Lemminkäisen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Suomessa

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.6.2014 KLO 11.15 LEMMINKÄISEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET SUOMESSA Lemminkäisen 5.5.2014 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Suomessa. Neuvottelujen tuloksena Lemminkäinen vähentää enintään 265 henkilötyövuotta Suomesta. Neuvottelujen alkaessa Lemminkäinen arvioi, että suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutus on enintään 500 henkilötyövuotta, joista noin puolet kohdistuu Suomeen. Neuvottelut ovat osa Lemmink

LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE     9.6.2014 KLO 11.15
 

LEMMINKÄISEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET SUOMESSA

Lemminkäisen 5.5.2014 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Suomessa. Neuvottelujen tuloksena Lemminkäinen vähentää enintään 265 henkilötyövuotta Suomesta. Neuvottelujen alkaessa Lemminkäinen arvioi, että suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutus on enintään 500 henkilötyövuotta, joista noin puolet kohdistuu Suomeen. Neuvottelut ovat osa Lemminkäisen Deliver 2014 -ohjelmaa, jolla mm. haetaan noin 30 miljoonan euron säästöjä kiinteissä kustannuksissa. Vuoden 2014 säästötavoite on 10 miljoonaa euroa. Yhtiön arvion mukaan asetetut tavoitteet saavutetaan henkilöstövähennyksillä sekä muilla kustannussäästöillä.

Suomessa henkilöstövähennykset toteutuvat irtisanomisina, lomautuksina ja määräaikaisten sopimusten jatkamatta jättämisinä tai eläkkeelle siirtymisinä, irtisanoutumisina sekä muina mahdollisina vapaaehtoisina järjestelyinä. Toimenpiteet tehdään vaiheittain arviolta lokakuun 2014 loppuun mennessä. Vasta tämän jälkeen alueelliset ja toimipaikkakohtaiset vähennysmäärät ovat kaikilta osin selvillä. Talonrakentamisen Kokkolan ja Kouvolan toimipisteet on päätetty sulkea.

Lisäksi Lemminkäinen aikoo saavuttaa kustannussäästöjä mm. karsimalla ja uudelleenarvioimalla IT- ja muita kehityshankkeita, myymällä ydinliiketoimintaansa kuulumattomia omaisuuseriä ja toimintoja sekä keventämällä tukitoimintoja ja karsimalla muita kiinteitä kuluja, jotka eivät ole liiketoimintakriittisiä.

”Deliver 2014 -ohjelman avulla kevennämme kustannusrakennettamme ja tehostamme toimintaamme haastavassa markkinatilanteessa. Näillä paikoin vaikeilla päätöksillä parannamme merkittävästi kilpailukykyämme. Lemminkäisen uudistaminen jatkuu tästä eteenpäinkin”, kertoo Lemminkäisen hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Berndt Brunow.

Lemminkäinen ilmoitti 28.4.2014 aloittavansa osana Deliver 2014 -ohjelmaa yhteistoimintaneuvottelut tai vastaavat toimenpiteet, jotka koskevat koko konsernia ja kaikkia henkilöstöryhmiä talotekniikka-liiketoimintasegmenttiä lukuun ottamatta. Tanskassa neuvottelut ovat päättyneet. Venäjällä, Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimenpiteet ovat kesken. Deliver 2014 -ohjelman etenemisestä ja sen henkilöstövaikutuksista tiedotetaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Maaliskuun 2014 lopussa Lemminkäisen palveluksessa oli 6 761 henkilöä. Suomessa työskenteli noin 4 500 henkilöä, joista talotekniikan palveluksessa noin 1 500 henkilöä.LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Berndt Brunow, hallituksen puheenjohtaja, väliaikainen toimitusjohtaja
Ilkka Salonen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 02071 54524 ja 02071 54518


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi