Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014: Muutosohjelma etenee suunnitelmien mukaan

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2014 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2014: MUUTOSOHJELMA ETENEE SUUNNITELMIEN MUKAAN Tammi-syyskuu 2014 (1-9/2013) -- Liikevaihto oli 1 436,2 milj. euroa (1 440,1). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3 %. -- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 910,9 milj. euroa (1 880,1). -- Liikevoitto oli 36,2 milj. euroa (13,7), mikä oli 2,5 prosenttia (1,0) liikevaihdosta.

LEMMINKÄINEN OYJ               OSAVUOSIKATSAUS         29.10.2014 KLO 8.00

 

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2014: MUUTOSOHJELMA ETENEE SUUNNITELMIEN MUKAAN


Tammi-syyskuu 2014 (1-9/2013)

 • Liikevaihto oli 1 436,2 milj. euroa (1 440,1). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3 %.
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 910,9 milj. euroa (1 880,1).
 • Liikevoitto oli 36,2 milj. euroa (13,7), mikä oli 2,5 prosenttia (1,0) liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (-0,61).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -46,9 milj. euroa (30,2).
 • Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 233,5 milj. euroa (304,4).
 • Omavaraisuusaste oli 33,0 % (29,2) ja nettovelkaantumisaste 53,7 % (74,3).

Heinä–syyskuu 2014 (7-9/2013)

 • Liikevaihto oli 646,4 milj. euroa (704,1). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 6 %.
 • Saadut tilaukset olivat 389,4 milj. euroa (538,3)
 • Liikevoitto oli 38,7 milj. euroa (62,5), mikä oli 6,0 prosenttia (8,9) liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2,02).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 80,0 milj. euroa (108,5).

 

Avainluvut, IFRS    7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos 1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos 1-12/
2013
Liikevaihto M€ 646,4 704,1 -57,7 1 436,2 1 440,1 -3,9 2 020,1
Liikevoitto ilman kertaeriä M€ 38,7 62,5 -23,8 36,2 13,7 22,5 -3,9
%:a liikevaihdosta % 6,0 8,9   2,5 1,0   -0,2
Liikevoitto M€ 38,7 62,5 -23,8 36,2 13,7 22,5 -89,31)
Tulos ennen veroja M€ 23,2 54,7 -31,5 6,1 -5,8 11,9 -116,11)
Jatkuvien toimintojen tulos M€ 16,1 41,8 -25,7 1,2 -5,6 6,8 -96,21)
Lopetettujen toimintojen tulos M€ 0,1 -0,6 0,7 23,3 -2,1 25,4 2,7
Katsauskauden tulos M€ 16,2 41,2 -25,0 24,4 -7,7 32,1 -93,51)
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,62 2,05 -1,43 -0,26 -0,50 0,24 -5,19
Lopetettujen toimintojen tulos/osake 0,00 -0,03 0,03 1,07 -0,11 1,18 0,14
Katsauskauden tulos/osake 0,62 2,02 -1,40 0,81 -0,61 1,42 -5,062)
Liiketoiminnan rahavirta M€ 80,0 108,5   -46,93) 30,2   8,3

1) Sisältää kertaeriä: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista 65,6 milj. euroa sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia 19,8 milj. euroa

2) Sisältää kertaeriä: Käräjäoikeuden päätös asfalttikartellin vahingonkorvauksista -3,35 euroa/osake sekä pääosin liikekiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia -1,01 euroa/osake

3) Sisältää 60 milj. euroa tammikuussa 2014 maksettuja vahingonkorvauksia asfalttikartelliin liittyen.

 

 

Avainluvut, IFRS   30.9.2014 30.9.2013 Muutos 31.12.2013
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot M€ 1 910,9 1 880,1 30,8 1 733,2
Taseen loppusumma M€ 1 543,7 1 632,0 -88,3 1 342,7
Korollinen nettovelka M€ 233,5 304,4 -70,9 326,5
Omavaraisuusaste % 33,0 29,2   27,3
Nettovelkaantumisaste % 53,7 74,3   100,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk1) % -2,3 5,8   -9,4

1) Sisältää lopetettujen toimintojen vaikutuksen. 

 

Ohjeistus vuodelle 2014

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2013, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta ilman kertaeriä. Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 020,1 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaeriä oli -3,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

“Lemminkäisen muutosohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Taloudellinen asemamme on jo nyt alkuvuotta parempi, mikä luo hyvän pohjan jatkaa toimenpiteitä Lemminkäisen kehittämiseksi. Syyskuussa toteutimme 30 miljoonan euron osakeannin, jonka menestyksestä haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme. Korollinen nettovelkamme on selvästi viime vuotta matalampi, ja keväällä liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina pidensi velkamaturiteettiamme. Taseen vahvistamiseksi jatkamme edelleen ei-strategisten omaisuuserien ja liiketoimintojen myyntiä. Toimintaa tehostamalla olemme kesän ja syksyn aikana vapauttaneet käyttöpääomaa noin 30 miljoonalla eurolla”, toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.  

”Norjassa toimintamme on saatu käännettyä tulosuralle. Toimintamallia on muutettu ja esimerkiksi tarjouskäytäntöihin ja talvisuunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös Venäjällä tehostamistoimenpiteet ovat purreet. Lisäksi asuntojemme kysyntä kahdessa Pietarin keskustan kohteessamme on jatkunut hyvänä, mikä ei välttämättä kuvaa Venäjän markkinatilannetta kokonaisuudessaan. Tehostamistoimien ansiosta konsernimme kustannusrakenne tämän vuoden lopussa on 10 miljoonaa euroa kevyempi kuin vuoden alussa. Arvioimme, että ensi vuonna kustannusrakenteemme on 30 miljoonaa euroa kevyempi, kuten Deliver 2014 -ohjelmassa suunnittelimme.” 

”Suomessa markkina jatkuu edelleen heikkona erityisesti talonrakentamisessa. Asuntojen kysyntä on hidastunut, ja nykyisellä myyntivauhdilla valmiiden asuntojen varasto kasvaa nopeasti. Haemme aktiivisesti vaihtoehtoja suoralle kuluttajamyynnille ja tehostamme valmiiden asuntojen myyntiä. Toisaalta meillä on tilauskannassa useita pitkäkestoisia projekteja, kuten infrarakentamisessa Tampereen rantaväylä ja Länsimetron asemat. Talonrakentamisessa vastaavia projekteja ovat Eduskuntatalon ja Sibelius-Akatemian peruskorjaus sekä elinkaarimallilla Pudasjärvelle rakennettava hirsikoulu.” 

”Strategiamme mukaisesti olemme aloittaneet useita kehityshankkeita, joilla haluamme tehostaa toimintatapojamme ja projektihallintaa sekä vapauttaa pääomaa. Tuloksia pitäisi näkyä jo ensi vuoden alkupuoliskolla. Uskon, että ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa uudistamme Lemminkäisen kilpailukykyisemmäksi ja kannattavammaksi”, Lindholm toteaa.

Markkinanäkymät

Suomessa uudisrakentamisen suhdannenäkymä on edelleen heikko. Korjausrakentamisessa kysyntä on jonkin verran parempi, joskin ala on hyvin fragmentoitunut ja hankkeiden koko vaihtelee. Julkisen sektorin ja etenkin kuntien heikko taloustilanne vähentänee päällystyksen sekä teiden huollon ja ylläpidon kysyntää. Toisaalta infrarakentamisen markkinatilannetta tukevat nykyiset ja tulevat projektihankkeet. Skandinaviassa infrarakentamisen kysyntää lisäävät valtioiden monivuotiset investointiohjelmat sekä energiatuotannon uudistamistarpeet. Venäjällä talouden kasvunäkymät pysyvät epävarmoina, ja toimintaympäristön ennakointi on vaikeaa. Ruplan kurssilasku ja asuntolainakorkojen mahdollinen nousu saattavat vähentää asuntojen kysyntää lähitulevaisuudessa.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 29. lokakuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

 

Vuoden 2015 taloudelliset tiedotteet

5.2.2015: Tilinpäätöstiedote 2014

29.4.2015: Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

29.7.2015: Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

30.10.2015: Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

 

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

Kati Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02071 54813

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi
 

LIITE: Osavuosikatsaus Q3/2014