Olavi Pentin kuolinpesän omistus Lemminkäinen Oyj:ssä laskenut nollaan

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          30.9.2015 KLO 16.20

OLAVI PENTIN KUOLINPESÄN OMISTUS LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ LASKENUT NOLLAAN

Lemminkäinen Oyj on 30.9.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Perinnönjaon seurauksena Olavi Pentin kuolinpesän omistus Lemminkäinen Oyj:ssä on 29.9.2015 vähentynyt 1 496 635 osakkeesta ja äänestä, eli noin 6,45 prosentista, nollaan.

Lemminkäinen Oyj:llä on yhteensä 23 219 900 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi