Lemminkäisen uuden liiketoimintasegmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2013

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2014 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Lemminkäinen julkisti lokakuussa 2013 strategian kaudelle 2014 - 2018, ja samalla yhtiö ilmoitti uudistavansa raportointirakenteensa. Vuoteen 2013 asti Lemminkäisen liiketoiminta oli organisoitu neljään liiketoimintasegmenttiin: kansainväliset toiminnot, talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Lemminkäisen uud

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          5.3.2014 KLO 9.00

 

LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013

   

Lemminkäinen julkisti lokakuussa 2013 strategian kaudelle 2014 - 2018, ja samalla yhtiö ilmoitti uudistavansa raportointirakenteensa. Vuoteen 2013 asti Lemminkäisen liiketoiminta oli organisoitu neljään liiketoimintasegmenttiin: kansainväliset toiminnot, talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka.

Lemminkäisen uuden strategian mukaisesti yhtiön painopistealueina ovat oivaltavat infraratkaisut ja Venäjä. Raportointirakenteen uudistus lisää Skandinavian ja Venäjän toiminnan raportoinnin läpinäkyvyyttä. Aiemmin osana kansainvälisiä toimintoja raportoitu projektivienti raportoidaan jatkossa Suomen ja Baltian infrarakentamisen segmentissä.

Vuoden 2014 alusta Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu viiteen liiketoimintasegmenttiin:

 • Suomi, talonrakentaminen
 • Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen
 • Suomi, talotekniikka
 • Venäjä
 • Skandinavia.

Vuonna 2013 Lemminkäisellä ei ollut lopetetuiksi luokiteltuja toimintoja, jonka vuoksi segmenttien yhteenlasketut tuloslaskelman luvut olivat samat kuin konsernin IFRS:n mukaisesti raportoidut luvut. Skandinavian segmentin vuoden 2013 luvut sisältävät televerkkoliiketoiminnan vuonna 2013 myydyt Aasian ja Amerikoiden liiketoiminnat.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2013.

   

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 1-12/
2013  
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen 592,9 388,7 239,5 123,1
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 687,3 495,1 212,5 56,3
Suomi, talotekniikka 221,9 153,0 98,4 43,9
Venäjä 164,5 123,6 59,3 19,2
Skandinavia 611,9 454,9 235,6 71,4
Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit -60,4 -36,5 -17,7 -7,5
Konserni yhteensä, IFRS 2 218,2 1 578,7 827,6 306,4

 

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET, milj. euroa 1-12/
2013 
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen 0,3 0,3 0,2 0,1
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 22,9 17,3 8,9 2,9
Suomi, talotekniikka 0,7 0,6 0,4 0,2
Venäjä 1,7 1,2 0,7 0,3
Skandinavia 14,0 10,8 5,6 1,4
Muut toiminnot 5,7 4,2 2,8 0,9
Konserni yhteensä, IFRS 45,3 34,3 18,6 5,8

 

 

LIIKEVOITTO, milj. euroa 1-12/
2013 
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen 5,0 9,6 2,1 4,1
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 16,3 21,1 -8,6 -12,8
Suomi, talotekniikka -1,6 -2,6 -1,9 -1,4
Venäjä -0,3 2,4 -3,1 -3,6
Skandinavia -29,4 -8,2 -27,0 -20,8
Muut toiminnot -80,8 -11,1 -12,2 -3,7
Konserni yhteensä, IFRS -90,9 11,2 -50,7 -38,2

  

Konsernin liikevoitto 1-12/2013 sisältää arvonalentumiskirjauksia yhteensä 20,1 miljoonaa euroa, jotka jakautuvat liiketoimintasegmenteittäin seuraavasti:

 • Suomi, talonrakentaminen: 14,1 miljoonaa euroa
 • Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen: 3,0 miljoonaa euroa
 • Suomi, talotekniikka: 0,3 miljoonaa euroa
 • Skandinavia: 2,7 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto 1-12/2013 sisältää kulua käräjäoikeuden asfalttikartellista määräämistä vahingonkorvauksista yhteensä 65,6 miljoonaa euroa, joka kohdistuu muille toiminnoille.

Konsernin liikevoitto 1-12/2013 ilman edellä mainittuja vahingonkorvauksia ja alaskirjauksia on -5,2 miljoonaa euroa.

 

LIIKEVOITTO-% 1-12/
2013 
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen 0,8 2,5 0,9 3,3
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 2,4 4,3 -4,0 -22,7
Suomi, talotekniikka -0,7 -1,7 -1,9 -3,2
Venäjä -0,2 1,9 -5,2 -18,8
Skandinavia -4,8 -1,8 -11,5 -29,1
Konserni yhteensä, IFRS -4,1 0,7 -6,1 -12,5

 

Konsernin liikevoittoprosentti 1-12/2013 ilman edellä mainittuja vahingonkorvauksia ja alaskirjauksia
on -0,2 %.

 

 

LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa 10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen 204,2 149,2 116,4 123,1
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 192,2 282,6 156,2 56,3
Suomi, talotekniikka 68,9 54,6 54,5 43,9
Venäjä 40,9 64,3 40,1 19,2
Skandinavia 157,0 219,3 164,2 71,4
Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit -23,9 -18,8 -10,2 -7,5
Konserni yhteensä, IFRS 639,5 751,0  521,2 306,4

 

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa 10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen 0,0 0,1 0,1 0,1
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 5,6 8,4 6,0 2,9
Suomi, talotekniikka 0,1 0,2 0,2 0,2
Venäjä 0,5 0,5 0,4 0,3
Skandinavia 3,2 5,2 4,2 1,4
Muut toiminnot 1,5 1,4 1,9 0,9
Konserni yhteensä, IFRS 11,0 15,7 12,8 5,8

 

 

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa 10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen -4,6 7,5 -2,0 4,1
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen -4,8 29,7 4,2 -12,8
Suomi, talotekniikka 1,0 -0,7 -0,5 -1,4
Venäjä -2,7 5,5 0,5 -3,6
Skandinavia -21,2 18,8 -6,2 -20,8
Muut toiminnot -69,7 1,1 -8,5 -3,7
Konserni yhteensä, IFRS -102,0 61,8 -12,4 -38,2

  

Konsernin liikevoitto 10-12/2013 sisältää arvonalentumiskirjauksia yhteensä 20,1 miljoonaa euroa, jotka jakautuvat liiketoimintasegmenteittäin seuraavasti:

 • Suomi, talonrakentaminen: 14,1 miljoonaa euroa
 • Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen: 3,0 miljoonaa euroa
 • Suomi, talotekniikka: 0,3 miljoonaa euroa
 • Skandinavia: 2,7 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto 10-12/2013 sisältää kulua käräjäoikeuden asfalttikartellista määräämistä vahingonkorvauksista yhteensä 65,6 miljoonaa euroa, joka kohdistuu muille toiminnoille.

Konsernin liikevoitto 10-12/2013 ilman edellä mainittuja vahingonkorvauksia ja alaskirjauksia on -16,3 miljoonaa euroa.

 

LIIKEVOITTO-% VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Suomi, talonrakentaminen -2,3 5,0 -1,7 3,3
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen -2,5 10,5 2,7 -22,7
Suomi, talotekniikka 1,5 -1,3 -0,9 -3,2
Venäjä -6,6 8,6 1,2 -18,8
Skandinavia -13,5 8,6 -3,8 -29,1
Konserni yhteensä, IFRS -16,0 8,2 -2,4 -12,5

 

Konsernin liikevoittoprosentti 10-12/2013 ilman edellä mainittuja vahingonkorvauksia ja alaskirjauksia on -2,5 %.

 

VARAT, milj. euroa 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013
Suomi, talonrakentaminen 454,6 516,4 494,5 425,0
Suomi ja Baltian maat,
infrarakentaminen
249,7 308,0 296,5 241,6
Suomi, talotekniikka 61,8 58,5 56,9 56,4
Venäjä 152,2 142,9 117,3 111,3
Skandinavia 284,2 309,3 307,1 260,8
Muut toiminnot 47,8 44,6 50,5 45,7
Segmentit yhteensä 1 250,3 1 379,7 1 322,8 1 140,8
Segmenteille kohdistamattomat
varat ja konsernieliminoinnit
yhteensä
92,4 253,2 139,0 146,4
Konserni yhteensä, IFRS 1 342,7 1 632,9 1 461,8 1 287,2

 

 

TILAUSKANTA, milj. euroa 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013
Suomi, talonrakentaminen 544,3 661,4 667,8 608,6
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 510,0 415,0 413,4 386,3
Suomi, talotekniikka 88,1 113,3 111,6 95,9
Venäjä 322,2 383,0 353,8 156,0
Skandinavia 356,7 420,7 538,5 379,4
Konserni yhteensä 1 821,3 1 993,4 2 085,1 1 626,2
-       josta myymätön osuus 346,5 412,6 460,0 201,7

 

 

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN, henkilöä 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013
Suomi, talonrakentaminen 1 391 1 430 1 445 1 395
Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen 2 351 2 366 2 135 1 751
Suomi, talotekniikka 1 658 1 669 1 638 1 582
Venäjä 751 751 742 725
Skandinavia 1 369 1 374 1 354 1 352
Emoyhtiö 303 309 307 301
Konserni yhteensä 7 823 7 899 7 620 7 107

  

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Katri Sundström
Sijoittajasuhdejohtaja
Lemminkäinen Oyj
Puh. 0400 976333
katri.sundstrom@lemminkainen.com
 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi