Lemminkäisen vuoden 2013 vuosikertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2014 KLO 13.00 LEMMINKÄISEN VUODEN 2013 VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKAISTU Lemminkäinen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2013 on julkaistu osoitteessa www.lemminkainen.fi/vuosikertomus2013. Verkkovuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 sekä Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-ohjeiston mukaisen kuvauksen yrityksen kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Ke

LEMMINKÄINEN OYJ  PÖRSSITIEDOTE  14.3.2014 KLO 13.00

LEMMINKÄISEN VUODEN 2013 VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKAISTU

Lemminkäinen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2013 on julkaistu osoitteessa www.lemminkainen.fi/vuosikertomus2013. Verkkovuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 sekä Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-ohjeiston mukaisen kuvauksen yrityksen kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Kestävän kehityksen raportti on varmennettu, ja se vastaa GRI:n mukaista raportointitasoa B+. Vuosikertomus löytyy PDF-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä.

Lisäksi Lemminkäinen on julkaissut selvityksensä hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (Corporate Governance Statement) vuodelta 2013. Selvitys on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

LIITTEET:
Lemminkäinen vuosikertomus 2013 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (PDF)


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi