Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinostotarjouksen 30.3.2012 liikkeeseen laskemastaan hybridilainasta

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.5.2015 KLO 9.30 LEMMINKÄINEN OYJ ILMOITTAA TEKEVÄNSÄ OSITTAISEN TAKAISINOSTOTARJOUKSEN 30.3.2012 LIIKKEESEEN LASKEMASTAAN HYBRIDILAINASTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinosto

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE          28.5.2015 KLO 9.30

 

LEMMINKÄINEN OYJ ILMOITTAA TEKEVÄNSÄ OSITTAISEN TAKAISINOSTOTARJOUKSEN 30.3.2012 LIIKKEESEEN LASKEMASTAAN HYBRIDILAINASTA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lemminkäinen Oyj ilmoittaa tekevänsä osittaisen takaisinostotarjouksen, jonka mukaan yhtiö aikoo ostaa käteisellä 35 miljoonan euron nimellisarvosta velkakirjoja liikkeeseen laskemastaan 70 miljoonan euron hybridilainasta (ISIN FI4000041322). Eräpäivätön hybridilaina laskettiin liikkeeseen 30.3.2012, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa laina takaisin 30.3.2016.

Liikkeeseen laskettujen velkakirjojen kauppahinta on 104,625 prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta. Takaisinostotarjous alkaa 28.5.2015 klo 9.30 ja päättyy 9.6.2015 klo 16.00 Suomen aikaa. Kaupanselvityspäivä on arviolta 17.6.2015. Takaisinostotarjoukseen soveltuvat 28.5.2015 päivätyn takaisinostotarjousta koskevan muistion sisältämät ehdot. Muistio on saatavilla velkakirjan haltijan tilinhoitajayhteisöltä tai takaisinostotarjouksen pääjärjestäjältä.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.  

Nordea Markets toimii takaisinostotarjouksen agenttina ja pääjärjestäjänä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi