Lemminkäinen pienentää vahingonkorvauskanteiden kuluvarauksia ja tekee samalla alaskirjauksia vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          9.11.2016 KLO 9.20

LEMMINKÄINEN PIENENTÄÄ VAHINGONKORVAUSKANTEIDEN KULUVARAUKSIA JA TEKEE SAMALLA ALASKIRJAUKSIA VUODEN VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Lemminkäinen pienentää vahingonkorvauskanteiden kuluvarauksia ja tekee samalla ydinliiketoimintaan kuulumattomiin liiketoimintoihin liittyviä alaskirjauksia vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen. Näillä kirjauksilla on yhteensä 3,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittoon.

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Hovioikeuden nyt ratkaisemien kanteiden lisäksi Helsingin käräjäoikeudessa käsittelyn alkamista odottaa Lemminkäisen osalta 21 vahingonkorvauskannetta, joista Lemminkäinen on aiemmin tehnyt kuluvarauksen käräjäoikeuden päätösten perusteella. Näiden kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa ja hovioikeuden lokakuussa 2016 antamien päätösten perustella Lemminkäinen laskee tekemäänsä kuluvarausta 8,3 miljoonalla eurolla 13,4 miljoonasta eurosta 5,1 miljoonaan euroon.

Lemminkäinen tekee ydinliiketoimintaan kuulumattomiin liiketoimintoihin liittyviä alaskirjauksia vuoden viimeiselle neljännekselle yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Alaskirjaukset liittyvät Lemminkäisen ainoan Venäjän tontin arvonalentumiseen sekä vuosina 2013 ja 2014 toteutettuihin Lemcon Networksin liiketoimintojen myynteihin liittyviin epävarmoihin saataviin.  

Näillä kirjauksilla ei ole vaikutusta Lemminkäisen tulosohjeistukseen vuodelle 2016.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja
Puh. +358 2071 53304
casimir.lindholm@lemminkainen.com

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. +358 2071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi