Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2013

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 7.2.2014 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013: Kertaerät ja haasteet kansainvälisissä toiminnoissa painoivat tuloksen tappiolle Loka-joulukuu 2013 (10-12/2012) - Loka-joulukuun liikevaihto oli 639,5 milj. euroa (668,6). - Saatujen uusien tilausten arvo oli 390,7 milj. euroa (528,5). - Liikevoitto ilman kertaeriä oli -16,3 milj. euroa (24,0), mikä oli -2,5 % (3,6) liikevaihdosta. - Kertaeriä olivat käräjäoikeuden päättämät asfal

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 7.2.2014 KLO 8.00

 

LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013: Kertaerät ja haasteet kansainvälisissä toiminnoissa painoivat tuloksen tappiolle


Loka-joulukuu 2013 (10-12/2012)

- Loka-joulukuun liikevaihto oli 639,5 milj. euroa (668,6).

- Saatujen uusien tilausten arvo oli 390,7 milj. euroa (528,5).

- Liikevoitto ilman kertaeriä oli -16,3 milj. euroa (24,0), mikä oli -2,5 % (3,6) liikevaihdosta.

- Kertaeriä olivat käräjäoikeuden päättämät asfalttikartelliin liittyvät 65,6 milj. euron vahingonkorvaukset sekä 20,1 milj. euron arvonalentumiskirjaukset, jotka kohdistuivat pääosin liikekiinteistöihin.

- Osakekohtainen tulos oli -4,45 euroa (0,28).

- Osakekohtainen tulos ilman edellä mainittuja kertaeriä oli -0,07 (0,28)

- Liiketoiminnan rahavirta oli -22,0 milj. euroa (19,0).

 

Tammi-joulukuu 2013 (1-12/2012)

- Tammi-joulukuun liikevaihto oli 2 218,2 milj. euroa (2 267,6).

- Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 821,3 milj. euroa (1 443,9).

- Liikevoitto ilman kertaeriä oli -5,2 milj. euroa (50,4), mikä oli -0,2 % (2,2) liikevaihdosta.

- Kertaeriä olivat käräjäoikeuden päättämät asfalttikartelliin liittyvät 65,6 milj. euron vahingonkorvaukset sekä 20,1 milj. euron arvonalentumiskirjaukset, jotka kohdistuivat pääosin liikekiinteistöihin.

- Osakekohtainen tulos oli -5,06 euroa (2,04).

- Osakekohtainen tulos ilman edellä mainittuja kertaeriä oli -0,68 euroa (2,04)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 milj. euroa (57,8).

- Omavaraisuusaste oli 27,3 % (37,2) ja nettovelkaantumisaste 100,8 % (62,8).

- Korollinen nettovelka oli 326,5 milj. euroa (277,3).

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei tilivuodelta 2013 jaeta osinkoa.

 

Ohjeistus vuodelle 2013

Lemminkäinen muutti vuoden 2013 aikana tulosohjeistustaan kolme kertaa. Heikosti sujuneen alkuvuoden johdosta ohjeistusta tarkistettiin huhtikuussa ja heinäkuussa. Käräjäoikeiden antamien asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvauspäätösten jälkeen yhtiö antoi marraskuussa kolmannen tulosvaroituksen. Uusi ohjeistus oli: vuoden 2013 liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla, mutta tulos on selvästi negatiivinen. Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 218 milj. (2 268) euroa ja liikevoitto oli -91 milj. euroa (50).

 

Ohjeistus vuodelle 2014

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto jää hieman edellisvuoden tasosta, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta ilman kertaeriä. Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 218 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaeriä oli -5 milj. euroa.

 

Avainluvut

 

Avainluvut   10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos 1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos
Liikevaihto M€ 639,5 668,6 -29,1 2 218,2 2 267,6 -49,4
Liikevoitto ilman kertaeriä M€ -16,3 24,0 -40,3 -5,2 50,4 -55,6
%:a liikevaihdosta % -2,5 3,6   -0,2 2,2  
Liikevoitto M€ -102,0 **) 24,0 -126,0 -90,9 **) 50,4 141,3
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista
M€

-85,8 **)

9,1

-94,9

-93,5 **)

20,4

-113,9
Katsauskauden tulos *) M€ -85,8 **) 9,3 -95,1 -93,5 **) 44,1 -137,6
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista

-4,45 ***)

0,26

-4,71

-5,06 ***)

0,83

-5,89
Tulos/osake *) -4,45 ***) 0,28 -4,73 -5,06 ***) 2,04 -7,10
Liiketoiminnan rahavirta M€ -22,0 19,0 -41,0 8,3 57,8 -49,5

*) Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen

**) Sisältää seuraavat kertaerät: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista 65,6 milj. euroa sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia 20,1 milj. euroa

***) Sisältää seuraavat kertaerät: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista -3,35 euroa/osake sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia -1,03 euroa/osake

 

 

Avainluvut   31.12.2013 31.12.2012 Muutos
Tilauskanta M€ 1 821,3 1 443,9 377,4
Taseen loppusumma M€ 1 342,7 1 303,5 39,2
Korollinen nettovelka   326,5 277,3 49,2
Omavaraisuusaste % 27,3 37,2  
Nettovelkaantumisaste % 100,8 62,8  
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk % -9,4 10,8  

 

Toimitusjohtajan kommentti

"Vuosi 2013 oli meille vaikea", kiteyttää Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. "Pitkittynyt talvi viivästytti päällystyskauden aloitusta kaikissa toimintamaissamme, ja vuoden lopussa kirjasimme kateheikennyksiä merkittävistä projekteista Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Norjassa toteutettiin vuoden mittaan useita tehostamis- ja kehittämistoimenpiteitä, mutta liiketoimintamme pysyi vielä tappiollisena. Lisäksi kannattavuuttamme rasittivat useat kertaerät, kuten asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset, liikekiinteistöjen alaskirjaukset sekä televerkkoliiketoiminnan osien myymiseen ja tehostamistoimenpiteisiin liittyvät kustannukset. Näistä johtuen tuloksemme oli tappiollinen."

"Elokuussa alkanut tehostamisohjelmamme on edennyt suunnitellusti: kustannusrakenteemme on keventynyt ja kestää aiempaa paremmin kausivaihteluja. Kiristyneestä kilpailutilanteesta johtuen hankinnoista saadut hyödyt eivät kuitenkaan ole realisoituneet täysimääräisinä tulokseemme. Skandinaviassa ja Venäjällä tehostamistoimenpiteet jatkuvat myös vuonna 2014. Kustannusrakenteen optimoinnin lisäksi kiinnitämme kaikissa toimintamaissamme erityistä huomiota projektinhallintaan."

"Vuonna 2014 aiomme parantaa operatiivista tehokkuutta ja kannattavuutta sekä vahvistaa omavaraisuusastettamme. Olemme kuitenkin parhaillaan vahvistamassa vaativan infrarakentamisen resurssejamme Skandinaviassa. Venäjällä meillä on käynnissä noin 900 omaperusteisen asunnon rakentaminen. Nykyinen tilauskantamme Suomessa antaa hyvän pohjan liiketoiminnan kehittämiselle", Kohtamäki linjaa.

Markkinanäkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismarkkinatilanteen arvioidaan pysyvän hiljaisena vielä vuonna 2014. Infrarakentamisen määrää vähentää kuntien ja valtion heikko taloustilanne. Uusien asuntojen kysyntä kohdistuu kasvukeskusten pieniin asuntoihin. Toimitilahankkeita on suunnitteilla, mutta niiden käynnistyminen on epävarmaa. Venäjällä asuntojen kysyntää ohjaavat ruplan kurssi ja öljyn hinta sekä Venäjän yleinen taloustilanne. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamiseen suunnatut pitkäaikaiset investointiohjelmat pitävät markkinatilanteen vahvana myös lähitulevaisuudessa. Toisaalta kasvava inframarkkina houkuttelee keskieurooppalaisia rakennusliikkeitä, mikä lisää alan hintakilpailua.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään perjantaina 7. helmikuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman toimitusjohtaja Timo Kohtamäen sairausloman vuoksi. Tilinpäätöstiedotetta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.lemminkainen.fi.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja,

Puh. 02071 53515
robert.ohman@lemminkainen.com

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja,
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

 

LIITE
Tilinpäätöstiedote ja taulukko-osa 2013


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 7 800 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,2 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi