Lemminkäinen tarkentaa strategiaansa vuosille 2016–2019: asteittain taseen vahvistamisesta parempaan kilpailukykyyn ja kannattavaan kasvuun

LEMMINKÄINEN OYJ      PÖRSSITIEDOTE      30.10.2015 KLO 8.05

LEMMINKÄINEN TARKENTAA STRATEGIAANSA VUOSILLE 2016–2019: ASTEITTAIN TASEEN VAHVISTAMISESTA PAREMPAAN KILPAILUKYKYYN JA KANNATTAVAAN KASVUUN

Lemminkäinen on tarkentanut strategiaansa vuosille 2016–2019. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan tulostaan ja kasvattamaan omistaja-arvoaan vahvistamalla tasettaan ja kehittämällä kilpailukykyisempiä toimintamalleja sekä kasvamalla kannattavasti infraprojekteissa Pohjois-Euroopassa.

Yhtiö arvioi, että infraprojektien näkymät ovat hyvät etenkin Norjassa ja Ruotsissa, joissa valtiolliset pitkän aikavälin ohjelmat ulottuvat yli hallituskausien.

Päällystyksessä Lemminkäisen tavoitteena on parantaa kilpailukykyä kaikilla markkinoilla virtaviivaistamalla toimintamalliaan ja tehostamalla prosessejaan.

Suomen talonrakentamisen markkinanäkymät ovat heikentyneet viime vuodesta. Lemminkäinen jatkaa toimintansa keskittämistä kasvukeskuksiin.

Venäjällä taloudellinen tilanne on edelleen epävakaa. Pitääkseen riskitasonsa maltillisena Lemminkäinen on päättänyt toistaiseksi olla aloittamatta uusia omaperusteisia asuinrakennuskohteita Pietarissa. Käynnissä olevat hankkeet viedään loppuun suunnitelmien mukaisesti. Lemminkäinen jatkaa neuvottelu-urakointia talonrakentamisessa ja päällystysliiketoimintaa. Päällystyksessä Lemminkäinen hakee kasvua etenkin erityisurakoista.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm kommentoi:

“Olemme täyttäneet rahoittajien kanssa toukokuussa 2014 sovitut vaatimukset taseemme vahvistamisesta, mikä on parantanut taloudellista tilannettamme merkittävästi. Yhtiön tase ja kassavirta ovat vahvempia, ja sidottu pääoma on laskenut 690 miljoonasta eurosta 485 miljoonaan euroon viimeisen 18 kuukauden aikana,” sanoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

”Olemme selkeyttäneet liiketoimintaportfoliotamme, mikä on johtanut huomattaviin alaskirjauksiin. Tarkastelemme liiketoimintaportfoliotamme myös tulevaisuudessa.”

“Lemminkäisen tavoitteena on tulevina vuosina parantaa kilpailukykyä kaikissa liiketoimintasegmenteissä ja luoda vahva pohja, jolle rakentaa kannattavaa kasvua. Jalkautamme parhaita käytäntöjä yli segmentti- ja maarajojen, jotta pystymme hyödyntämään mittakaavaetuja.”

Taseen vahvistaminen ja kilpailykyvyn parantaminen

Lemminkäinen jatkaa taserakenteensa vahvistamista sekä pääoman käytön tehostamista keskittämällä investointeja, panostamalla asuntomyyntiin sekä vapauttamalla pääomia tehostettujen sisäisten prosessien ja käytäntöjen avulla.

Jotta yhtiö pystyy reagoimaan nopeammin markkinamuutoksiin sekä hyödyntämään mittakaavaetuja entistä paremmin, se uudistaa päällystys-segmentin toimintamallin. Päällystystoiminnot siirtyvät strategiakauden aikana alueorganisaatioista ketterämpään, asiakas- ja toimintalähtöiseen organisaatiomalliin. Lisäksi kiviainesta johdetaan jatkossa omana liiketoimintonaan. Päällystys-segmentin projektimuotoinen infrarakentaminen, kuten maarakennus, siirretään kokonaan infraprojektit-segmenttiin. Kaikki muutokset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2016.

Yhtiö julkistaa uuden raportointirakenteen mukaiset pro forma -luvut vuodelta 2015 vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2015 tilinpäätös raportoidaan nykyisen segmenttirakenteen mukaisesti.

Suomen talonrakentamisessa Lemminkäinen jatkaa toimintojensa keskittämistä pääkaupunkiseudulle sekä kasvukeskuksiin. Lemminkäisen tavoitteena on ylläpitää tuotantovolyymi, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan ja positiivisen kassavirran pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Lappeenrannan, Kuopion Oulun, ja Vaasan seuduilla.

Kannattava kasvu

Kaupungistuminen ja investoinnit energiasektoriin lisäävät vaativan infraprojektirakentamisen kysyntää. Suomen markkinoilta saadun osaamisensa avulla Lemminkäinen aikoo kasvaa yhdeksi johtavista infraratkaisujen toimittajista valikoiduilla liiketoiminta-alueilla Pohjois-Euroopassa. Infraprojektit-segmentti hakee kasvua erityisesti Ruotsista ja Norjasta, joissa markkinanäkymät ovat houkuttelevat, sillä valtioiden infrarakentamisen kehitysohjelmat ulottuvat 2020-luvulle.

Lemminkäinen hakee kasvua erityisesti haastavan liikenneinfran, raskaan teollisuuden, voimalaitosten sekä vaativan keskustarakentamisen infraprojekteista.

Taloudelliset tavoitteet

Lemminkäinen päivittää taloudellisia tavoitteitaan. Lemminkäisen tavoitteena on yli 15 prosentin ROCE, joka vastaa nykyistä 18 prosentin ROI-tavoitetta. Uudeksi tavoitteeksi yhtiö on asettanut yli 4 prosentin liikevoiton. Omavaraisuustavoite, yli 35 prosenttia, säilyy muuttumattomana.

Lemminkäisen taloudelliset tavoitteet ovat:

  • ROCE yli 15 % vuonna 2019
  • Liikevoittoprosentti yli 4 vuonna 2019
  • Omavaraisuusaste yli 35 % vuosina 20162019

Lemminkäisen tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja
Puh. 02071 53304
casimir.lindholm@lemminkainen.com

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi