Asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnit: Lemminkäiselle palautetaan vahingonkorvauksia pääomamäärältään noin 14 miljoonaa euroa

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          20.10.2016 KLO 9.50

ASFALTTIKARTELLIN VAHINGONKORVAUSOIKEUDENKÄYNNIT: LEMMINKÄISELLE PALAUTETAAN VAHINGONKORVAUKSIA PÄÄOMAMÄÄRÄLTÄÄN NOIN 14 MILJOONAA EUROA

Helsingin hovioikeus on 20.10.2016 antanut päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.

Niiden 25 kanteen osalta, joissa Lemminkäinen oli ainoa vastaaja, hovioikeus määräsi Lemminkäisen maksamaan korvauksia 18 kantajalle pääomamäärältään yhteensä noin 6 miljoonaa euroa, joka on noin 9 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käräjäoikeus oli määrännyt.

Lisäksi hovioikeus antoi päätökset 12 muun kanteen osalta, joissa vastaajina oli Lemminkäisen lisäksi muita asfalttialan yrityksiä. Näiden kanteiden osalta hovioikeus määräsi vastaajat maksamaan korvauksia 8 kantajalle pääomamäärältään yhteensä noin 14 miljoonaa euroa, joka on noin 5 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käräjäoikeus oli määrännyt. Näiden kanteiden osalta Lemminkäisen maksuvelvollisuus on osittain yhteisvastuullista muiden vastaajien kanssa.

Vastoin käräjäoikeuden päätöksiä Suomen valtion ja yhden kunnan valitukset hyväksyttiin osittain. Nämä päätökset sisältyvät yllämainittuihin lukuihin.

Vastaajat määrättiin maksamaan myös korkoja ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 3-7 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käräjäoikeus oli määrännyt. Lemminkäisen maksuvelvollisuus korkojen ja oikeudenkäyntikulujen osalta on osittain yhteisvastuullista muiden vastaajien kanssa.

Lemminkäinen tarkentaa myöhemmin sen summan, mikä on hovioikeuden päätösten mukaan Lemminkäiselle palautettavien vahingonkorvausten kokonaismäärä (pääomat, korot ja oikeudenkäyntikulut). Nämä tulot Lemminkäinen kirjaa neljännen vuosineljänneksen tulokseensa.

"Olemme tyytyväisiä hovioikeuden päätöksiin niiltä osin, kun valituksemme hyväksyttiin. Päivittäinen liiketoimintamme jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Keskitymme parantamaan asteittain operatiivista tulostamme ja kilpailukykyämme kaikissa toiminnoissamme", sanoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

Lemminkäinen on pitänyt vahingonkorvauksia perusteettomina. Yhtiö tutustuu huolellisesti hovioikeuden päätöksiin. Tämän jälkeen Lemminkäinen päättää, onko yhtiöllä perusteita hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Lemminkäisellä on 60 päivää aikaa jättää valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen. Yhtiö tiedottaa erikseen päätöksestään, kun se on tehty.

Taustaa

Korkein hallinto-oikeus määräsi vuonna 2009 seitsemälle kotimaiselle asfalttialan yritykselle (Lemminkäinen, Valtatie, Skanska Asfaltti, NCC/Interasfaltti, Rudus Asfaltti, SA-Capital ja Super Asfaltti) seuraamusmaksun kilpailulainsäädännön rikkomuksista vuosina 1994-2002. Lemminkäiselle määrätty seuraamusmaksu oli 68 miljoonaa euroa.

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Päätösten mukaisesti Lemminkäinen kirjasi kuluksi noin 66 miljoonaa euroa vuoden 2013 tulokseensa. Tästä noin 60 miljoonaa euroa koostui Lemminkäiselle yksin määrätyistä vahingonkorvauksista, Lemminkäisen osuudesta sille ja muille asfalttialan yrityksille yhteisvastuullisesti määrätyistä korvauksista sekä korvauksiin liittyvistä koroista ja oikeudenkäyntikuluista. Tämän summan yhtiö maksoi tammikuussa 2014.

Lemminkäinen valitti Helsingin hovioikeuteen kaikista niistä 35 käräjäoikeuden päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset osittain hyväksyttiin. Yhtiön näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvät kysymykset.

Myös Suomen valtio ja 22 kuntaa valittivat Helsingin hovioikeuteen.

Hovioikeuden nyt ratkaisemien kanteiden lisäksi käsittelyn alkamista Helsingin käräjäoikeudessa odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Näiden kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja
Puh. +358 2071 53304
casimir.lindholm@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi