Lemminkäisen eduskunnan työmaan tarkastuksessa ei havaittu puutteita

LEMMINKÄINEN OYJ            LEHDISTÖTIEDOTE            15.4.2016 KLO 14.30

LEMMINKÄISEN EDUSKUNNAN TYÖMAAN TARKASTUKSESSA EI HAVAITTU PUUTTEITA

Helsingin ylin työsuojeluviranomainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, teki tiistaina 12.4.2016 Eduskuntatalossa tarkastuksen, eikä työmaalla havaittu puutteita.

Eduskuntatalon työmaalla asbestipurkutöiden aloittamisesta lähtien riippumaton mittauslaitos on suorittanut tarkistusmittauksia, joilla on varmistettu, ettei asbestipölyä esiinny. Tulosten mukaisesti tilat ovat koko hankkeen ajan täyttäneet Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 vaatimukset. Ilman asbestikuitupitoisuus on mittauksissa alittanut kaikki Suomessa asetetut raja-arvot.

”Meillä on Eduskunnan työmaalla käytössä laajat turvallisuusmenettelyt ja seuranta. Mittaamme työmaan turvallisuutta viikoittain TR-mittauksilla, jotka koostuvat useasta osa-alueesta. Asiakas on asettanut TR-mittauksen tavoitetasoksi 90 (/100), jonka olemme jatkuvissa mittauksissa ylittäneet. Seurantaamme sisältyvät myös kaikilta työmaalla työskenteleviltä kerätyt turvallisuushavainnot, joista jokaisen käsittelemme ja teemme tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä”, kertoo korjausrakentamisen johtaja Kalevi Stenman Lemminkäiseltä.

Lemminkäinen huolehtii työturvallisuudesta monella tapaa

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat Lemminkäisen yritysvastuun keskeisiä osa-alueita, ja seuraamme niiden toteutumista jatkuvasti. Työntekijöidemme ja alihankkijoidemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on osa jokapäiväistä työtä Lemminkäisellä. Laadimme jokaiselle rakennushankkeelle lainsäädännön mukaiset turvallisuusasiakirjat, joissa kuvataan hankkeen edellyttämät turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet.

Viikoittaisissa urakoitsijakokouksissa ja muissa yhteistoimintakokouksissa käsittelemme työsuojelu- ja työturvallisuusasiat sekä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti saadun palautteen. Rakennuttaja saa kuukausittain raportin työturvallisuusseurannasta.

Jokaisella työmaallamme on nimetty työsuojelupäällikkö. Henkilöstö valitsee keskuudestaan työmaalle edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut. Eduskuntatalon työmaalla toimii lisäksi kokopäivätoiminen olosuhdevastaava. Perehdytämme kaikki omat ja aliurakoitsijoiden työntekijät työturvallisuuteen ennen työn aloittamista.

Vastaamme täysin toimintamme lainmukaisuudesta ja hyvän rakentamisen tavan noudattamisesta kaikissa kohteissamme. Yhteistyössä eduskunnan kanssa varmistamme työmaan turvallisuuden jatkossakin. 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Kalevi Stenman
Johtaja, korjausrakentaminen, pääkaupunkiseutu
Puh. 02071 53264
kalevi.stenman@lemminkainen.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi