Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2014: Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2015 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TEHOSTAMISTOIMENPITEILLÄ VAHVEMPI TASE JA PAREMPI KANNATTAVUUS Loka–joulukuu 2014 (10–12/2013) -- Liikevaihto oli 608,3 milj. euroa (580,0). -- Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (-103,0), mikä oli 0,0 prosenttia (-17,8) liikevaihdosta. -- Valuuttakurssivaihteluiden vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -29,3 milj. euroa ja liikevoittoon -2,7 milj

LEMMINKÄINEN OYJ               TILINPÄÄTÖSTIEDOTE           5.2.2015 KLO 8.00


LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TEHOSTAMISTOIMENPITEILLÄ VAHVEMPI TASE JA PAREMPI KANNATTAVUUS
 

Loka–joulukuu 2014 (10–12/2013)

 • Liikevaihto oli 608,3 milj. euroa (580,0).
 • Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (-103,0), mikä oli 0,0 prosenttia (-17,8) liikevaihdosta.
 • Valuuttakurssivaihteluiden vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -29,3 milj. euroa ja liikevoittoon -2,7 milj. euroa.
 • Liikevoitto sisältää kertaeriä alaskirjatuista varoista 7,6 milj. euroa sekä asfalttikartelliin liittyvien varausten kasvua 4,9 milj. euroa.
 • Liikevoitto ilman kertaeriä oli 12,6 milj. euroa, (-17,6), mikä oli 2,1 prosenttia (-3,0) liikevaihdosta.
 • Saadut tilaukset loka-joulukuussa olivat 128,6 milj. euroa (374,9).
 • Katsauskauden tulos oli -6,3 milj. euroa (-85,8).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,42 euroa (-4,23).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -7,8 milj. euroa (-22,0).
   

Tammi–joulukuu 2014 (1–12/2013)

 • Liikevaihto oli 2 044,5 milj. euroa (2 020,1).
 • Liikevoitto oli 36,3 milj. euroa (-89,3), mikä oli 1,8 prosenttia (-4,4) liikevaihdosta.
 • Valuuttakurssivaihteluiden vaikutus euromääräiseen liikevaihtoon oli -73,2 milj. euroa ja liikevoittoon -5,0 milj. euroa.
 • Vuoden 2014 liikevoitto sisältää kertaeriä alaskirjatuista varoista 9,6 milj. euroa sekä asfalttikartelliin liittyvien varausten kasvua 6,4 milj. euroa.
 • Liikevoitto ilman kertaeriä oli 52,3 milj. euroa (-3,9), mikä oli 2,6 prosenttia (-0,2) liikevaihdosta.
 • Saadut tilaukset vuonna 2014 olivat 1 527,4 milj. euroa (1 958,6).
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 456,1 milj. euroa (1 733,2).
 • Tilikauden tulos oli 18,3 milj. euroa (-93,5).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (-4,81).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -54,8 milj. euroa (8,3). Luku sisältää tammikuussa maksetut vahingonkorvaukset 60 milj. euroa.
 • Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 213,6 milj. euroa (326,5).
 • Omavaraisuusaste oli 37,1 % (27,3) ja nettovelkaantumisaste 51,8 % (100,8).
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa.

 

Ohjeistus vuodelle 2015

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa).

 

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

"Vuosi 2014 oli erittäin haastava Lemminkäiselle, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että keväällä käynnistetyt toimenpiteet ovat tehonneet ja suunnanmuutoksemme on hyvässä vauhdissa. Tärkeimmät tavoitteemme ovat taseen vahvistaminen sekä kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen", toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. 

"Käynnistimme keväällä Deliver 2014 -kustannussäästöohjelman, joka keskittyi edellä mainittuihin tavoitteisiin. Ohjelman avulla käänsimme Norjan tuloksen positiiviselle uralle ja paransimme kannattavuuttamme Venäjällä. Valitettavasti säästöohjelma johti myös irtisanomisiin."

"Tuloksemme parani selvästi viime vuodesta. Suomessa hyvää tulosta tekivät käynnissä olevat infraprojektit, päällystysliiketoiminta sekä pääkaupunkiseudun omaperusteinen asunto- ja toimitilatuotanto. Epävarmasta tilanteesta huolimatta asuntomyyntimme sujui erinomaisesti Venäjällä ja saimme valmiiksi kaksi isoa asuntokohdetta. Leuto talvi pidensi päällystyskautta kaikissa toimintamaissamme."

"Vuonna 2014 liikkeelle laskemamme 5 vuoden joukkovelkakirjalaina ja järjestämämme osakeanti pidensivät velkamaturiteettiamme ja paransivat vakavaraisuuttamme. Olemme vahvistaneet tasettamme myymällä yksittäisiä ydinliiketoimintaamme kuulumattomia omaisuuseriä ja liiketoimintoja. Lisäksi talotekniikkaliiketoiminnasta luopuminen keväällä selkeytti liiketoimintaportfoliotamme. Näiden toimenpiteiden myötä likviditeettitilanteemme ja vakavaraisuutemme ovat parantuneet."

”Meillä on hyvät lähtökohdat vuodelle 2015, vaikka markkinatilanne on haastava. Pyrimme parantamaan kilpailukykyämme operatiivista tehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla. Lisäksi keskitymme mm. projektin- ja riskienhallintaan, talvisuunnitteluun ja kaluston optimointiin. Näin luomme vahvan pohjan kilpailuasemamme vahvistamiseksi Pohjois-Euroopan inframarkkinoilla." 
 

 

Avainluvut, IFRS   10-12/2014 10-12/2013 Muutos 1-12/2014 1-12/2013 Muutos
Liikevaihto M€ 608,3 580,0 28,3 2 044,5 2 020,1 24,4
   Infrarakentaminen M€ 370,0 340,1 29,9 1 339,0 1 279,2 59,8
   Suomen talonrakentaminen M€ 165,9 204,2 -38,3 539,0 592,9 -53,9
   Venäjän toiminnot M€ 82,0 40,9 41,1 196,1 164,5 31,6
   Muut erät M€ -9,6 -5,2 -4,4 -29,6 -16,4 -13,2
Liikevoitto M€ 0,1 -103,0 103,1 36,3 -89,3 125,6
   Infrarakentaminen M€ 4,5 -26,0 30,5 38,0 -13,1 51,1
   Suomen talonrakentaminen M€ -2,9 -4,6 1,7 9,3 5,0 4,3
   Venäjän toiminnot M€ 10,2 -2,7 12,9 19,7 -0,3 20,0
   Muut erät M€ -11,7 -69,7 58,0 -30,8 -80,8 50,0
Liikevoitto, ilman kertaeriä1) M€ 12,6 -17,6 30,2 52,3 -3,9 56,2
Liikevoitto-% % 0,0 -17,8   1,8 -4,4  
   Infrarakentaminen % 1,2 -7,6   2,8 -1,0  
   Suomen talonrakentaminen % -1,8 -2,3   1,7 0,8  
   Venäjän toiminnot % 12,4 -6,6   10,1 -0,2  
Liikevoitto-%, ilman kertaeriä1) % 2,1 -3,0   2,6 -0,2  
Tulos ennen veroja M€ -7,7 -110,3 102,6 -1,7 -116,1 114,4
Jatkuvien toimintojen tulos M€ -6,2 -90,6 84,4 -5,0 -96,2 91,2
Katsauskauden tulos M€ -6,3 -85,8 79,5 18,1 -93,5 111,6
Jatkuvien toimintojen tulos/osake -0,41 -4,46 4,05 -0,68 -4,94 4,26
Katsauskauden tulos/osake -0,42 -4,23 3,81 0,40 -4,81 5,21
Liiketoiminnan rahavirta2) M€ -7,8 -22,0 14,2 -54,8 8,3 -63,1

1) Liikevoiton (IFRS) sisältämät kertaerät:
10-12/2014: yhteensä 12,5 milj. euroa (alaskirjaukset 7,6 milj. euroa, asfalttikartellin varausten kasvu 4,9 milj. euroa).

10-12/2013: yhteensä 85,4 milj. euroa (alaskirjaukset 19,8 milj. euroa, asfalttikartellin vahingonkorvaus ja varaukset 65,6 milj. euroa).
1-12/2014: yhteensä 16,0 milj. euroa (alaskirjaukset 9,6 milj. euroa, asfalttikartellin varausten kasvu 6,4 milj. euroa).
1-12/2013: yhteensä 85,4 milj. euroa (alaskirjaukset 19,8 milj. euroa, asfalttikartellin vahingonkorvaus ja varaukset 65,6 milj. euroa).

2) 1-12/2014 Liiketoiminnan rahavirta sisältää maksetut vahingonkorvaukset 60 milj. euroa.

 

Avainluvut, IFRS   31.12.2014 31.12.2013 Muutos 31.12.2014 30.9.2014 Muutos
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot M€ 1 456,1 1 733,2 -277,1 1 456,1 1 910,9 -454,8
Taseen loppusumma M€ 1 257,8 1 342,7 -84,9 1 257,8 1 543,7 -285,9
Korollinen nettovelka M€ 213,6 326,5 -112,9 213,6 233,5 -19,9
Omavaraisuusaste % 37,1 27,3   37,1 33,0  
Nettovelkaantumisaste % 51,8 100,8   51,8 53,7  
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk1)
%  
13,5
 
-9,4
   
13,5
 
-2,3
 

1) Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen.
 

Markkinanäkymät

Suomessa uudisrakentamisen näkymät ovat edelleen heikot, ja rakentamista ylläpitävät suhdanteista vähemmän riippuvaiset korjausrakentamisen hankkeet. Jatkuva kaupungistuminen vaikuttaa monin tavoin talonrakentamiseen. Kysynnän painopiste on kasvukeskuksissa ja etenkin pääkaupunkiseudulla. Infrarakentamisen määrää vähentää valtion ja kuntien perusväylänpidon määrärahojen leikkaukset sekä talonrakentamisen pohjatöiden väheneminen. Toisaalta infrarakentamisen markkinatilannetta tukevat nykyiset ja tulevat suuret hankkeet. Skandinaviassa infrarakentamisen kysyntää lisäävät valtioiden monivuotiset investointiohjelmat sekä energiatuotannon uudistamistarpeet. Kilpailu infrarakentamisen projekteista Ruotsissa ja Norjassa on kireä. Venäjällä talouden kasvunäkymät ovat heikot, ja toimintaympäristön ennakointi on erittäin vaikeaa. Ruplan kurssilasku ja asuntolainakorkojen nousu saattavat vähentää asuntojen kysyntää lähitulevaisuudessa.
 

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 5. helmikuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.
 

Vuoden 2015 taloudelliset tiedotteet
 

    5.2.2015  Tilinpäätöstiedote 2014
     Viikko 10 Vuosikertomus 2014
     29.4.2015  Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015
     29.7.2015 Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015
     30.10.2015 Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

           

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 54518
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 54518
Kati Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi