Lemminkäisen uuden liiketoimintasegmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2013

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.7.2014 KLO 14.30 LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013 Lemminkäinen julkisti 30.7.2014 tarkentavansa strategiaansa ja terävöittävänsä strategisia painopistealueitaan talotekniikan myynnin jälkeen. Samalla yhtiö ilmoitti uudistavansa raportointirakenteensa. 1.8.2014 asti Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu viiteen liiketoimintasegmenttiin: Suomi, talonrakentaminen; Suomi ja Baltian maat

LEMMINKÄINEN OYJ          PÖRSSITIEDOTE        30.7.2014 KLO 14.30

 

LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2013

Lemminkäinen julkisti 30.7.2014 tarkentavansa strategiaansa ja terävöittävänsä strategisia painopistealueitaan talotekniikan myynnin jälkeen. Samalla yhtiö ilmoitti uudistavansa raportointirakenteensa. 1.8.2014 asti Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu viiteen liiketoimintasegmenttiin: Suomi, talonrakentaminen; Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen; Suomi, talotekniikka; Venäjä ja Skandinavia.

Uusi raportointirakenne tukee strategian toteuttamista, sillä se keskittää infrarakentamisen johtamista, mikä lisää mahdollisuuksia parantaa liiketoiminnan tehokkuutta sekä jakaa parhaita käytäntöjä yli maarajojen. Pitkällä aikavälillä Lemminkäinen hakee kannattavaa kasvua hyödyntämällä infrarakentamisen vahvaa markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa. Yhtiön arvion mukaan infrarakentamisen näkymät ovat hyvät erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. Talonrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä, joissa markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina, Lemminkäinen keskittää toimintansa kannattaviin asiakassegmentteihin ja kannattaville alueille.   

1.8.2014 alkaen Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintasegmenttiin:

  • Infrarakentaminen
  • Suomen talonrakentaminen
  • Venäjän toiminnot.

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuulta 2014 julkaistaan uuden rakenteen mukaisesti. Aiempi Skandinavian liiketoimintasegmentti integroidaan Infrarakentaminen-liiketoimintasegmenttiin. Ruotsin talonrakentamisen liiketoiminta raportoidaan osana infrarakentamista. Venäjän toiminnot sisältävät sekä talonrakentamisen että infrarakentamisen liiketoimintoja.

Lisäksi yhtiö muuttaa raportoitavien segmenttitietojen laadintaperiaatteita 1.8.2014 alkaen. Muutetun laadintaperiaatteen mukaan segmenttiraportoinnin tuloslaskelmaluvut sisältävät vain jatkuviin toimintoihin liittyvät erät, jonka johdosta yhtiön segmenttiraportointi noudattaa jatkossa tuloslaskelmaerien osalta konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Vertailukausien luvut on oikaistu uuden laadintaperiaatteen mukaisiksi.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset ja laadintaperiaatteen muutoksen mukaisesti oikaistut vertailukelpoiset tiedot tammi-kesäkuulta 2014 sekä vuodelta 2013.

 

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 1-6/
2014
1-3/
2014
1-12/
2013
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen 494,2 149,4 1 279,2 938,9 443,1 125,0
Suomen talonrakentaminen 251,1 115,9 592,9 388,7 239,5 123,1
Venäjän toiminnot 50,1 16,0 164,5 123,6 59,3 19,2
Muut toiminnot 15,3 7,3 35,9 28,0 13,2 10,1
Konsernieliminointi -20,9 -9,4 -52,3 -39,2 -19,2 -12,3
Konserni yhteensä, IFRS 789,8 279,2 2 020,1 1 440,1 736,0 265,2

 

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET,
milj. euroa
1-6/
2014
1-3/
2014
1-12/
2013
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen 14,9 4,7 36,9 28,1 14,5 4,3
Suomen talonrakentaminen 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
Venäjän toiminnot 0,8 0,3 1,7 1,2 0,7 0,3
Muut toiminnot 1,5 0,9 5,7 4,2 2,8 0,9
Konserni yhteensä, IFRS 17,3 6,0 44,6 33,8 18,3 5,6

 

 

LIIKEVOITTO, milj. euroa 1-6/
2014
1-3/
2014
1-12/
2013
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen -3,4 -18,0 -13,1 12,9 -35,6 -33,6
Suomen talonrakentaminen 12,0 6,1 5,0 9,6 2,1 4,1
Venäjän toiminnot -1,0 -1,4 -0,3 2,4 -3,1 -3,6
Muut toiminnot -10,1 -4,0 -80,8 -11,1 -12,2 -3,7
Konserni yhteensä, IFRS -2,5 -17,3 -89,3 13,7 -48,8 -36,9

 

 

LIIKEVOITTO-% 1-6/
2014
1-3/
2014
1-12/
2013
1-9/
2013
1-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen -0,7 -12,0 -1,0 1,4 -8,0 -26,8
Suomen talonrakentaminen 4,8 5,3 0,8 2,5 0,9 3,3
Venäjän toiminnot -2,0 -8,8 -0,2 2,0 -5,2 -18,8

 

 

LIIKEVAIHTO
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa
4-6/
2014
1-3/
2014
10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen 344,8 149,4 340,1 495,9 318,0 125,0
Suomen talonrakentaminen 135,2 115,9 204,2 149,2 116,4 123,1
Venäjän toiminnot 34,1 16,0 40,9 64,3 40,1 19,2
Muut toiminnot 8,0 7,3 7,9 14,8 3,1 10,1
Konsernieliminointi -11,5 -9,4 -13,1 -20,0 -6,9 -12,3
Konserni yhteensä, IFRS 510,5 279,2 580,0 704,1 470,8 265,2

 

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa 4-6/
2014
1-3/
2014
10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen 10,2 4,7 8,8 13,6 10,2 4,3
Suomen talonrakentaminen 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Venäjän toiminnot 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3
Muut toiminnot 0,6 0,9 1,5 1,4 1,9 0,9
Konserni yhteensä, IFRS 11,3 6,0 10,9 15,5 12,6 5,6

 

 

LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa 4-6/
2014
1-3/
2014
10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen 14,6 -18,0 -26,0 48,5 -2,0 -33,6
Suomen talonrakentaminen 5,9 6,1 -4,6 7,5 -2,0 4,1
Venäjän toiminnot 0,4 -1,4 -2,7 5,5 0,5 -3,6
Muut toiminnot -6,1 -4,0 -69,7 1,1 -8,5 -3,7
Konserni yhteensä, IFRS 14,8 -17,3 -103,0 62,5 -11,9 -36,9

 

 

LIIKEVOITTO-% VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 4-6/
2014
1-3/
2014
10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
Infrarakentaminen 4,2 -12,0 -7,6 9,8 -0,6 -26,8
Suomen talonrakentaminen 4,4 5,3 -2,3 5,0 -1,7 3,3
Venäjän toiminnot 1,2 -8,8 -6,6 8,6 1,2 -18,8

 

 

VARAT, milj. euroa 6/2014 3/2014 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013
Infrarakentaminen 606,8 485,8 533,9 617,3 603,6 502,4
Suomen talonrakentaminen 496,4 473,7 454,6 515,2 494,5 425,0
Venäjän toiminnot 184,9 177,5 152,2 142,9 117,3 111,3
Muut toiminnot 47,8 45,2 47,8 44,6 50,5 45,7
Talotekniikka, Suomi
(myyty 13.6.2014)
  56,1 61,8 58,5 56,9 56,4
Segmenteille kohdistamattomat varat ja konsernieliminoinnit yhteensä 127,5 68,3 92,4 253,5 139,0 146,4
Konserni yhteensä, IFRS 1 463,4 1 306,5 1 342,7 1 632,0 1 461,8 1 287,2

 

 

TILAUSKANTA, JATKUVAT TOIMINNOT, milj. euroa 6/2014 3/2014 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013
Infrarakentaminen 1 123,0 1 020,1 866,7 835,7 951,9 765,7
Suomen talonrakentaminen 653,0 556,6 544,3 661,4 667,8 608,6
Venäjän toiminnot 310,8 324,5 322,2 383,0 353,8 156,0
Konserni yhteensä 2 086,8 1 901,2 1 733,2 1 880,1 1 973,5 1 530,3
-josta myymätön osuus 313,1 323,5 346,5 412,7 460,0 201,7

 

 

HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT, henkilöä 6/2014 3/2014 12/2013 9/2013 6/2013 3/2013
Infrarakentaminen 4 165 3 040 3 266 4 217 4 216 3 213
Suomen talonrakentaminen 1 236 1 152 1 224 1 344 1 571 1 377
Venäjän toiminnot 812 804 755 767 779 744
Emoyhtiö 275 255 281 304 321 303
Konserni yhteensä 6 488 5 251 5 526 6 632 6 887 5 637

 

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi