Lauri Pentin omistus noussut yli 5 prosenttiin Lemminkäinen Oyj:ssä

LEMMINKÄINEN OYJ       PÖRSSITIEDOTE    30.9.2015 KLO 16.22

LAURI PENTIN OMISTUS NOUSSUT YLI 5 PROSENTTIIN LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 30.9.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan Lauri Pentin omistus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista on perinnönjaon seurauksena 29.9.2015 noussut 1 161 635 osakkeeseen, mikä vastaa yli 5 prosenttia Lemminkäinen Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä.

Lemminkäinen Oyj:llä on yhteensä 23 219 900 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi