Lemminkäisen uuden liiketoimintasegmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2014

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2015 KLO 14.00 LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2014 Lemminkäinen muutti raportointirakennettaan 1.1.2015. Aiempi infrarakentaminen-liiketoimintasegmentti jaettiin kahdeksi. Päällystys-, kiviaines- ja maarakennusliiketoiminta siirtyvät uuteen päällystys-segmenttiin. Pohja-, insinööri- ja kalliorakentaminen muodostavat uuden infraprojektit-segmentin. Raportoitavat liiketoimintasegmentit 1.1.2015 al

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE      24.3.2015 KLO 14.00

LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2014

Lemminkäinen muutti raportointirakennettaan 1.1.2015. Aiempi infrarakentaminen-liiketoimintasegmentti jaettiin kahdeksi. Päällystys-, kiviaines- ja maarakennusliiketoiminta siirtyvät uuteen päällystys-segmenttiin. Pohja-, insinööri- ja kalliorakentaminen muodostavat uuden infraprojektit-segmentin. Raportoitavat liiketoimintasegmentit 1.1.2015 alkaen ovat: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot. Konsernin muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiö sekä muita segmenteille kohdistamattomia toimintoja ja omaisuuseriä, mm. Ruotsin talonrakentaminen, kiinteistövuokraustoimintaa harjoittava osakkuusyhtiö Finavo Oy sekä yksittäisiä tontteja tai maa-alueita hallinnoivia yhtiöitä pääosin Suomen ulkopuolelta.

Lisäksi Lemminkäinen on muuttanut raportoitavien segmenttitietojen laadintaperiaatteita 1.1.2015 alkaen. Jatkossa yhtiö raportoi konsernin ja kunkin segmentin sidotun pääoman. Yhtiön raportoima sidottu pääoma muodostuu aineellisista hyödykkeistä, liikearvosta, muista aineettomista hyödykkeistä sekä nettokäyttöpääomasta. Segmenteille allokoidussa nettokäyttöpääomassa ei kuitenkaan raportoida henkilöstökulujaksotuksia, korkojaksotuksia, johdannaisiin liittyviä jaksotuksia eikä välittömien ja välillisten verojen jaksotuksia. Nämä esitetään erikseen segmenteille kohdistamattomina erinä.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset oikaistut vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2014. Osavuosikatsaus tammi‒maaliskuulta 2015 julkistetaan uuden rakenteen mukaisesti.

AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT 112/ 19/ 16/ 13/
Milj. euroa 2014 2014 2014 2014
Liikevaihto, konserni 2 044,5 1 436,2 789,8 279,2
Päällystys 907,5 671,3 303,8 60,0
Infraprojektit 286,0 212,6 135,1 59,6
Suomen talonrakentaminen 539,0 373,0 251,1 115,9
Venäjän toiminnot 196,1 114,1 50,1 16,0
Muut toiminnot 179,2 108,9 76,6 35,5
Konsernieliminointi -63,3 -43,7 -27,0 -7,9
Poistot ja arvonalentumiset, konserni 44,4 33,3 17,3 6,0
Päällystys 30,0 22,5 10,8 2,8
Infraprojektit 6,3 4,7 3,1 1,5
Suomen talonrakentaminen 0,3 0,2 0,1 0,1
Venäjän toiminnot 1,9 1,4 0,8 0,3
Muut toiminnot 6,1 4,5 2,6 1,3
Liikevoitto, konserni 36,3 36,2 -2,5 -17,3
Päällystys 32,2 27,0 -5,8 -20,1
Infraprojektit 7,2 5,7 1,6 1,9
Suomen talonrakentaminen 9,3 12,3 12,0 6,1
Venäjän toiminnot 19,7 9,6 -1,0 -1,4
Muut toiminnot -32,2 -18,3 -9,2 -3,7
Liikevoittoprosentti, konserni, % 1,8 2,5 -0,3 -6,2
Päällystys, % 3,5 4,0 -1,9 -33,5
Infraprojektit, % 2,5 2,7 1,2 3,2
Suomen talonrakentaminen, % 1,7 3,3 4,8 5,3
Venäjän toiminnot, % 10,1 8,4 -2,0 -8,8

   

AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT 1012/ 79/ 46/ 13/
Milj. euroa 2014 2014 2014 2014
Liikevaihto, konserni 608,3 646,4 510,5 279,2
Päällystys 236,2 367,4 243,8 60,0
Infraprojektit 73,4 77,4 75,5 59,6
Suomen talonrakentaminen 165,9 121,9 135,2 115,9
Venäjän toiminnot 82,0 64,0 34,1 16,0
Muut toiminnot 70,3 32,3 41,0 35,5
Konsernieliminointi -19,6 -16,7 -19,1 -7,9
Poistot ja arvonalentumiset, konserni 11,2 16,0 11,3 6,0
Päällystys 7,5 11,7 8,0 2,8
Infraprojektit 1,6 1,6 1,6 1,5
Suomen talonrakentaminen 0,1 0,1 0,0 0,1
Venäjän toiminnot 0,5 0,6 0,5 0,3
Muut toiminnot 1,6 1,9 1,3 1,3
Liikevoitto, konserni 0,1 38,7 14,8 -17,3
Päällystys 5,2 32,8 14,3 -20,1
Infraprojektit 1,5 4,1 -0,3 1,9
Suomen talonrakentaminen -2,9 0,3 5,9 6,1
Venäjän toiminnot 10,2 10,6 0,4 -1,4
Muut toiminnot -13,9 -9,1 -5,5 -3,7
Liikevoittoprosentti, konserni, % 0,0 6,0 2,9 -6,2
Päällystys, % 2,2 8,9 5,9 -33,5
Infraprojektit, % 2,1 5,3 -0,4 3,2
Suomen talonrakentaminen, % -1,8 0,2 4,4 5,3
Venäjän toiminnot, % 12,4 16,6 1,2 -8,8

   

SIDOTTU PÄÄOMA        
Milj. euroa 12/2014 9/2014 6/2014 3/2014
Päällystys 262,1 277,6 307,0 268,7
Infraprojektit -0,9 22,6 17,6 17,4
Suomen talonrakentaminen 303,7 283,6 297,9 285,7
Venäjän toiminnot 68,4 91,7 93,6 88,0
Muut toiminnot 35,5 51,2 51,4 56,3
Talotekniikka, Suomi (myyty 13.6.2014)       37,0
Segmenteille kohdistamattomat erät -78,4 -98,8 -70,5 -62,0
Konserni yhteensä 590,4 627,9 697,0 691,1

   

TILAUSKANTA, JATKUVAT TOIMINNOT        
Milj. euroa 12/2014 9/2014 6/2014 3/2014
Päällystys 334,3 411,7 649,8 527,2
Infraprojektit 214,5 263,5 293,0 366,5
Suomen talonrakentaminen 687,1 845,9 653,0 556,6
Venäjän toiminnot 86,4 213,6 310,8 324,5
Muut toiminnot 133,8 176,2 180,2 126,3
Konserni yhteensä 1 456,1 1 910,9 2 086,8 1 901,2
- josta myymätön osuus 188,7 307,8 313,1 323,5

   

HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT        
Henkilöä 12/2014 9/2014 6/2014 3/2014
Päällystys 2 225 3 291 3 385 2 309
Infraprojektit 439 432 477 430
Suomen talonrakentaminen 1 038 1 105 1 236 1 152
Venäjän toiminnot 635 723 812 804
Muut toiminnot ja emoyhtiö 411 456 578 556
Konserni yhteensä 4 748 6 007 6 488 5 251

  

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi