Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2016

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          28.7.2016 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2016

Huhti–kesäkuu 2016 (4–6/2015)

•       Saadut tilaukset olivat 382,8 milj. euroa (423,0).
•       Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 495,7 milj. euroa (1 667,1). Vertailukelpoinen tilauskanta 30.6.2015 oli 1 351,7 milj. euroa1).
•       Liikevaihto oli 457,1 milj. euroa (492,1).
•       Liikevoitto oli 21,2 milj. euroa (15,6), mikä oli 4,6 prosenttia (3,2) liikevaihdosta.
•       Katsauskauden tulos oli 12,3 milj. euroa (5,0).
•       Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,05).
•       Liiketoiminnan rahavirta oli 25,6 milj. euroa (23,5).
•       Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 33,8 % (33,1) ja nettovelkaantumisaste 52,2 % (57,2).
•       Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 165,2 milj. euroa (211,7).

1)     Yhtiö myi Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminnan sekä Norjan huolto- ja ylläpitoliiketoiminnan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi yhtiö ei ole strategiansa mukaisesti käynnistänyt uusia omaperusteisia asuntokohteita Venäjällä.

Tammi–kesäkuu 2016 (1–6/2015)

•       Saadut tilaukset olivat 783,3 milj. euroa (809,2).
•       Liikevaihto oli 673,8 milj. euroa (781,8).
•       Liikevoitto oli -10,2 milj. euroa (-2,4), mikä oli -1,5 prosenttia (-0,3) liikevaihdosta.
•       Katsauskauden tulos oli -15,6 milj. euroa (-14,7).
•       Osakekohtainen tulos oli -0,83 euroa (-0,90).
•       Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 milj. euroa (26,0).

Ohjeistus vuodelle 2016

Ohjeistus vuodelle 2016 säilyy muuttumattomana. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa). 

Avainluvut, IFRS 4-6/2016  4-6/2015  Muutos  1-6/2016  1-6/2015  Muutos  1-12/2015 
Liikevaihto M€ 457,1 492,1 -35,0 673,8 781,8 -108,0 1 879,0
   Päällystys M€ 225,4 239,7 -14,3 261,2 295,9 -34,7 796,2
   Infraprojektit M€ 89,6 84,8 4,8 150,7 151,9 -1,2 341,4
   Suomen talonrakentaminen M€ 141,0 127,0 14,0 254,1 258,3 -4,2 537,8
   Venäjän toiminnot M€ 12,1 17,4 -5,3 17,9 36,0 -18,1 136,7
   Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit M€ -10,9 23,3 -34,2 -10,1     39,7 -49,8 66,8
Liikevoitto M€ 21,2 15,6 5,6 -10,2 -2,4 -7,8 37,3
   Päällystys M€ 17,9 15,0 2,9 -10,4 -9,7 -0,7 19,8
   Infraprojektit M€ 1,5 4,6 -3,1 1,0 3,1 -2,1 8,9
   Suomen  talonrakentaminen M€ 3,7 -3,4 7,1 3,0 3,8 -0,8 12,9
   Venäjän toiminnot M€ -0,6 1,4 -2,0 -1,2 2,5 -3,7 2,9
   Muut toiminnot M€ -1,3 -1,9 0,6 -2,5 -2,1 -0,4 -7,2
Liikevoitto-% % 4,6 3,2 -1,5 -0,3 2,0
   Päällystys % 7,9 6,2 -4,0 -3,3 2,5
   Infraprojektit % 1,7 5,4 0,7 2,0 2,6
   Suomen talonrakentaminen % 2,6 -2,7 1,2 1,5 2,4
   Venäjän toiminnot % -5,3 8,1 -6,8 7,0 2,1
Tulos ennen veroja M€ 16,4 10,2 6,2 -18,9 -13,7 -5,2 16,7
Katsauskauden tulos M€ 12,3 5,0 7,3 -15,6 -14,7 -0,9 7,2
Katsauskaudenosakekohtainen tulos 0,48 0,05 0,43 -0,83 -0,90 0,07 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta M€ 25,6 23,5 2,1 7,2 26,0 -18,8 106,6

