Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          27.10.2016 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2016

Heinä–syyskuu 2016 (7–9/2015)

 • Saadut tilaukset olivat 351,4 milj. euroa (312,2).
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 406,6 milj. euroa (1 268,5).
 • Liikevaihto oli 531,6 milj. euroa (568,8).
 • Liikevoitto oli 42,8 milj. euroa (20.9), mikä oli 8,0 prosenttia (3,7) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 30,7 milj. euroa (12,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,27 euroa (0.43).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 86,0 milj. euroa (50,1).
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,3 % (35,0) ja nettovelkaantumisaste 23,7 % (41,7).
 • Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 82,0 milj. euroa (154,4).

Tammi–syyskuu 2016 (1–9/2015)

 • Saadut tilaukset olivat 1 134,7 milj. euroa (1 121,5).
 • Liikevaihto oli 1 205,4 milj. euroa (1 350,5).
 • Liikevoitto oli 32,6 milj. euroa (18,4), mikä oli 2,7 prosenttia (1,4) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 15,1 milj. euroa (-2,7).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (-0,48).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 93,2 milj. euroa (76,2).

Ohjeistus vuodelle 2016

Lemminkäinen päivitti ohjeistustaan 20.10.2016. Uuden ohjeistuksen mukaan Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan selvästi vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa).

Avainluvut, IFRS 7-9/ 2016 7-9/ 2015 Muutos 1-9/ 2016 1-9/ 2015 Muutos 1-12/ 2015
Liikevaihto M€ 531,6 568,8 -37,2 1 205,4 1 350,5 -145,1 1 879,0
  Päällystys M€ 317,1 319,5 -2,4 578,3 615,4 -37,1 796,2
  Infraprojektit M€ 77,8 90,4 -12,6 228,5 242,2 -13,7 341,4
  Suomen talonrakentaminen M€ 131,1 103,4 27,7 385,1 361,7 23,4 537,8
  Venäjän toiminnot M€ 21,4 30,7 -9,3 39,3 66,8 -27,5 136,7
  Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit M€ -15,7 24,8 -40,5 -25,8 64,5 -90,3 66,8
Liikevoitto M€ 42,8 20,9 21,9 32,6 18,4 14,2 37,3
  Päällystys M€ 35,6 32,4 3,2 25,2 22,6 2,6 19,8
  Infraprojektit M€ 2,3 2,8 -0,5 3,3 5,8 -2,5 8,9
  Suomen talonrakentaminen M€ 3,5 -2,3 5,8 6,5 1,5 5,0 12,9
  Venäjän toiminnot M€ 1,8 -10,6 12,4 0,6 -8,1 8,7 2,9
  Muut toiminnot M€ -0,5 -1,3 0,8 -3,0 -3,5 0,5 -7,2
Liikevoitto-% % 8,0 3,7 2,7 1,4 2,0
  Päällystys % 11,2 10,1 4,4 3,7 2,5
  Infraprojektit % 3,0 3,0 1,4 2,4 2,6
  Suomen talonrakentaminen % 2,7 -2,2 1,7 0,4 2,4
  Venäjän toiminnot % 8,5 -34,5 1,5 -12,1 2,1
Tulos ennen veroja M€ 37,9 16,6 21,3 19,0 2,9 16,1 16,7
Katsauskauden tulos M€ 30,7 12,0 18,7 15,1 -2,7 17,8 7,2
Katsauskauden osakekohtainen tulos 1,27 0,43 0,84 0,44 -0,48 0,92 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta M€ 86,0 50,1 35,9 93,2 76,2 17,0 106,6
Avainluvut, IFRS 30.9.
2016
30.9.
2015
Muutos 9/16 vs 9/15 30.6.
2016
Muutos 9/16 vs 6/16 31.12.
2015
Tilauskanta M€ 1 406,6 1 268,5 138,1 1 495,7 -89,1 1 180,3
Sidottu pääoma M€ 394,6 486,1 -91,5 446,4 -51,8 474,8
Taseen loppusumma M€ 1 156,7 1 235,6 -78,9 1 055,5 101,2 1 035,5
Korollinen nettovelka M€ 82,0 154,4 -72,4 165,2 -83,2 126,8
Omavaraisuusaste 1) % 34,3 35,0 33,8 40,6
Nettovelkaantumisaste 2) % 23,7 41,7 52,2 33,6
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, liukuva 12 kk % 8,3 2,5 4,6 5,3

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2016: 27,4 %, 9/2015: 24,5 % ja 12/2015: 28,6 %.

2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2016: 54,6 %, 9/2015: 102,8 % ja 12/2015: 89,6 %.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

”Liikevoittomme parani vertailukaudesta kaikissa muissa segmenteissä paitsi infraprojekteissa vuoden kolmannella neljänneksellä”, sanoo toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Päällystys paransi liikevoittoaan. Norjassa käynnistämämme kehitystoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Ruotsissa olemme tunnistaneet operatiivisia haasteita, joita olemme lähteneet korjaamaan. Suomen talonrakentamisessa segmentin tulosta tuki asuntomyynti erityisesti pääkaupunkiseudulla. Venäjän toiminnoissa viime vuoden liikevoittoa heikensi alaskirjaus, joka liittyi päätökseemme luopua suunnitteilla olleesta Ilmatar-hankkeesta. Infraprojektien liikevoittoa heikensivät kateheikennykset yksittäisissä projekteissa Ruotsissa ja Suomessa.”

”Taloudellinen asemamme vahvistui vuoden takaisesta. Sidottu pääomamme laski 486 miljoonasta eurosta 395 miljoonaan euroon. Suomen talonrakentamisen valmiiden myymättömien asuntojen määrä syyskuun lopussa oli 191, kun se vuosi sitten oli 304. Korollinen nettovelkamme on laskenut 154 miljoonasta eurosta 82 miljoonaan euroon. Lisäksi liiketoiminnan rahavirta vuoden kolmannella neljänneksellä oli erittäin vahva, 86 miljoonaa euroa.”

”Tilauskantamme kehittyi myönteisesti. Päällystyksen tilauskanta kasvoi vertailukaudesta, vaikka bitumin hinnanlasku on alentanut yksikköhintoja. Suomen talonrakentamisen vahvaa tilauskantaa tukivat kuuden omaperusteisen asuntokohteen aloitukset. Venäjällä voitimme kaksi uutta talonrakentamisen neuvottelu-urakkaa. Infraprojektien markkinanäkymät erityisesti Skandinaviassa ovat positiiviset, mutta segmentin tilauskanta on edelleen liian heikko.”

”Katsauskauden jälkeen hovioikeus antoi päätöksensä asfalttikartelliin liittyvissä vahingonkorvauksissa. Hovioikeus määräsi Lemminkäisen maksamaan vähemmän vahingonkorvauksia kuin mitä käräjäoikeus oli määrännyt. Näistä palautuksista Lemminkäinen on oikeutettu saamaan yhteensä noin 19 miljoonaa euroa sisältäen pääomakorvauksia, korkoja ja oikeudenkäyntikuluja. Olemme tyytyväisiä hovioikeuden päätöksiin niiltä osin, kun valituksemme hyväksyttiin. Kirjaamme nämä tulot neljännen vuosineljänneksen tulokseemme.”

”Hyvä tilauskanta ja vahva taloudellinen asema tukevat meitä operatiivisen tuloksemme ja kilpailukykymme parantamisessa kaikessa toiminnassamme, mitä jatkamme edelleen. Haemme myös kannattavaa kasvua infraprojekteista etenkin Ruotsissa ja Norjassa, joissa valtiot investoivat edelleen kaupunki-infran pitkäaikaiseen kehittämiseen.”

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 27. lokakuuta klo 12.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Osavuosikatsauksen esitysmateriaali on saatavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2016 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2016 julkistamisaikataulu on seuraava:

4.2.2016            Tilinpäätöstiedote 2015

Viikko 9              Vuosikertomus 2015

28.4.2016          Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

28.7.2016          Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

27.10.2016        Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016
 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Liitteet