamme laski 214 miljoonasta eurosta 127 miljoonaan euroon ja sidottu pääomamme 590 miljoonasta eurosta 475 miljoonaan euroon.”

”Vuoden 2015 liikevoittomme parani vertailukaudesta. Infraprojektit ja Suomen talonrakentaminen tekivät vertailuvuotta paremman tuloksen. Markkinatilanteeseen nähden asuntomyyntimme sujui hyvin sekä Suomessa että Venäjällä, jossa Tapiola 2 -kohteemme valmistui suunnitelmien mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Päällystyksen tulos kokonaisuutena heikkeni johtuen Norjan vertailukautta heikommasta tuloksesta, Norjan teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnan myynnistä sekä maarakennuksen yksittäisten projektien kateheikennyksistä pääosin Suomessa.”

”Luovuimme vuoden aikana talonrakentamisesta Ruotsissa sekä teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnasta Norjassa. Lisäksi päätimme luopua Ilmatar-hankkeesta Venäjällä. Portfoliomme selkeyttäminen aiheutti yli 20 miljoonan euron alaskirjaukset vuoden 2015 tulokseen, mutta nämä toimenpiteet tukevat strategiamme toteuttamista ja parantavat kilpailukykyämme sekä taloudellista asemaamme pitkällä aikavälillä.”

”Olemme nyt taloudellisesti vakaampi yhtiö kuin kaksi vuotta sitten. Kokonaisuudessaan etenemme suunnitelmiemme mukaisesti ja jatkamme seuraavat vuodet operatiivisen tuloksemme ja kilpailukykymme parantamista kaikissa toiminnoissamme. Parannamme tulostamme askel kerrallaan säilyttäen maltillisen riskitason. Kasvua haemme erityisesti infraprojekteista Skandinaviasta, joissa käynnissä ja suunnitelmissa olevat infrarakentamisen kehitysohjelmat ulottuvat yli hallituskausien.”

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 4. helmikuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Tilinpäätöstiedotetta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2016 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2016 julkistamisaikataulu on seuraava:

4.2.2016            Tilinpäätöstiedote 2015

Viikko 9              Vuosikertomus 2015

28.4.2016          Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

28.7.2016          Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

27.10.2016        Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä 

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53378
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53378

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

LIITE
Tilinpäätöstiedote 2015 pdf

Dokumentit