   

Avainluvut, IFRS  30.6.2016  30.6.20154)  Muutos 
6/16 vs 
6/15 
31.3.2016  Muutos
6/16 vs
3/16
31.12.2015
Tilauskanta M€ 1 495,7 1 667,11)  -171,4 1 449,0 46,7 1 180,3
Sidottu pääoma M€ 446,4 547,0 -100,6 450,4 -4,0 474,8
Taseen loppusumma M€ 1 055,5 1 292,3 -236,8 949,6 105,9 1 035,5
Korollinen nettovelka M€ 165,2 211,7 -46,5 186,6 -21,4 126,8
Omavaraisuusaste2) % 33,8 33,1 36,0 40,6
Nettovelkaantumisaste3) % 52,2 57,2 61,8 33,6
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE,
liukuva 12 kk
% 4,6 4,6 3,6 5,3

1)     Vertailukauden luku sisältää Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminnan sekä Norjan teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnan, jotka yhtiö myi Q3/2015. Lisäksi yhtiö ei ole strategiansa mukaisesti käynnistänyt uusia omaperusteisia asuntokohteita Venäjällä. Vertailukelpoinen tilauskanta 30.6.2015 oli 1 351,7 milj. euroa.

2)     Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 6/2016: 26,4 %, 6/2015: 23,1 % ja 12/2015: 28,6 %.

3)     Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 6/2016: 95,0 %, 6/2015: 125,2 % ja 12/2015: 89,6 %.

4)     Luvut sisältävät myytäviksi luokiteltuihin omaisuuseriin kuuluvien erien vaikutuksen.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

”Liikevoittomme parani vertailukaudesta vuoden toisella neljänneksellä”, sanoo toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Tuloksemme parani sekä päällystys- että Suomen talonrakentaminen -liiketoimintasegmenteissä. Päällystyksessä meillä on käynnissä kehitystoimia operatiivisen toimintamme parantamiseksi Norjassa. Suomen talonrakentamisessa katsauskaudella valmistui neljä omaperusteista asuntokohdetta. Suurin osa omaperusteisista kohteistamme valmistuu kuitenkin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä.”

”Taloudellinen asemamme jatkoi vahvistumistaan. Sidottu pääomamme on laskenut viime vuoden kesäkuun 547 miljoonasta eurosta 446 miljoonaan euroon, eli yli 100 miljoonaa euroa. Samaan aikaan korollinen nettovelkamme on laskenut 212 miljoonasta eurosta 165 miljoonaan euroon siitä huolimatta, että lunastimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä loput ensimmäisestä hybridilainastamme. Taloudellinen asemamme on parantunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana.”

”Vertailukelpoinen tilauskantamme kasvoi viime vuodesta. Päällystys on saanut hyvin uusia töitä kaikilla markkina-alueilla, Venäjä mukaan lukien. Infraprojektit voittivat kaksi uutta hanketta Ruotsissa, ja Suomen talonrakentamisella on vahva tilauskanta. Haemme kannattavaa kasvua vaativasta infrarakentamisesta Ruotsissa ja Norjassa. Etenkin Ruotsissa kilpailutilanne on tiukka, ja olemme vahvistaneet paikallista organisaatiota kasvun tueksi.”

”Jatkossa painopisteemme on edelleen operatiivisen tuloksemme ja kilpailukykymme parantamisessa kaikessa toiminnassamme. Kuluvan vuoden toinen neljännes sujui suunnitelmiemme mukaisesti, ja meillä on hyvät edellytykset saavuttaa tämän vuoden taloudelliset tavoitteemme.”

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 28. heinäkuuta klo 12.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Osavuosikatsauksen esitysmateriaali on saatavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2016 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2016 julkistamisaikataulu on seuraava:

4.2.2016  Tilinpäätöstiedote 2015 
Viikko 9  Vuosikertomus 2015 
28.4.2016  Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016 
28.7.2016  Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 
27.10.2016  Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

LIITE: Osavuosikatsaus Q2/2016