Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinostotarjouksen 11.3.2014 liikkeeseen laskemastaan hybridilainasta

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE          22.11.2016 KLO 8.30

LEMMINKÄINEN OYJ ILMOITTAA TEKEVÄNSÄ OSITTAISEN TAKAISINOSTOTARJOUKSEN 11.3.2014 LIIKKEESEEN LASKEMASTAAN HYBRIDILAINASTA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinostotarjouksen, jonka mukaan yhtiö aikoo ostaa käteisellä 35 miljoonan euron nimellisarvosta lainaosuuksia liikkeeseen laskemastaan 70 miljoonan euron hybridilainasta (ISIN FI4000086665). Eräpäivätön hybridilaina laskettiin liikkeeseen 11.3.2014, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa laina kokonaisuudessaan takaisin aikaisintaan 30.3.2018.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 107,85 prosenttia nimellisarvosta, eli 107 850 euroa kutakin 100 000 euron suuruista lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjous alkaa 22.11.2016 ja päättyy 2.12.2016 klo 16.00 Suomen aikaa. Kauppojen selvityspäivä on arviolta 9.12.2016. Takaisinostotarjoukseen soveltuvat 22.11.2016 päivätyn takaisinostotarjousta koskevan muistion sisältämät ehdot. Muistio on saatavilla lainaosuuden haltijan tilinhoitajayhteisöltä tai takaisinostotarjouksen pääjärjestäjältä.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan lainaosuuden haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii takaisinostotarjouksen agenttina ja pääjärjestäjänä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi