Asfalttikartellin vahingonkorvausten palautukset Lemminkäiselle tarkentuneet noin 19 miljoonaksi euroksi korkoineen ja kuluineen

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          24.10.2016 KLO 10.30

ASFALTTIKARTELLIN VAHINGONKORVAUSTEN PALAUTUKSET LEMMINKÄISELLE TARKENTUNEET NOIN 19 MILJOONAKSI EUROKSI KORKOINEEN JA KULUINEEN

Helsingin hovioikeus antoi 20.10.2016 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Niiden 37 kanteen osalta, joissa Lemminkäinen oli vastaajana, Lemminkäinen ja muut asfalttialan yritykset ovat oikeutettuja saamaan palautuksia yhteensä noin 20 miljoonaa euroa (sisältäen noin 14 miljoonaa euroa vähemmän pääomakorvauksia sekä noin 6 miljoonaa euroa vähemmän korkoja ja oikeudenkäyntikuluja kuin mitä käräjäoikeus oli määrännyt).

Näistä palautuksista Lemminkäinen on oikeutettu saamaan (perustuen Lemminkäisen omaan osuuteen ja niiden muiden vastaajien osuuksiin, jotka Lemminkäinen on maksanut) yhteensä noin 19 miljoonaa euroa sisältäen pääomakorvauksia, korkoja ja oikeudenkäyntikuluja. Nämä tulot Lemminkäinen kirjaa neljännen vuosineljänneksen tulokseensa kuten 20. lokakuuta pörssitiedotteessa todettiin.

Yllä mainituissa luvuissa on huomioitu Lemminkäisen osuus hovioikeuden valtiolle ja yhdelle kunnalle määräämistä korvauksista. Käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt näiden kahden kantajan Lemminkäistä kohtaan esittämät vaatimukset.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja
Puh. +358 2071 53304
casimir.lindholm@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi