Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016

LEMMINKÄINEN OYJ    PÖRSSITIEDOTE          28.4.2016 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016

Tammi–maaliskuu 2016 (1–3/2015)

•       Saadut tilaukset olivat 400,5 milj. euroa (386,2).
•       Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 449,0 milj. euroa (1 617,3).
         Vertailukelpoinen tilauskanta 31.3.2015 oli 1 338 milj. euroa
1).
•       Liikevaihto oli 216,8 milj. euroa (289,6).
•       Liikevoitto oli -31,4 milj. euroa (-18,1), mikä oli -14,5 prosenttia
        (-6,2) liikevaihdosta.

•       Katsauskauden tulos oli -27,9 milj. euroa (-19,6).
•       Osakekohtainen tulos oli -1,31 euroa (-0,96).
•       Liiketoiminnan rahavirta oli -18,4 milj. euroa (2,5).
•       Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 36,0 % (37,9) ja
        nettovelkaantumisaste 61,8 % (50,5).

•       Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 186,6milj. euroa
        (198,7).
•       Yhtiö lunasti ensimmäisen neljänneksen aikana vuonna 2012 liikkeeseen
        laskemansa hybridilainan jäljellä olleen 43 milj. euron pääoman.

1)     Yhtiö myi Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminnan sekä Norjan huolto- ja ylläpitoliiketoiminnan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi yhtiö ei ole strategiansa mukaisesti käynnistänyt uusia omaperusteisia asuntokohteita Venäjällä.

Ohjeistus vuodelle 2016

Ohjeistus vuodelle 2016 säilyy muuttumattomana. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa).

Avainluvut, IFRS   1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-12/2015
Liikevaihto M€ 216,8 289,6 -72,8 1 879,0
   Päällystys M€ 35,8 56,2 -20,4 796,2
   Infraprojektit M€ 61,2 67,1 -5,9 341,4
   Suomen talonrakentaminen M€ 113,1 131,3 -18,2 537,8
   Venäjän toiminnot M€ 5,8 18,6 -12,8 136,7
   Muut toiminnot ja
   konsernieliminoinnit
M€ 0,9 16,4 -15,5 66,8
Liikevoitto M€ -31,4 -18,1 -13,3 37,3
   Päällystys M€ -28,2 -24,7 -3,5 19,8
   Infraprojektit M€ -0,6 -1,5 0,9 8,9
   Suomen talonrakentaminen M€ -0,8 7,3 -8,1 12,9
   Venäjän toiminnot M€ -0,6 1,1 -1,7 2,9
   Muut toiminnot M€ -1,2 -0,3 -0,9 -7,2
Liikevoitto-% % -14,5 -6,2   2,0
   Päällystys % -78,8 -43,9   2,5
   Infraprojektit % -0,9 -2,2   2,6
   Suomen talonrakentaminen % -0,7 5,5   2,4
   Venäjän toiminnot % -10,1 6,0   2,1
Tulos ennen veroja M€ -35,3 -23,8 -11,5 16,7
Katsauskauden tulos M€ -27,9 -19,6 -8,3 7,2
Katsauskauden osakekohtainen tulos -1,31 -0,96 -0,35 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta M€ -18,4 2,5 -20,9 106,6
Avainluvut, IFRS   31.3.2016 31.3.2015 Muutos 3/16
vs. 3/15
31.12.2015 Muutos 3/16
vs. 12/15
Tilauskanta M€ 1 449,0 1 617,3 1) -168,3 1 180,3 268,7
Sidottu pääoma M€ 450,4 554,4 -104,0 474,8 -24,4
Taseen loppusumma M€ 949,6 1 206,4 -256,8 1 035,5 -85,9
Korollinen nettovelka M€ 186,6 198,7 -12,1 126,8 59,8
Omavaraisuusaste 2) % 36,0 37,9   40,6  
Nettovelkaantumisaste 3) % 61,8 50,5   33,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE,
liukuva 12 kk
% 3,6 4,5   5,3  

1)     Vertailukauden luku sisältää Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminnan sekä Norjan teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnan, jotka yhtiö myi Q3/2015.

2)     Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 3/2016: 27,7 %, 3/2015: 24,6 % ja 12/2015: 28,6 %.

3)     Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 3/2016: 110,1 %, 3/2015: 132,0% ja 12/2015: 89,6 %.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

”Jatkoimme vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä taloudellisen asemamme vahvistamista”, toteaa toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Taseemme on vahvistunut verrattuna vuoden takaiseen. Sidottu pääomamme oli 450 miljoonaa euroa, mikä on yli 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lunastimme vuonna 2012 liikkeeseen laskemamme hybridilainan jäljellä olleen 43 miljoonan euron pääoman maaliskuun lopussa. Tämä vaikuttaa jatkossa positiivisesti osakekohtaiseen tulokseemme.”

”Liikevoittomme heikkeni vertailukaudesta. Päällystyksessä haasteemme Norjassa jatkuivat. Infraprojektien liikevoitto parani. Suomen talonrakentamisessa tulos laski vertailukaudesta, sillä pääkaupunkiseudulla valmistui vertailukautta vähemmän omaperusteisia asuntokohteita. Tänä vuonna suurin osa omaperusteisista kohteistamme valmistuu ja tuloutuu loppuvuonna. Asuntomyyntimme sekä Suomessa että Venäjällä sujui hyvin. Venäjällä valmiiden myymättömien asuntojemme määrä oli 14 maaliskuun lopussa.”

”Saimme useita uusia tilauksia ensimmäisellä neljänneksellä, etenkin infraprojekteille Suomessa. Suomen hallituksen kehysriihen infrahankepäätösten odotetaan vaikuttavan positiivisesti sekä päällystyksen että infraprojektien näkymiin tulevina vuosina. Tavoitteenamme on kuitenkin edelleen hakea kasvua Ruotsista ja Norjasta, joissa markkinoiden potentiaali on suuri, sillä suunnitellut infrarakentamisen kehitysohjelmat ulottuvat yli vaalikausien.”

”Strategiamme mukaisesti painopisteemme on siirtymässä asteittain taseen vahvistamisesta kilpailukyvyn parantamiseen ja kannattavaan kasvuun valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Tänä vuonna keskitymme parantamaan operatiivista tulostamme ja kilpailukykyämme kaikissa liiketoiminnoissamme askel askeleelta säilyttäen maltillisen riskitasomme.”

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 28. huhtikuuta klo 12.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Osavuosikatsauksen esitysmateriaali on saatavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2016 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2016 julkistamisaikataulu on seuraava:

4.2.2016            Tilinpäätöstiedote 2015

Viikko 9              Vuosikertomus 2015

28.4.2016          Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

28.7.2016          Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

27.10.2016        Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

LIITE: Osavuosikatsaus Q1/2016

Dokumentit